Teisės aktų naujienos

Pakeistas Užimtumo įstatymas, LR administracinių nusižengimų kodeksas ir kiti susiję įstatymai

Darbdaviams padidintos baudos už nelegalų darbą

Darbas statybose neturint skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo, kai privalu jį turėti, prilygintas nelegaliam darbui

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5-1, 16, 17, 20, 24, 25, 30-1, 30-2, 31, 32, 35, 38, 39-3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48-1, 50 straipsnių, IV skyriaus pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-2 straipsniu įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2651, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09689, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 362-1, 589 straipsnių, priedo pakeitimo ir 96-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2653, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09691, įsigalioja 2024-07-01)

Pakeistas Užimtumo įstatymas, LR administracinių nusižengimų kodeksas ir kiti susiję įstatymai.

Įsigalioja 2024-07-01.

Atkreipiame dėmesį į šiuos pakeitimus:

1. Darbdaviams padidintos baudos už nelegalų darbą (Užimtumo įstatymo 56 straipsnis)

Užimtumo Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad už nelegalų darbą darbdaviui skiriama nuo 868 iki 2896 eurų nuo 3 iki 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Darbdaviui, jau baustam už šį pažeidimą per pastaruosius 2 metus, už pakartotinai padarytą pažeidimą šio įstatymo nustatyta tvarka skiriama nuo 2896 iki 5792 eurų nuo 6 iki 24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį.

2. Darbas statybose neturint skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo, kai privalu jį turėti, prilygintas nelegaliam darbui (Užimtumo įstatymo 561 straipsnis)

Užimtumo įstatymo 561 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nelegaliu darbu atliekant statybos darbus laikomi statybos darbai, kuriuos atlieka fiziniai asmenys, išskyrus trečiosios šalies piliečius, neturintys suformuoto galiojančio skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo, kai privalu jį turėti, arba skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančių dokumentų tais atvejais, kai skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas negali būti suformuojamas.

3. Už nelegalų darbą padidintos Administracinių nusižengimų kodekse nustatytos baudos darbdaviui – fiziniam asmeniui ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui

„95 straipsnis. Nelegalus darbas
1. Nelegalus darbas
užtraukia baudą darbdaviui – fiziniam asmeniui nuo vieno tūkstančio nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo vieno tūkstančio nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
3. Nelegalus darbas atliekant statybos darbus
užtraukia baudą statytojui (užsakovui) – fiziniam asmeniui nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų, statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui – fiziniam asmeniui, kuris verčiasi ūkine komercine veikla, statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo – juridinio asmens vadovui – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą statytojui (užsakovui) – fiziniam asmeniui nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų, statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui – fiziniam asmeniui, kuris verčiasi ūkine komercine veikla, statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo – juridinio asmens vadovui – nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
5. Nelegalus darbas atliekant statybos darbus, kai šiuos darbus atlieka trečiosios šalies pilietis,
užtraukia baudą darbdaviui – fiziniam asmeniui nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
7. Šiame straipsnyje trečiosios šalies pilietis suprantamas taip, kaip apibrėžiamas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
Skolininkams – paskatos dirbti legaliai ir išbristi iš skolų liūno, o dirbantiems šešėlyje – griežtesnė kontrolė
(2024-05-16)

_________________

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5-1, 16, 17, 20, 24, 25, 30-1, 30-2, 31, 32, 35, 38, 39-3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48-1, 50 straipsnių, IV skyriaus pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-2 straipsniu įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2651, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09689, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 362-1, 589 straipsnių, priedo pakeitimo ir 96-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2653, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09691, įsigalioja 2024-07-01)


<< Atgal