Aktualu

Pakeistas Finansinės apskaitos įstatymas

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Nustatyta prievolė asmenims, pradėjusiems teikti apskaitos paslaugas arba atlikti apskaitos funkciją ar šias veiklas nutraukusiems (taip pat ir asmenims, iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos pradėjusiems teikti apskaitos paslaugas), informuoti tam tikras valdžios institucijas

Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2546, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07540, įsigalioja 2024-08-01)
<< Atgal