Teisės aktų naujienos

Viešieji pirkimai 

Patikslintos mažos vertės pirkimo ribos

Patikslinta žodžiu sudaromos sutarties riba

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 5 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2532, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07265, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 12, 13 ir 94 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2533, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07266, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 15, 16, 40 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2534, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07267, įsigalioja 2024-05-01)
<< Atgal