Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 43

2018 m. spalio 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. spalio 17 d. – spalio 23 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 4, 8, 10, 10-1, 10-4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-11 Nr. XIII-1529, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16537, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-11 Nr. XIII-1530, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16539, įsigalioja 2019-05-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo
(2018-10-18 Nr. XIII-1537, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16530, įsigalioja 2019-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu
2013-04-16, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16344)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1593 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. 1032, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16286, įsigalioja 2018-10-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir valstybės turto investavimo
(2018-10-10 Nr. 1033, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16289, įsigalioja 2018-10-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. 1037, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16487, įsigalioja 2018-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. 1042, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16497, įsigalioja 2018-10-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pavyzdinės ministerijos administracijos struktūros ir Pavyzdinės įstaigos prie ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo
(2018-10-17 Nr. 1043, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16498, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. 1044, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16501, įsigalioja 2018-10-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą
(2018-10-17 Nr. 1046, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16514, įsigalioja 2018-10-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. 1047, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16546, įsigalioja 2018-10-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. A1-579, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16399, įsigalioja 2018-10-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Trišalių tarybų (komitetų, komisijų) prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. A1-583, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16400, įsigalioja 2018-10-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. A1-584, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16401, įsigalioja 2018-10-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-528 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. A1-587, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16404, įsigalioja 2018-10-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A1-107 „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. A1-591, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16520, įsigalioja 2018-10-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-160 „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. A1-592, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16521, įsigalioja 2018-10-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A1-63 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2018 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. A1-593, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16522, įsigalioja 2018-10-24)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 4-640, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16348, įsigalioja 2018-10-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. D1-992 „Dėl 2018 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-15 Nr. D1-883, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16312, įsigalioja 2018-10-18)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. D1-890/3D-745, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16376, įsigalioja 2018-10-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. D1-699 „Dėl Vilko (Canis lupus) apsaugos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. D1-891, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16345, įsigalioja 2018-10-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. D1-892, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16346, įsigalioja 2018-10-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl valstybiniuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos ir kirtimo atliekų elektroninės pardavimų sistemos likvidavimo
(2018-10-18 Nr. D1-896, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16390, įsigalioja 2018-10-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl vilkų sumedžiojimo per 2018-2019 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(2018-10-19 Nr. D1-897, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16392, įsigalioja 2018-10-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-23 Nr. D1-905, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16541, įsigalioja 2018-10-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-256 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir Paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-23 Nr. D1-906, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16542, įsigalioja 2018-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-16 Nr. V-1142, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16288, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-16 Nr. V-1144, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16341, įsigalioja 2018-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-554 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-16 Nr. V-1145, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16339, įsigalioja 2018-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-1208 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-22 Nr. V-1155, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16505, įsigalioja 2018-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-22 Nr. V-1157, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16543, įsigalioja 2018-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-22 Nr. V-1158, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16516, įsigalioja 2018-10-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2018-10-16 Nr. V-1443, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16338, įsigalioja 2019-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1R-91 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, kuriuos pažeidus Lietuvoje veikiančių prekių ar paslaugų pardavėjų (tiekėjų) veiksmais, Europos Sąjungos valstybių narių institucijos ar organizacijos turi teisę Lietuvos Respublikos teismuose pareikšti ieškinius, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-16 Nr. 1R-208, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16283, įsigalioja 2018-10-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. 1R-211, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16383, įsigalioja 2018-10-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl Areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. 1R-212, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16384, įsigalioja 2018-10-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. 1R-213, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16385, įsigalioja 2018-10-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3-387(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-16 Nr. 3-521, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16298, įsigalioja 2018-10-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1-302 „Dėl Elektros energijos importo ir eksporto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-16 Nr. 1-278, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16280, įsigalioja 2018-10-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-16 Nr. 1-279, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16281, įsigalioja 2018-10-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. 1-282, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16436, įsigalioja 2018-11-01)

Kultūros ministro ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2018-10-17 Nr. ĮV-746/V-834, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16418, įsigalioja 2018-10-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2018-10-17 Nr. ĮV-747, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16296, įsigalioja 2018-10-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-211 „Dėl Bronio Savukyno premijos įsteigimo ir šios premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. ĮV-749, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16297, įsigalioja 2018-10-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 3D-694 „Dėl Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros likvidavimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 3D-739, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16359, įsigalioja 2018-10-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 3D-695 „Dėl Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro likvidavimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 3D-740, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16360, įsigalioja 2018-10-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 3D-746, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16369, įsigalioja 2018-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 3D-747, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16370, įsigalioja 2018-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-20 „Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 3D-748, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16371, įsigalioja 2018-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-728 „Dėl 2012 metų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų ir 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos sumažintų sumų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 3D-750, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16373, įsigalioja 2018-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-17 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 3D-751, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16372, įsigalioja 2018-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 3D-752, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16374, įsigalioja 2018-10-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų tvarkytojų informacijos saugos funkcijų nustatymo
(2018-10-18 Nr. 3D-754, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16375, įsigalioja 2018-10-20)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-714/V-191 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 1V-761/V-271, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16513, įsigalioja 2018-10-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. 1V-766, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16432, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 48 „Dėl Pažymėjimų apie tremtį, gyvenamosios vietos pasirinkimo teisės apribojimą, išvežimą priverstiniams darbams“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-22 Nr. 1V-769, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16435, įsigalioja 2018-10-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 1V-388 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės ,,Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-23 Nr. 1V-774, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16510, įsigalioja 2018-10-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-247 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-23 Nr. 1V-777, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16534, įsigalioja 2018-10-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. V-996, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16440, įsigalioja 2018-10-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pirmojo karininko laipsnio suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-17 Nr. V-997, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16441, įsigalioja 2018-10-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. VA-84, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16347, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2018-10-22 Nr. VA-85/1B-895, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16509, įsigalioja 2018-11-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija tvarkos aprašo ir Mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo akto formos FR0299 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-23 Nr. VA-86, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16503, įsigalioja 2019-01-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Fizinio asmens, siekiančio teikti fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir Juridinio asmens, siekiančio teikti fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams formų patvirtinimo
(2018-10-10 Nr. V4-277, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16333, įsigalioja 2018-10-19)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo
(2018-10-17 Nr. O3E-334, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16318, įsigalioja 2018-10-18)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo
(2018-10-17 Nr. O3E-335, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16319, įsigalioja 2018-10-18)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2019 metams nustatymo
(2018-10-18 Nr. O3E-343, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16352, įsigalioja 2018-10-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko pakaitinių identifikatorių paieškos sistemos taisyklių patvirtinimo
(2018-10-04 Nr. 03-180, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16342, įsigalioja 2018-10-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2019 metams patvirtinimo
(2018-10-18 Nr. 03-182, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16380, įsigalioja 2018-10-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 03-77 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 03-186, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16381, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 03-49 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 03-187, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16382, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl siūlymų dėl Lietuvos banko premijų skyrimo už mokslinę veiklą pateikimo termino pratęsimo
(2018-10-18 Nr. 03-188, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16447, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl tam tikrų Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdybos ir Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2018-10-18 Nr. 03-189, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16448, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Leidimo steigti draudimo įmonės filialą trečiojoje valstybėje išdavimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-18 Nr. 03-190, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16449, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Leidimo reorganizuoti, pertvarkyti, likviduoti draudimo ar perdraudimo įmonę, nutraukti trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialo veiklą arba trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės reorganizavimu daryti įtaką filialo Lietuvos Respublikoje draudėjų ir kitų asmenų teisėms ir pareigoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-18 Nr. 03-191, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16452, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Privalomojo draudimo veiklos ataskaitos pildymo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo
(2018-10-18 Nr. 03-192, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16454, įsigalioja 2018-11-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymo patvirtinimo
(2018-10-18 Nr. 03-193, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16456, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Draudimo liudijimų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-18 Nr. 03-194, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16458, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Leidimų perleisti teises ir pareigas pagal draudimo ar perdraudimo sutartis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-18 Nr. 03-195, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16460, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, indėlio lėšų naudojimo prievolėms, atsirandančioms iš draudimo ar perdraudimo sutarčių, vykdyti tvarkos patvirtinimo
(2018-10-18 Nr. 03-196, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16462, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Teisės vykdyti draudimo veiklą Lietuvos Respublikoje suteikimo, kai dėl trečiojoje valstybėje galiojančio privalomojo draudimo nepripažįstama draudimo įmonės, trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonės filialo, įsteigto Lietuvos Respublikoje, draudimo apsauga, tvarkos patvirtinimo
(2018-10-18 Nr. 03-197, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16464, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 03-154 „Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 03-198, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16465, įsigalioja 2018-10-23)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 2017/8-164 „Finansinių pataisų dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo taikymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo
(2018-10-19 Nr. 2018/8-244, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16430, įsigalioja 2018-10-23)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. AV-297 „Dėl Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. AV-274, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16502, įsigalioja 2018-10-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-26 Nr. B1-814/D1-853, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16313, įsigalioja 2019-01-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės automatų duomenų valdymo sistemos prijungimo prie Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos
(2018-10-23 Nr.  DI-526, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16529, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinio turizmo departamento likvidacinės komisijos sprendimas
Dėl Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formų patvirtinimo
(2018-10-22 Nr. V-180, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16484, įsigalioja 2018-10-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų
(2018-10-12 Nr. v-355, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16331, įsigalioja 2018-10-19)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsenos aprašo patvirtinimo
(2018-10-17 Nr. V-50, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16328, įsigalioja 2018-10-19)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. 5-V-868, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16391, įsigalioja 2018-10-20)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-10-22 Nr. 5-V-869, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16446, įsigalioja 2018-10-23)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) organizavimo ir vykdymo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-19 Nr. V-459, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16397, įsigalioja 2018-10-20)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus įsakymo pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-09 Nr. 1-169, TAR, 2018-10-23, kodas 2018-16532, įsigalioja 2018-10-24)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Regioninės kultūros tarybos nario (-ės) konfidencialumo pasižadėjimo, Regioninės kultūros tarybos nario (-ės) nešališkumo deklaracijos formų patvirtinimo
(2018-09-27 Nr. 4LKT-15(1.3 E), TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16310, įsigalioja 2018-10-18)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų darbo grupių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-17 Nr. 4LKT-16(1.3 E), TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16311, įsigalioja 2018-10-18)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo informacinės sistemos elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-09-13 Nr. VĮ-46(1.1 E), TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16309, įsigalioja 2018-10-18)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Asmens duomenų apsaugos politikos patvirtinimo
(2018-10-04 Nr. VĮ-50(1.1 E), TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16308, įsigalioja 2018-10-18)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1997 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-19 Nr. Į-324, TAR, 2018-10-22, kodas 2018-16426, įsigalioja 2018-10-23)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. KS-32 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. KS-60, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16409, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. KS-61, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16394, įsigalioja 2018-10-20)

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V.1-25 „Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2017-05-08 Nr. V.1-47, TAR, 2018-10-17, kodas 2018-16287, įsigalioja 2018-10-18)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-521 ,,Dėl dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo taryba – Baltijos mokslo programos administarvimas (LNBP)“ veiklose aprašo pakeitimo
(2018-10-17 Nr. V-533, TAR, 2018-10-18, kodas 2018-16343, įsigalioja 2018-10-19)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo
(2018-10-16 Nr. V-60, TAR, 2018-10-19, kodas 2018-16393, įsigalioja 2018-10-20)


<< Atgal