Aktualu

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Įvesta investicinė sąskaita

Apribotas mokesčio lengvatos gyvybės draudimo įmokoms taikymo laikotarpis

Apribotas mokesčio lengvatos gyventojo įmokoms į III pakopos pensijų fondus taikymo laikotarpis

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 16, 17, 21 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2803, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12619, įsigalioja 2025-01-01)

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – Įstatymas).

Įsigalioja 2025-01-01.

Svarbiausi Įstatymo pakeitimai:

1. Įvesta investicinė sąskaita (Įstatymo papildymas nauju 12-1 straipsniu)
Bet kuri gyventojo turima sąskaita mokesčių administratoriui gali būti deklaruota kaip investicinė sąskaita ir šios sąskaitos lėšos naudojamos tik investicijoms į Įstatymo 12-1 straipsnyje nurodytus finansinius produktus.
Nustatyta, kad apmokestinamos tik iš šios sąskaitos išsiimtos uždirbto pelno lėšos.
Investicinę sąskaitą turintis gyventojas neprivalo visų investicijų atlikti per šią sąskaitą. Pajamos iš investicijų ne per investicinę sąskaitą apmokestinamos bendra dabar galiojančia tvarka.
Finansų ministerija paaiškino, kad investicinė sąskaita sudarys galimybes nuolatiniams Lietuvos gyventojams investuoti į vertybinių popierių biržose platinamus vertybinius popierius ar kitas investavimo priemones, o apmokestinamas bus tik galutinis investavimo rezultatas – uždirbtas pelnas. Iš skirtingų investavimo operacijų gautas pelnas ir nuostoliai bus sumuojami, su galimybe juos perkelti, o gauta investavimo grąža (pelnas) būtų apmokestinti tik lėšų išsiėmimo metu. Atsiimant įnašus iš Investicinės sąskaitos mokesčių nebus. Per investicinę sąskaitą galimų investuoti lėšų suma nebus ribojama.

Pažymėtina, kad gyventojas mokesčių administratoriui turės pateikti Įstatymo 12-1 straipsnio 12 dalyje nurodytą informaciją:
„12. Gyventojas mokesčio administratorių informuoja apie mokestiniu laikotarpiu į jo deklaruotas investicines sąskaitas įneštas lėšas, mokestinio laikotarpio pradžioje šiose sąskaitose turėtą ankstesniais mokestiniais laikotarpiais įneštų lėšų likutį, mokestiniu laikotarpiu išmokėtų lėšų sumas, dovanojimo ar paveldėjimo būdu gautus finansinius produktus, laikomus įsigytais per investicinę sąskaitą, investicinės sąskaitos uždarymą ir kitą pajamų mokesčiui nuo per investicinę sąskaitą gautų pajamų apskaičiuoti reikalingą informaciją centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais“

2. Apribotas mokesčio lengvatos gyvybės draudimo įmokoms taikymo laikotarpis
Nustatyta, kad mokesčio lengvata gyvybės draudimo įmokoms bus taikoma dar 10 metų, tačiau tik sutartims, sudarytoms iki 2024-12-31 (Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

3. Apribotas mokesčio lengvatos gyventojo įmokoms į III pakopos pensijų fondus taikymo laikotarpis
Nustatyta, kad mokesčio lengvata gyventojo įmokoms į III pakopos pensijų fondus bus taikoma dar 10 metų, tačiau tik sutartims, sudarytoms iki 2024-12-31  (Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

FINANSŲ MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Investicinė sąskaita sudarys sąlygas žmonėms lengviau ir paprasčiau investuoti
(2024-06-25)

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Informacinis pranešimas dėl priimto GPM įstatymo Nr. LX- 1007 2, 8, 16, 17, 21 ir 37 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 121 straipsniu įstatymo Nr. XIV-2803
(2024-07-09 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2482)

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 2, 8, 16, 17, 21 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 12-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 16, 17, 21 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2803, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12619, įsigalioja 2025-01-01)


<< Atgal