Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 44

2018 m. spalio 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. spalio 24 d. – spalio 30 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 7, 21, 24, 32, 33 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1538, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17327, įsigalioja 2018-10-31)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1539, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16597, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 415 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1541, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16599, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 510-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1162 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1542, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16600, įsigalioja 2018-10-26)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 345 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1543, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16601, įsigalioja 2018-11-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1544, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17328, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 98-1 ir 494-1 straipsniais įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1546, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16602, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 35, 36, 39, 48, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 65-1 straipsniu įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1559, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17329, įsigalioja 2019-02-09)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1571, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17068, įsigalioja 2019-01-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2018-10-25 Nr. XIII-1596, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17095, įsigalioja 2018-10-29)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. 1050, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16560, įsigalioja 2018-10-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų iv sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-10-17 Nr. 1052, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16698, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-17 Nr. 1053, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16699, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1056, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16831, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 795 „Dėl Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1059, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17138, įsigalioja 2018-11-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1K-141 „Dėl 2019 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1K-354, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17065, įsigalioja 2018-10-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valdžios sektoriaus fiskalinių rodiklių rengimo
(2018-10-25 Nr. 1K-359, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17066, įsigalioja 2018-10-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-804 „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo 2016–2018 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. A1-595, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16839, įsigalioja 2018-10-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA–V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. A1-596, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16841, įsigalioja 2018-10-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. A1-602, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17323, įsigalioja 2018-10-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-573 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informavimo ir ženklo naudojimo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. A1-603, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17324, įsigalioja 2018-10-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. A1-130 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-30 Nr. A1-604, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17325, įsigalioja 2018-10-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-424 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. A1-605, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17326, įsigalioja 2018-10-31)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 4-608 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 4-654, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16554, įsigalioja 2018-10-25)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 4-657, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16570, įsigalioja 2018-10-25)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-25 Nr. 4-661, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16684, įsigalioja 2018-10-27)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 4-797 „Dėl Investicijų, finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo, įgyvendinimo, administravimo ir valstybės pagalbos teikimo pagal schemą „TUI Invest LT+“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-29 Nr. 4-666, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17116, įsigalioja 2018-10-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Žvejybos produktų iškrovimo iš vidaus vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir Žvejybos produktų iškrovimo vietų iš Kuršių mariose žvejojančių laivų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-23 Nr. D1-904, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16627, įsigalioja 2018-10-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-724 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo
(2018-10-25 Nr. D1-910, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16829, įsigalioja 2018-10-27)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. V-846, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16589, įsigalioja 2018-10-26)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-323 „Dėl 2018 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-25 Nr. V-849, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16615, įsigalioja 2018-10-26)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Integralaus gamtos mokslų kurso programos 5–8 klasėms išbandymo
(2018-10-25 Nr. V-850, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16620, įsigalioja 2018-10-26)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Savivaldybių nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos mokyklų (nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos klasių), tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos suaugusiųjų mokyklų (suaugusiųjų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2019 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-29 Nr. V-858, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17119, įsigalioja 2018-10-30)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. V-861, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17256, įsigalioja 2018-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-22 Nr. V-1156, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16617, įsigalioja 2018-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. Nr. V-169 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2008″ Medicinos biologas.Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“pakeitimo
(2018-10-22 Nr. V-1161, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16690, įsigalioja 2018-10-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-735 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-22 Nr. V-1166, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16607, įsigalioja 2018-10-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-29 Nr. V-1170, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17280, įsigalioja 2018-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Onkologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-29 Nr. V-1173, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17319, įsigalioja 2019-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo
(2018-10-30 Nr. 1R-226, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17264, įsigalioja 2018-10-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-167 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių, kitų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-25 Nr. ĮV-754, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16682, įsigalioja 2018-10-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės muziejų koncepcijos pagal tvaraus vystymosi principus patvirtinimo
(2018-10-25 Nr. ĮV-755, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16681, įsigalioja 2018-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 3D-721 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 3D-757, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16585, įsigalioja 2018-10-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3D-541 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastosios programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 3D-758, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16586, įsigalioja 2018-10-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 3D-759, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16588, įsigalioja 2018-10-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 3D-760, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16590, įsigalioja 2018-10-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 3D-762, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16592, įsigalioja 2018-10-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-628 „Dėl Apsikeitimo Lietuvos Respublikos žvejybos galimybėmis ir individualiomis žvejybos galimybėmis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-25 Nr. 3D-769, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16619, įsigalioja 2018-10-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-25 Nr. 3D-772, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16703, įsigalioja 2018-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisyklių, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 Eur, patvirtinimo
(2018-10-25 Nr. 3D-773, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16704, įsigalioja 2018-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo
(2018-10-25 Nr. 3D-774, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16705, įsigalioja 2018-10-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. 3D-776, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17320, įsigalioja 2018-10-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-656 „Dėl Valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vykdomos veiklos, susijusios su intervenciniu pirkimu ir kitomis intervencinėmis priemonėmis, išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. 3D-777, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17321, įsigalioja 2018-10-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-25 Nr. 1V-781, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16598, įsigalioja 2018-10-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-26 Nr. 1V-787, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17060, įsigalioja 2018-10-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1V-27 „Dėl vidaus reikalų ministro, viceministrų ir Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo administravimo funkcijų atlikimu suvestinės ir vidaus reikalų ministro, viceministrų ir Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gaunančių darbo užmokestį iš Europos Sąjungos techninės paramos lėšų, skirtų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo administravimui, darbo užmokesčio ir kitų išlaidų, susijusių su darbo užmokesčiu, finansavimo detalizuotos suvestinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. 1V-799, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17253, įsigalioja 2018-10-31)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-561 „Dėl Lietuvos karių etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-23 Nr. V-1005, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16566, įsigalioja 2018-10-25)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-26 Nr. V-1021, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17154, įsigalioja 2018-10-30)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. V1-349 „Dėl Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-26 Nr. V1-221, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17254, įsigalioja 2018-10-31)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-26 Nr. V-523, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17044, įsigalioja 2018-10-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą 2019 metais nustatymo
(2018-10-26 Nr. 03-199, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17053, įsigalioja 2018-10-30)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2018-10-30 Nr. 1-382, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17284, įsigalioja 2018-10-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2018-10-24 Nr. 1B-905, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16614, įsigalioja 2018-10-26)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Užregistruota TAR 2018-10-25, Identifikacinis kodas 2018-16634

(2018-10-25 Nr. 1K-270, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16634, įsigalioja 2018-11-01)
Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-308 „Dėl Išmokų natūra kitų Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-29 Nr. 1K-278, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17262, įsigalioja 2018-10-31)
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas

Dėl mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis atliekų tvarkytojo, įrašyto į turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, padarytas pažeidimas laikomas mažareikšmiu
(2018-10-18 Nr. AV-273, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16896, įsigalioja 2018-10-27)
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. AV-273 „Dėl mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis atliekų tvarkytojo, įrašyto į turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, padarytas pažeidimas laikomas mažareikšmiu“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. AV-278, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16842, įsigalioja 2018-10-27)
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas

Dėl Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių patvirtinimo
(2018-10-24 Nr. AV-279, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17041, įsigalioja 2018-10-30)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-10-25 Nr. B1-902, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16844, įsigalioja 2018-10-27)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. B1-200 „Dėl Veterinarinių vaistų receptų ir paraiškų rašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-26 Nr. B1-903, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17096, įsigalioja 2018-10-30)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-10-26 Nr. B1-904, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17042, įsigalioja 2018-10-30)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-26 Nr. B1-905, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17061, įsigalioja 2018-10-30)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. O3E-344, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16564, įsigalioja 2018-10-25)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas

Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos nustatymo
(2018-10-25 Nr. O3E-353, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16694, įsigalioja 2019-01-01)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas

Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2019 metams nustatymo
(2018-10-26 Nr. O3E-359, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16883, įsigalioja 2018-10-27)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas

Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymo 2019–2023 metams
(2018-10-26 Nr. O3E-360, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16888, įsigalioja 2018-10-27)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas

Dėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2019 metams nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
(2018-10-26 Nr. O3E-361, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16889, įsigalioja 2018-10-27)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas

Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2018-10-26 Nr. O3E-362, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16890, įsigalioja 2018-10-27)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas

Dėl tikslinės gamtinių dujų kainos tvirtinimo
(2018-10-26 Nr. O3E-363, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16891, įsigalioja 2018-10-27)
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas

Dėl akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos 2019–2023 metams nustatymo
(2018-10-26 Nr. O3E-364, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16892, įsigalioja 2018-10-27)
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo ir saugos įgaliotinio skyrimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. V-141, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17257, įsigalioja 2018-10-31)
Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V1-80 „Dėl Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-24 Nr. V1-535, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16628, įsigalioja 2018-10-26)
Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. V1-79 „Dėl Socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-24 Nr. V1-536, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16629, įsigalioja 2018-10-26)
Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-29 Nr. V-509, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17251, įsigalioja 2018-10-31)
VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas

Dėl Juridinių asmenų organizuojamų elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-29 Nr. v-379, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17291, įsigalioja 2018-10-31)
VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas

Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų
(2018-10-29 Nr. v-380, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17292, įsigalioja 2018-11-01)
VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas

Dėl Statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų specifikacijos patvirtinimo pakeitimo
(2018-10-30 Nr. v-386, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17293, įsigalioja 2018-11-01)
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. V-547, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16577, įsigalioja 2018-10-25)
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas

Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-26 Nr. V-556, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17067, įsigalioja 2018-10-30)
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas

Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 2V-259, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16576, įsigalioja 2018-10-25)
Teisėjų tarybos nutarimas

Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo teisme pavyzdinių taisyklių patvirtinimo
(2018-10-26 Nr. 13P-108-(7.1.2), TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17151, įsigalioja 2018-10-30)
Policijos generalinio komisaro įsakymas

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 5-V-427 „Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 5-V-876, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16563, įsigalioja 2018-11-01)
Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1-148 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-18 Nr. 1-95, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17252, įsigalioja 2018-10-31)
Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas

Dėl Asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo išduodant kvalifikuotus elektroninio parašo, elektroninio spaudo, interneto svetainės tapatumo nustatymo sertifikatus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-26 Nr. 1V-1055, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16894, įsigalioja 2018-10-27)
Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas

Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 90V „Dėl Asmens (tarnybos), atsakingo už radiacinę saugą, tipinių pareigų ir teisių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-19 Nr. V-61, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16578, įsigalioja 2018-10-25)
Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas

Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-19 Nr. V-62, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16587, įsigalioja 2018-10-26)
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2000 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 13 „Dėl Saugos pagrindimo ir eksploatacinės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-23 Nr. 22.3-242, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16555, įsigalioja 2018-10-25)
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-71 „Dėl Avarinio aušinimo ir šilumos nuvedimo nuo branduolinio reaktoriaus galutiniam sugėrikliui sistemų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-23 Nr. 22.3-243, TAR, 2018-10-24, kodas 2018-16556, įsigalioja 2018-10-25)
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas

Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. Sp-193 „Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo“ pakeitimo
(2018-10-25 Nr. Sp-121, TAR, 2018-10-26, kodas 2018-16700, įsigalioja 2018-10-27)
Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas

Dėl Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų audito dokumentų formų patvirtinimo
(2018-10-25 Nr. V-98, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16606, įsigalioja 2018-10-26)
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas

Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2018-04-30 Nr. V.1-46, TAR, 2018-10-25, kodas 2018-16594, įsigalioja 2018-10-26)
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas

Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ŽŪŪ-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-10-29 Nr. DĮ-238, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17156, įsigalioja 2018-10-30)
Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos viršininko įsakymas

Dėl kai kurių Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-10-29 Nr. 1A-101, TAR, 2018-10-29, kodas 2018-17152, įsigalioja 2018-11-01)


<< Atgal