Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 46

2018 m. lapkričio 14 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. lapkričio 7 d. – lapkričio 13 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 8, 14, 15, 16, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 46, 47, 49, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 72 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1572, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18178, įsigalioja 2018-11-10)

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 5, 16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1573, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18174, įsigalioja 2018-11-10)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 93 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1574, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18175, įsigalioja 2018-11-10)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 61 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1575, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18180, įsigalioja 2018-11-10)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 40 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1576, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18191, įsigalioja 2018-11-13)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 58 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1577, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18181, įsigalioja 2018-11-10)

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 61 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1578, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18192, įsigalioja 2018-11-13)

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 10, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1579, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18182, įsigalioja 2018-11-10)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1580, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18194, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 38 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1581, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18195, įsigalioja 2018-11-13)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 36 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 76-1 straipsniu įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1582, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18196, įsigalioja 2018-11-13)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 39 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1583, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18197, įsigalioja 2018-11-13)

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 39 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1584, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18198, įsigalioja 2018-11-13)

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1585, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18199, įsigalioja 2018-11-13)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 papildymo 1-1 straipsniu įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1586, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18200, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 papildymo 1-1 straipsniu įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1587, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18201, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 papildymo 1-1 straipsniu įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1588, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18202, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 98 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1589, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18203, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1590, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18204, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1591, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18205, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1592, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18206, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 11, 11-6 ir 11-7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1593, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18207, įsigalioja 2018-12-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 23 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1594, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18208, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-25 Nr. XIII-1595, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18209, įsigalioja 2018-11-13)

Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-06 Nr. XIII-1599, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18210, įsigalioja 2018-11-13)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2018-11-06 Nr. XIII-1600, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18211, įsigalioja 2018-12-03)

Lietuvos Respublikos metropoliteno įgyvendinimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1603, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18183, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1608, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18184, įsigalioja 2018-11-10)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1085, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17985, įsigalioja 2018-11-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 34 „Dėl kompetentingų institucijų informavimo apie radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimą, hidraulinį uolienų ardymą, jo metu panaudotų medžiagų sudėtį ir kiekį tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1089, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17977, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. 1095, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18117, įsigalioja 2019-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių sąrašo ir taikymo principų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. 1097, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18131, įsigalioja 2018-11-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1111 „Dėl fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1102, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18150, įsigalioja 2018-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1268 „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1103, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18151, įsigalioja 2018-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 662 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1104, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18152, įsigalioja 2018-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1105, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18153, įsigalioja 2018-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1104 „Dėl Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1106, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18154, įsigalioja 2018-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. 1107, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18158, įsigalioja 2018-11-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1108, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18293, įsigalioja 2018-11-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Omano Sultonato Vyriausybės susitarimo dėl ekonominio bendradarbiavimo patvirtinimo
(2018-11-07 Nr. 1110, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18310, įsigalioja 2018-11-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pasaulio Lietuvių metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo
(2018-11-07 Nr. 1111, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18311, įsigalioja 2018-11-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1112, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18317, įsigalioja 2018-11-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2018-10-31 Nr. 1113, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18318, įsigalioja 2018-11-14)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. 1K-381, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18075, įsigalioja 2018-11-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. A1-303 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. A1-620, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18036, įsigalioja 2018-11-09)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 4-1 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. 4-690, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18218, įsigalioja 2018-11-13)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2018-11-08 Nr. 4-691, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18219, įsigalioja 2018-11-13)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-663 „Dėl Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. 4-697, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18232, įsigalioja 2018-11-13)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. 4-698, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18233, įsigalioja 2018-11-13)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-07-13 Nr. D1-691/3D-471, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18300, įsigalioja 2018-11-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-05 Nr. D1-931, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18030, įsigalioja 2018-11-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2017 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministro įsakymas numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų, galutinio sąrašo patvirtinimo
(2018-11-06 Nr. D1-932, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17950, įsigalioja 2018-11-08)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. D1-937/3D-794, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18301, įsigalioja 2018-11-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. D1-940, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18224, įsigalioja 2018-11-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. D1-943, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18171, įsigalioja 2018-11-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-09 Nr. D1-945, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18225, įsigalioja 2018-11-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „ Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-09 Nr. D1-946, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18292, įsigalioja 2018-11-14)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2018-11-07 Nr. V-881, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18035, įsigalioja 2018-11-09)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1666 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-09 Nr. V-883, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18123, įsigalioja 2018-11-10)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-734 priemonės „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2018-11-13 Nr. V-884, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18295, įsigalioja 2018-11-14)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo
(2018-11-13 Nr. V-888, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18312, įsigalioja 2018-11-14)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.6 priedo įgyvendinimo
(2018-11-05 Nr. V-1221/B1-916, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17990, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-05 Nr. V-1231, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18072, įsigalioja 2018-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. V-1235, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18071, įsigalioja 2018-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. V-1237, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17989, įsigalioja 2018-11-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. V-1238, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17987, įsigalioja 2018-11-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. V-1252, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18081, įsigalioja 2018-11-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. V-1260, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18130, įsigalioja 2018-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-09 Nr. V-1264, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18321, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3-306(1.5 E)/D1-632 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. 3-559/D1-941, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18102, įsigalioja 2018-11-09)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. 3-560/D1-942, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18103, įsigalioja 2018-11-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 3-290 „Dėl Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos plano 2019 metams ir pašto ženklų ir pašto blokų leidybos planuojamų temų 2020 ir 2021 metams sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. 3-561, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18112, įsigalioja 2018-11-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-353(1.5 E) „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-09 Nr. 3-564, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18193, įsigalioja 2018-11-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. 3-566, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18221, įsigalioja 2018-11-15)

Energetikos ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. 1-292/D1-933, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18111, įsigalioja 2018-11-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-09 Nr. 1-294, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18216, įsigalioja 2018-11-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 3D-646 „Dėl Kompetentingų institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių, pilietinei visuomenei atstovaujančių subjektų atrankos į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetą, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos projektų atrankos komitetą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. 3D-782, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18009, įsigalioja 2018-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nesertifikuotų tautinio paveldo produktais gaminių sąrašo patvirtinimo
(2018-11-06 Nr. 3D-783, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18010, įsigalioja 2018-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. 3D-784, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18011, įsigalioja 2018-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. 3D-787, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18012, įsigalioja 2018-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. 3D-789, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18013, įsigalioja 2018-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-1018 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos atnaujintų žemės našumo vertinimo duomenų skelbimo ir naudojimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. 3D-790, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18014, įsigalioja 2019-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 “Dėl Žemės fondo apskaitos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2018-11-06 Nr. 3D-791, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18015, įsigalioja 2018-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. 3D-792, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18016, įsigalioja 2018-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-310 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo komisijos sudarymo ir akreditavimo pažymėjimų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. 3D-797, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18109, įsigalioja 2018-11-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2018-11-08 Nr. 3D-798, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18121, įsigalioja 2018-11-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 „Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. 3D-799, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18262, įsigalioja 2018-12-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1120 „Dėl pieno ir jo gaminių, parduodamų tiesiogiai vartoti, sudėties ir kokybės tyrimų valstybinėje įmonėje „Pieno tyrimai“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. 3D-800, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18261, įsigalioja 2018-12-31)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio paso pavyzdžio (dokumento blanko privalomosios formos) patvirtinimo
(2018-11-12 Nr. V-299, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18316, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų, susijusių su Vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų sauga, pripažinimo netekusiais galios
(2018-11-13 Nr. 1V-837, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18324, įsigalioja 2018-11-14)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-1111 „Dėl Operacinių reikalavimų dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. V-1071, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18226, įsigalioja 2018-11-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) nuostatų netaikymo gynybos tikslais atvejų
(2018-11-12 Nr. V-1081, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18227, įsigalioja 2018-11-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. rugėjo 25 d. įsakymo Nr. V-896 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2018 metais“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. V-1082, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18228, įsigalioja 2018-11-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. VA-80 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. VA-89, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18080, įsigalioja 2018-11-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. 1B-944, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18220, įsigalioja 2018-11-13)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
(2018-11-07 Nr. 1-388, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18027, įsigalioja 2018-11-08)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. 1-390, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18105, įsigalioja 2018-11-09)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. (1.72E) 1A-1382, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17982, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 03-106 „Dėl Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. 03-205, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18032, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Kredito unijų likvidumo rodiklio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo
(2018-10-30 Nr. 03-206, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18033, įsigalioja 2019-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. 1K-284, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18305, įsigalioja 2018-11-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-251 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-11-13 Nr. 1K-288, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18314, įsigalioja 2018-11-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-11-07 Nr. B1-930, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18104, įsigalioja 2018-11-09)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl 2017 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių paskelbimo
(2018-11-08 Nr. O3E-368, TAR, 2018-11-08, kodas 2018-18089, įsigalioja 2018-11-09)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-07 Nr. T1-156, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17980, įsigalioja 2019-01-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-07 Nr. 5-V-928, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18025, įsigalioja 2018-11-08)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. I-14 „Dėl Rekomendacijų dėl užduočių specialistams ir ekspertams skyrimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. I-348, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18034, įsigalioja 2018-11-08)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4/07-117 „Dėl Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo
(2018-11-07 Nr. V-490, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18031, įsigalioja 2018-11-08)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V(E)-6 „Dėl Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-09 Nr. V-248, TAR, 2018-11-09, kodas 2018-18164, įsigalioja 2018-11-10)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Įgaliotų aukštųjų mokyklų užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo sprendimų teikimo pjūvių
(2018-11-09 Nr. V-85, TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18278, įsigalioja 2018-11-14)

Valstybinė lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl techninių klaidų ištaisymo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. spalio 4 d. nutarimų numeriuose
(2018-11-08 Nr. N-7 (169), TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18265, įsigalioja 2018-11-13)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. N-1 (132) „Dėl Terminų standartų vertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. N-8 (170), TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18303, įsigalioja 2018-11-14)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. V-884, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18006, įsigalioja 2018-11-08)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-980 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. V-885, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18008, įsigalioja 2018-11-08)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1V-526 „Dėl Sąnaudų priskyrimo dokumentų teikimo veikloms reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. 1V-1112, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18231, įsigalioja 2018-11-13)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1V-889 „Dėl Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. 1V-1113, TAR, 2018-11-12, kodas 2018-18273, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamo laivo įgulos minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo
(2018-11-07 Nr. 2BE-381, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17983, įsigalioja 2018-11-08)

Privatizavimo komisijos sprendimas
Dėl viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo ir pritarimo privatizavimo programos projektams
(2018-11-06 Nr. 2V-9(741), TAR, 2018-11-13, kodas 2018-18296, įsigalioja 2018-11-14)

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 4R-111 „Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-29 Nr. 4R-157, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18005, įsigalioja 2018-11-08)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. Sp-51 „Dėl Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščio formos bei jo užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-06 Nr. Sp-127, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-17991, įsigalioja 2018-11-08)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketos PGS-01 (metinės) ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketos PGS-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2018-11-07 Nr. DĮ-242, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18023, įsigalioja 2018-11-08)


<< Atgal