Teisės aktų naujienos

Pakeista Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 1S-56, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07742, įsigalioja 2024-05-01)
<< Atgal