Teisės aktų naujienos

Pakeistas Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 4, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 33, 44, 46 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2703, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11223, įsigalioja 2024-11-01)

Pakeistas Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (toliau – Įstatymas).

Pagrindinės nuostatos įsigalioja 2024-11-01.

Svarbiausi Įstatymo pakeitimai:
1. Išplėsta Įstatymo taikymo sritis, į kurią įtraukti ir statytojai (užsakovai). Nustatyta statytojų (užsakovų), jų įgaliotinių (statinio projektavimo valdytojo, statinio statybos valdytojo) ir koordinatorių atsakomybė dėl pareigų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje vykdymo bei saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimo statybvietėje (Įstatymo 4, 15, 46 straipsniai).
2. Patikslinta duomenų apie darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei komiteto narius skelbimo tvarka (Įstatymo 13 straipsnio 4 dalis).
3. Panaikintos specialiosios Įstatymo nuostatos neįgaliesiems, atsisakyta asmenų su negalia pareigos teikti darbdaviams informaciją apie savo negalią (Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Šiems asmenims privalomų sveikatos patikrinimų reikalavimai nustatyti tokie patys, kaip ir kitiems darbuotojams (Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktas).
4. Panaikintas Įstatymo 38 straipsnis „Dirbančių neįgaliųjų saugos ir sveikatos garantijos“, kadangi nuostatos, jog darbuotojai su negalia dirbti naktį, pasyviai budėti ar pasyviai budėti namuose, taip pat dirbti viršvalandinius darbus gali būti skiriami tik tuo atveju, jeigu jiems to nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada ir tik su šių darbuotojų sutikimu, perkeltos į LR darbo kodeksą.
5. Atlikti kiti pakeitimai.

Visi Įstatymo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO NR. IX-1672 1, 2, 4, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 33, 44, 46 STRAIPSNIŲ, V SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR 38 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 4, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 33, 44, 46 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2703, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11223, įsigalioja 2024-11-01)


<< Atgal