Teisės aktų naujienos

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių

Pakeisti į Aplinkos orą, vandens telkinius, žemės paviršių ir jos gelmes išmetamų teršalų kodų sąrašai

Aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. D1-88/VA-30, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04935, įsigalioja 2024-03-20)
<< Atgal