Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 1S-58, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08023, įsigalioja 2024-05-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Įsigalioja 2024-05-01.

Aprašo pakeitimai susiję su Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimu, kuriuo vienų metų laikotarpiui (nuo 2024-05-01 iki 2025-04-30) nustatyta, kad įsigyjant prekes, skirtas naudoti mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais arba paramai užsienio valstybėms teikti, gali būti netaikoma Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis ir 47 straipsnio 9 dalis (dėl nepatikimų tiekėjų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui).

Daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje.

Visi Aprašo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 1S-58, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08023, įsigalioja 2024-05-01)


<< Atgal