Teisės aktų naujienos

Pakeistas Pelno mokesčio įstatymas

Įstatymas priimtas kartu su Lietuvos Respublikos valstybės gynybos fondo įstatymu, siekiant užtikrinti Valstybės gynybos fondo lėšų surinkimą

Vienu procentiniu punktu padidinti pelno mokesčio tarifai

Lengvųjų automobilių įsigijimo ir nuomos išlaidos priskirtos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 12, 17, 30, 33, 34, 35, 38-2, 41 ir 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-2 straipsniu įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2774, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12078, įsigalioja 2025-01-01)

Priimtas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 12, 17, 30, 33, 34, 35, 38-2, 41 ir 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-2 straipsniu įstatymas (toliau – Įstatymas).

Įstatymas priimtas kartu su Lietuvos Respublikos valstybės gynybos fondo įstatymu (daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje), siekiant užtikrinti Valstybės gynybos fondo lėšų surinkimą.

Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas:
1. Įstatymas įsigalioja 2025-01-01.
2. Įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2025 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
3. Nuostatos dėl lengvųjų automobilių įsigijimo ir nuomos išlaidų priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams taikomos apskaičiuojant pelno mokestį, kai apmokestinamojo vieneto pajamoms uždirbti naudojami lengvieji automobiliai, įsigyti ar išsinuomoti po 2025-01-01.

Svarbiausi Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai:
1. Vienu procentiniu punktu padidinti pelno mokesčio tarifai: 15 procentų keičiama į 16 procentų, o 5 procentai keičiami į 6 procentus.
2. Panaikinta pelno mokesčio lengvata sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (PMĮ 12 straipsnio 6 punkto panaikinimas).
3. Patikslinta pelno mokesčio lengvata draudimo įmonėms. Nustatyta, kad neapmokestinama tik gyvybės draudimo įmokų dalis, investuojama draudėjo ir (arba) naudos gavėjo naudai (PMĮ 12 straipsnio 16 punktas).
4. Lengvųjų automobilių įsigijimo ir nuomos išlaidos, išskyrus atvejus, kai šie automobiliai naudojami tik nuomos veiklai vykdyti, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti, priskirtos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams (PMĮ 17 straipsnio 2 dalies 14 punktas ir PMĮ papildymas nauju 30-2 straipsniu).

Visi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-675 5, 12, 17, 30, 33, 34, 35, 38-2, 41 IR 43 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 30-2 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 12, 17, 30, 33, 34, 35, 38-2, 41 ir 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-2 straipsniu įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2774, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12078, įsigalioja 2025-01-01)


<< Atgal