Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 45

2018 m. lapkričio 7 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. spalio 31 d. – lapkričio 6 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1540, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17451, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1545, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17453, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1547, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17454, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 16 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1548, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17456, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1549, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17457, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1550, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17459, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1551, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17462, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1552, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17467, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1553, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17468, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1554, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17470, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1555, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17471, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 34 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1556, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17472, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1557, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17473, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1261 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1558, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17474, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1560, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17475, įsigalioja 2018-11-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35-1, 59-1, 68-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo aštuntuoju-1 skirsniu įstatymo Nr. XIII-1408 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1561, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17476, įsigalioja 2018-11-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 straipsnių ir priedo pakeitimo ir ketvirtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-738 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1562, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17477, įsigalioja 2018-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1563, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17480, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 14-1, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 67-1, 68, 70, 70-1, 71, 71-1, 72, 73 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 6-1, 6-2 straipsniais ir 57 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1564, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17482, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1565, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17485, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1566, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17486, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1567, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17487, įsigalioja 2019-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-24 Nr. 1062, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17481, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1064, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17495, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 676 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų vienetą dydžio patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-24 Nr. 1065, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17497, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1066, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17498, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1067, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17499, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro duomenų vieneto teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-24 Nr. 1068, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17500, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1073, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17564, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1074, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17565, įsigalioja 2018-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1075, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17788, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–, įsigalioja 2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1082, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17839, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 825 „Dėl Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-31 Nr. 1084, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17877, įsigalioja 2018-11-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl eismo įvykio metu padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
(2018-10-30 Nr. 1K-367, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17518, įsigalioja 2018-11-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. A1-609, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17905, įsigalioja 2018-11-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2018-11-05 Nr. A1-612, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17906, įsigalioja 2018-11-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-05 Nr. A1-613, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17908, įsigalioja 2018-11-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2019 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo
(2018-11-05 Nr. A1-614, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17911, įsigalioja 2018-11-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-05 Nr. A1-615, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17912, įsigalioja 2018-11-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-730 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. D1-877, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17536, įsigalioja 2018-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-10 Nr. D1-878, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17535, įsigalioja 2018-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-484 „Dėl mokėjimo prašymo formų kompensacinėms išmokoms ir subsidijoms gauti patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-26 Nr. D1-911, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17510, įsigalioja 2018-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-26 Nr. D1-912, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17511, įsigalioja 2018-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-874 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-26 Nr. D1-913, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17512, įsigalioja 2018-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. D1-916, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17567, įsigalioja 2018-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. D1-61 „Dėl Nacionalinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos, prognozių, strateginių dokumentų įgyvendinimo, klimato kaitos priemonių finansavimo duomenų rinkimo, ataskaitų rengimo ir informacijos teikimo sistemos nustatymo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. D1-917, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17800, įsigalioja 2018-11-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. D1-919, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17683, įsigalioja 2018-11-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. D1-925, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17682, įsigalioja 2018-11-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-294 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. D1-926, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17915, įsigalioja 2018-11-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. D1-927, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17916, įsigalioja 2018-11-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. D1-928, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17922, įsigalioja 2018-11-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. D1-929, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17917, įsigalioja 2018-11-07)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-865, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17455, įsigalioja 2018-11-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-266 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-738 priemonės „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-867, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17508, įsigalioja 2018-11-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-886 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. V-870, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17681, įsigalioja 2018-11-03)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Lėšų paskirstymo valstybinėms aukštosioms mokykloms kriterijų 2018 metais nustatymo
(2018-11-06 Nr. V-878, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17934, įsigalioja 2018-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1993 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 346 „Dėl sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-10-29 Nr. V-1171, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17669, įsigalioja 2018-11-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-29 Nr. V-1172, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17435, įsigalioja 2018-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1178, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17649, įsigalioja 2018-11-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1179, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17534, įsigalioja 2018-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1180, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17532, įsigalioja 2018-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1181, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17692, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašą, tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumo tikrinimo ir jų deaktyvinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-31 Nr. V-1182, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17810, įsigalioja 2019-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1183, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17650, įsigalioja 2018-11-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1061 „Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1184, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17670, įsigalioja 2018-11-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1185, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17925, įsigalioja 2018-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1186, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17678, įsigalioja 2018-11-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1187, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17909, įsigalioja 2018-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (c sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-1188, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17907, įsigalioja 2018-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. V-1199, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17691, įsigalioja 2018-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. V-1202, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17920, įsigalioja 2018-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-02 Nr. V-1203, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17918, įsigalioja 2018-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. V-1204, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17921, įsigalioja 2018-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. V-1210, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17813, įsigalioja 2018-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. V-1220, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17919, įsigalioja 2018-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2018-11-05 Nr. V-1223, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17910, įsigalioja 2018-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo / atsisakymo išduoti tvarkos aprašo, komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. V-1234, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17930, įsigalioja 2018-11-07)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2001 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašo, leidimo formos patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. 1R-231, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17672, įsigalioja 2018-11-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. 1R-232, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17675, įsigalioja 2018-11-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 3-541, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17491, įsigalioja 2018-11-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 3-542, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17501, įsigalioja 2018-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. 1-291, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17507, įsigalioja 2018-11-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1V-20 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Prienų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. 1V-817, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17944, įsigalioja 2018-11-07)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VA-5 „Dėl Produktų mėginių paėmimo ir perdavimo tirti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-05 Nr. VA-87, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17815, įsigalioja 2018-11-06)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1-383, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17540, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo
(2018-10-31 Nr. 1K-279, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17490, įsigalioja 2018-11-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl tipinės kompensuojamųjų vaistų, skiriamų dienos stacionare, apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties patvirtinimo
(2018-10-31 Nr. 1K-280, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17493, įsigalioja 2018-11-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. 1K-283, TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17933, įsigalioja 2018-11-07)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. 1S-147 (2018), TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17443, įsigalioja 2018-11-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-02 Nr. 27V-152, TAR, 2018-11-02, kodas 2018-17676, įsigalioja 2018-11-03)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. BR1-251 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. BR1-334, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17818, įsigalioja 2018-11-06)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių patvirtinimo
(2018-11-06 Nr. 6P-100-(1.1), TAR, 2018-11-06, kodas 2018-17924, įsigalioja 2018-11-07)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje taisyklių patvirtinimo
(2018-10-26 Nr. 6P-47, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17502, įsigalioja 2018-11-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. I-238 ,,Dėl Pretendentų egzaminų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. I-341, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17553, įsigalioja 2018-11-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-247 „Dėl Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. V-478, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17488, įsigalioja 2018-11-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų eksportą ir Pranešimo apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų importą formų patvirtinimo
(2018-11-05 Nr. T1-152, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17834, įsigalioja 2018-11-06)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinio asmens deklaracijos dėl pasirengimo vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis formos patvirtinimo
(2018-11-05 Nr. T1-153, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17835, įsigalioja 2018-11-06)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Paraiškos išduoti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis ir paraiškų patikslinti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis formų patvirtinimo
(2018-11-05 Nr. T1-154, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17836, įsigalioja 2018-11-06)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-275 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-05 Nr. T1-155, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17837, įsigalioja 2018-11-06)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-31 Nr. V-241, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17561, įsigalioja 2018-11-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos pakeitimo
(2018-10-30 Nr. v-385, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17430, įsigalioja 2018-11-01)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-05 Nr. V-53, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17833, įsigalioja 2018-11-06)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-05 Nr. V-55, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17832, įsigalioja 2018-11-06)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl pagrįstos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais rūšių sąrašo patvirtinimo
(2018-11-05 Nr. 22.3-263, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17820, įsigalioja 2018-11-06)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėties statistinės ataskaitos PR-14 (kas 5 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-11-05 Nr. DĮ-240, TAR, 2018-11-05, kodas 2018-17845, įsigalioja 2018-11-06)


<< Atgal