Teisės aktų naujienos

Pakeista Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 279, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07521, įsigalioja 2024-04-26)
<< Atgal