Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 42

2018 m. spalio 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. spalio 10 d. – spalio 16 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-11 Nr. XIII-1528, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16275, įsigalioja 2018-11-07)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė konvencija
Daugiašalė konvencija, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui
(2016-11-24, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16002, įsigalioja 2019-01-01)

Tarptautinis protokolas
Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomas protokolas
(2015-10-22, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16157, įsigalioja 2019-01-01)

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos ir Indijos Respublikos sutartis dėl ekstradicijos
(2017-10-09, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16158)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos ir Ukrainos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos pakeitimų ir papildymų
(2017-12-08, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16159)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusės pagalbos ir bendradarbiavimo nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo į nelaimes srityje
(2017-11-23, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16161)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų teikimo žurnalistams išlaidų kompensavimo
(2018-10-10 Nr. 1001, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16040, įsigalioja 2018-10-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
(2018-10-10 Nr. 1002, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16041, įsigalioja 2018-10-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio
(2018-10-10 Nr. 1003, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16042, įsigalioja 2018-10-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2017 metų metinių ataskaitų rinkinio
(2018-10-10 Nr. 1004, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16043, įsigalioja 2018-10-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-10 Nr. 1006, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16087, įsigalioja 2018-10-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-10 Nr. 1009, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16097, įsigalioja 2018-10-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Garantinio fondo 2017 metų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-10 Nr. 1010, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16130, įsigalioja 2018-10-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-10 Nr. 1011, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16131, įsigalioja 2018-10-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Administracinės naštos mažinimo 2018–2019 metais krypčių (priemonių plano) patvirtinimo
(2018-10-10 Nr. 1016, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16213, įsigalioja 2018-10-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1017, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16257, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1018, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16259, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1019, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16261, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1020, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16262, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1021, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16264, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1022, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16265, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1023, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16266, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1024, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16267, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
(2018-10-16 Nr. 1025, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16268, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 60, 61¹ ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 1, 10, 42, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 65¹, 67, 68, 69, 70, 72, 77² straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61¹ straipsniu, 1 ir 2 priedais įstatymo Nr. XIII-1312 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 41 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1027, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16270, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1393 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 priedo pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1028, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16271, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 101 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 52 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1029, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16272, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 12 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 6, 30 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 1 priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 6, 12 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos Nr. VIII-498 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 25 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2018-10-16 Nr. 1030, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16273, įsigalioja 2018-10-17)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2018-10-11 Nr. KT20-N11/2018, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16105, įsigalioja 2018-10-11)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-511 „Dėl 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-05 Nr. 1K-340, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16011, įsigalioja 2018-10-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1K-284 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-08 Nr. 1K-342, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16020, įsigalioja 2018-10-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-12 Nr. A1-563, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16169, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. A1-564, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16170, įsigalioja 2018-10-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. A1-565, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16171, įsigalioja 2018-10-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei Sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. A1-573, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16172, įsigalioja 2018-10-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-135 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. A1-574, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16173, įsigalioja 2018-10-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. A1-575, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16174, įsigalioja 2018-10-16)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. 4-624, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16175, įsigalioja 2018-10-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-05 Nr. D1-867, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16132, įsigalioja 2018-10-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. D1-870, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16063, įsigalioja 2018-10-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 „Dėl Duomenų medžiotojų sąvadui pateikimo ir sąvade sukauptos informacijos teikimo
(2018-10-10 Nr. D1-872, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16046, įsigalioja 2018-10-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. D1-874, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16031, įsigalioja 2018-10-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2019 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo
(2018-10-12 Nr. D1-882, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16199, įsigalioja 2018-10-16)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-445 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-713 priemonės „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-11 Nr. V-813, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16066, įsigalioja 2018-10-12)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V- 638 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2018 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar studijų kryptis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-11 Nr. V-814, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16069, įsigalioja 2018-10-12)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Religinių bendruomenių ar bendrijų mokyklų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2019 metais, sąrašo patvirtinimo
(2018-10-11 Nr. V-816, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16073, įsigalioja 2018-10-12)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. ISAK-1454 „Dėl lengvųjų automobilių administravimo veiklai“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. V-817, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16129, įsigalioja 2018-10-13)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl savivaldybių mokyklų (grupių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, kurioms 2019 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2018-10-12 Nr. V-819, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16139, įsigalioja 2018-10-13)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2018-10-12 Nr. V-828, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16156, įsigalioja 2018-10-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. V-1130, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16218, įsigalioja 2018-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 104 „Dėl Smegenų mirties kriterijų ir jų nustatymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. V-1131, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16217, įsigalioja 2018-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. V-1134, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16254, įsigalioja 2018-10-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1419 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. V-1139, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16249, įsigalioja 2018-10-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. V-1140, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16250, įsigalioja 2018-10-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. 1R-199, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16021, įsigalioja 2018-10-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugjūčio 8 d. įsakymo Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. 3-510, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16008, įsigalioja 2018-10-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3-865 „Dėl keleivių vežimo traukiniais reguliariojo vietinio susisiekimo maršrutų nustatymo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. 3-518, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16228, įsigalioja 2018-10-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
(2018-10-16 Nr. 3-519, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16245, įsigalioja 2018-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. 1-276, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16210, įsigalioja 2018-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. 1-277, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16209, įsigalioja 2018-11-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-627 „Dėl Filmų sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-27 Nr. ĮV-709, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16038, įsigalioja 2018-10-11)

Kultūros ministro ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modelių patvirtinimo
(2018-10-09 Nr. ĮV-726/D-809, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16236, įsigalioja 2018-10-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2018-10-10 Nr. ĮV-727, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16039, įsigalioja 2018-10-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo, saugos įgaliotinio ir administratorių skyrimo bei saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengimo
(2018-10-10 Nr. ĮV-728, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16241, įsigalioja 2018-10-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Regioninių kultūros tarybų narių teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-11 Nr. ĮV-729, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16075, įsigalioja 2018-10-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-11 Nr. ĮV-730, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16076, įsigalioja 2018-10-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-11 Nr. ĮV-732, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16077, įsigalioja 2018-10-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto kadastro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2018-10-09 Nr. 3D-723, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16024, įsigalioja 2018-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. 3D-726, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16025, įsigalioja 2018-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-242 ‘Dėl VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-10 Nr. 3D-727, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16026, įsigalioja 2018-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 3D-442 „Dėl Nustatytų reikalavimų parduodantiems pieną gamintojams pažeidimų prevencijos programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-10 Nr. 3D-728, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16027, įsigalioja 2018-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo
(2018-10-10 Nr. 3D-730, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16029, įsigalioja 2018-10-11)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-272/D1-317 „Dėl Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. 3D-731/D1-875, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16050, įsigalioja 2018-10-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. 1V-743, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16189, įsigalioja 2018-10-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. 1V-749, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16196, įsigalioja 2019-04-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje taikant vieno langelio principą“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. 1V-753, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16226, įsigalioja 2018-10-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-1024 „Dėl Reikalavimų atlyginti žalą, teikiamų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl karinių pajėgų statuso pagrindu, nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. V-969, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16201, įsigalioja 2018-10-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Skatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. V-975, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16242, įsigalioja 2018-10-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl Krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. V-976, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16243, įsigalioja 2018-10-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. V-977, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16244, įsigalioja 2018-10-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-11 Nr. VA-79, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16071, įsigalioja 2018-10-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašo patvirtinimo
(2018-10-11 Nr. VA-80, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16099, įsigalioja 2018-10-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. VA-82, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16198, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. V-488, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16208, įsigalioja 2018-10-16)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Tipinės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovių duomenų teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties formos patvirtinimo
(2018-10-15 Nr. V-493, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16227, įsigalioja 2018-10-17)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-16 Nr. EV-265, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16232, įsigalioja 2018-10-17)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos minimalių priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. 1-363, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16225, įsigalioja 2018-10-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų paso ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-05 Nr. 1K-253, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16143, įsigalioja 2018-10-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-144 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės formos“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. 1K-261, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16229, įsigalioja 2018-10-17)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kvietimo rekvizitų patvirtinimo
(2018-10-10 Nr. 1V-128, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16053, įsigalioja 2018-10-15)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų iniciatorių ir pirkimų organizatorių paskyrimo ir konfidencialumo pasižadėjimo formos patvirtinimo
(2018-10-15 Nr. 2-135, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16177, įsigalioja 2018-10-16)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl kai kurių Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-10-10 Nr. 4-430, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16034, įsigalioja 2018-10-11)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 5-V-172 „Dėl Lietuvos policijos mokyklos nuostatų ir vidaus struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. 5-V-847, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16007, įsigalioja 2018-11-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 5-V-300 „Dėl Žemesnės pakopos policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie atitinkamo aukštesnės pakopos policijos komisariato sprendimo priėmimo, reorganizavimo sąlygų, apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų, vidaus struktūrų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-11 Nr. 5-V-851, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16116, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl elektros energijos rinkos kainos 2019 metams nustatymo
(2018-10-15 Nr. O3E-316, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16204, įsigalioja 2018-10-16)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos komisijos reglamentą (es) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo
(2018-10-15 Nr. O3E-323, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16224, įsigalioja 2018-10-17)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija
(2018-10-16 Nr. O3E-329, TAR, 2018-10-16, kodas 2018-16263, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. Sp-158 „Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos“ pakeitimo
(2018-10-09 Nr. Sp-117, TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16006, įsigalioja 2018-10-11)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų teikimo Įgaliojimų registrui elektroniniu būdu taisyklių pakeitimo
(2018-09-26 Nr. v-332, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16151, įsigalioja 2018-10-13)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-121 „Dėl asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, skyrimo į kardomąją priemonę – suėmimą vykdančias įstaigas“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. V-451, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16142, įsigalioja 2018-11-01)

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-11 Nr. V-484, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16128, įsigalioja 2018-10-13)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo taryba – Baltijos mokslo programos administravimas (LNBP)“ veiklose aprašo patvirtinimo
(2018-10-10 Nr. V-521, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16088, įsigalioja 2018-10-12)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ir naudojimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. 22.3-238, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16214, įsigalioja 2019-05-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2018-10-10 Nr. 2V-171 (1.4), TAR, 2018-10-10, kodas 2018-16032, įsigalioja 2018-10-11)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2018-10-12 Nr. 2V-175 (1.4), TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16153, įsigalioja 2018-10-15)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-191 „Dėl Kontrolinio sėklos mėginio paėmimo tirti akto ir kontrolinio sėklos mėginio kokybės rodiklių tyrimų protokolo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-11 Nr. A1-570, TAR, 2018-10-12, kodas 2018-16115, įsigalioja 2018-10-13)

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl kvalifikacijos dokumentų išdavimo ir kvalifikacijos egzaminų laikymo mokesčių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. 44, TAR, 2018-10-11, kodas 2018-16062, įsigalioja 2018-10-15)


<< Atgal