Teisės aktų naujienos

Pakeistas Švietimo įstatymas

Nustatyta, kokios mokyklos savivaldos institucijos privalo veikti ir kokios gali veikti mokykloje

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2619, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08911, įsigalioja 2024-09-01)
<< Atgal