Teisės aktų naujienos

Pakeisti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių kompetencijų aprašymų ir profesinių kompetencijų aprašymų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. V-60, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07748, įsigalioja 2024-04-27)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu pakeistas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių 5 punkte pateiktas I lygmens – Seimo kanclerio, Vyriausybės įstaigos vadovo, Nacionalinės teismų administracijos vadovo, direktoriaus, viršininko (įstaigos vadovas) pareigybių aprašymo ruošinys.

Įsigalioja 2024-04-27

Nustatyta, kad šių vadovų vadovaujamo darbo patirtis turi būti 3 metai 3 – 7 metai*.

Pastaboje nurodyta:
* Sprendimą dėl konkretaus vadovaujamo darbo patirties reikalavimo I pareigybės lygmens pareigybėms, atsižvelgdamas į įstaigos veiklos pobūdį ir dydį, keliamus veiklos tikslus ir rezultatus bei kitas objektyviai pagrįstas aplinkybes, priima įstaigos vadovą į pareigas priimantis asmuo arba į pareigas priimančios kolegialios institucijos vadovas.

_________________

Teisės aktas:

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių kompetencijų aprašymų ir profesinių kompetencijų aprašymų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. V-60, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07748, įsigalioja 2024-04-27)


<< Atgal