Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 47

2018 m. lapkričio 21 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. lapkričio 14 d. – lapkričio 20 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 32, 35, 36, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1604, TAR, 2018-11-16, kodas 2018-18595, įsigalioja 2018-11-17)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1605, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18678, įsigalioja 2018-11-21)

Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1606, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18679, įsigalioja 2018-11-21)

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1609, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18505, įsigalioja 2018-12-01)

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 10 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1610, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18614, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1611, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18506, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 20, 20-1, 65, 78 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas
(2018-11-08 Nr. XIII-1612, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18615, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos karalystės oro susisiekimo susitarimo ratifikavimo
(2018-11-08 Nr. XIII-1613, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18508, įsigalioja 2018-11-16)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo ratifikavimo
(2018-11-08 Nr. XIII-1614, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18509, įsigalioja 2018-11-16)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolų ratifikavimo
(2018-11-08 Nr. XIII-1615, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18510, įsigalioja 2018-11-16)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl sienos dokumentacijos, kurioje apibrėžiama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis, ratifikavimo
(2018-11-08 Nr. XIII-1616, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18511, įsigalioja 2018-11-16)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl bendro karinio vieneto įsteigimo pakeitimo ratifikavimo
(2018-11-08 Nr. XIII-1617, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18512, įsigalioja 2018-11-16)

Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1624, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18643, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1639, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18680, įsigalioja 2018-11-21)

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1642, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18681, įsigalioja 2018-12-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Rezoliucija
Dėl Interpolo ateities
(2018-11-20 Nr. XIII-1652, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18677, įsigalioja 2018-11-21)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1002 „Dėl Filmų registro reorganizavimo ir Filmų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1116, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18529, įsigalioja 2018-11-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 162 „Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1121, TAR, 2018-11-16, kodas 2018-18587, įsigalioja 2018-11-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1122, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18693, įsigalioja 2018-11-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl informacinės sistemos „E. sąskaita“ saugos politikos įgyvendinimo dokumentų patvirtinimo
(2018-10-24 Nr. 1K-356, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18373, įsigalioja 2018-11-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1K-297 „Dėl informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-24 Nr. 1K-357, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18374, įsigalioja 2018-11-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl 2018–2020 metų komunikacijos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. 1K-382, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18375, įsigalioja 2018-11-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. 1K-384, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18376, įsigalioja 2018-11-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje
(2018-11-12 Nr. 1K-389, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18377, įsigalioja 2018-11-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1K-392, TAR, 2018-11-16, kodas 2018-18576, įsigalioja 2018-11-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A1-107 „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. A1-623, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18331, įsigalioja 2018-11-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-160 „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2017–2018 metais konkurso nuostatų“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. A1-624, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18332, įsigalioja 2018-11-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. A1-625, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18333, įsigalioja 2018-11-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A1-553 „Dėl socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, kurių darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, supervizijos ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimas finansuojami iš valstybės specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, minimalaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. A1-626, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18335, įsigalioja 2018-11-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. A1-628, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18334, įsigalioja 2018-11-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-496 „Dėl Asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-13 Nr. A1-630, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18336, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-19 Nr. A1-638, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18683, įsigalioja 2018-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-19 Nr. A1-639, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18684, įsigalioja 2018-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. A1-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 “Projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. A1-642, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18685, įsigalioja 2018-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. A1-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. A1-643, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18686, įsigalioja 2018-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-462 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. A1-644, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18687, įsigalioja 2018-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-335 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. A1-645, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18688, įsigalioja 2018-11-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-412 „Romų socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. A1-646, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18689, įsigalioja 2018-11-21)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 4-14 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymasi pavaldžiose ir ūkio ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-13 Nr. 4-703, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18629, įsigalioja 2018-11-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-794 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 319 „Dėl STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. D1-951, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18632, įsigalioja 2018-11-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. D1-971, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18671, įsigalioja 2018-11-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. D1-977, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18692, įsigalioja 2018-11-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. DI-594 „Dėl Nuotolinio lošimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-15 Nr.  DI-606, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18499, įsigalioja 2018-11-16)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtojimo, jų prioritetų ir susijusių priemonių įgyvendinimo bendrojo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. V-890, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18370, įsigalioja 2018-11-15)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl studijų kainų indeksavimo
(2018-11-15 Nr. V-901, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18494, įsigalioja 2018-11-16)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Jūrų kadetų ugdymo sampratos patvirtinimo
(2018-11-15 Nr. V-902, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18495, įsigalioja 2018-11-16)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-1801 „Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-19 Nr. V-914, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18612, įsigalioja 2018-11-20)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-272 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-19 Nr. V-916, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18627, įsigalioja 2018-11-20)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. V-920, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18670, įsigalioja 2018-11-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų prevencinėms programoms vykdyti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. V-1253, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18393, įsigalioja 2018-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1022 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-07 Nr. V-1254, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18503, įsigalioja 2018-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-09 Nr. V-1263, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18392, įsigalioja 2018-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. V-1286, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18501, įsigalioja 2018-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. V-1287, TAR, 2018-11-16, kodas 2018-18534, įsigalioja 2018-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. V-1288, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18522, įsigalioja 2018-11-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1185 „Dėl Biomedicinos ir socialinių ar humanitarinių mokslų sričių specialistų siūlymo į Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupę tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. V-1293, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18625, įsigalioja 2018-11-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. V-1297, TAR, 2018-11-16, kodas 2018-18579, įsigalioja 2018-11-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-14 Nr. V-1305, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18631, įsigalioja 2018-11-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1061 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-19 Nr. V-1310, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18639, įsigalioja 2018-11-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1-296, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18391, įsigalioja 2018-11-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio ir jo įgyvendinimo koncepcijos patvirtinimo
(2018-11-08 Nr. ĮV-797, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18430, įsigalioja 2018-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 3D-801, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18396, įsigalioja 2018-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo veiklos tęstinumo valdymo plano ir Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2018-11-14 Nr. 3D-803, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18397, įsigalioja 2018-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3D-115 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2016 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 3D-805, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18398, įsigalioja 2018-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-158 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 3D-806, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18399, įsigalioja 2018-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-133 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 3D-807, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18400, įsigalioja 2018-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-47 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2016 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 3D-808, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18401, įsigalioja 2018-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 3D-809, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18402, įsigalioja 2018-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-126 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 3D-810, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18403, įsigalioja 2018-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos erdvinės informacijos portalo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos erdvinės informacijos portalo veiklos tęstinumo valdymo plano ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2018-11-14 Nr. 3D-814, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18439, įsigalioja 2018-11-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 3D-815, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18516, įsigalioja 2018-11-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-15 Nr. 3D-818, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18517, įsigalioja 2018-11-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-168 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-15 Nr. 3D-819, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18518, įsigalioja 2018-11-16)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 3D-823/D1-970, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18672, įsigalioja 2018-11-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1V-839, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18435, įsigalioja 2018-11-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-16 Nr. 1V-849, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18602, įsigalioja 2018-11-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalyje nurodytos didmeninės tabako gaminių pakuotės žymėjimo ir registravimo tvarkos nustatymo
(2018-11-16 Nr. VA-90, TAR, 2018-11-16, kodas 2018-18573, įsigalioja 2019-05-20)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-19 Nr. V-563, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18634, įsigalioja 2018-11-20)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-08 Nr. EV-288, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18381, įsigalioja 2018-11-15)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-15 Nr. 1S-146, TAR, 2018-11-16, kodas 2018-18580, įsigalioja 2018-11-17)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Fiksuotos normos taikymo metodikos projektų, įgyvendinamų pagal Nacionalinę 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo programą, netiesioginėms išlaidoms apskaičiuoti ir deklaruoti patvirtinimo
(2018-11-15 Nr. 2018/8-263, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18498, įsigalioja 2018-11-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. B1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo” pakeitimo
(2018-11-14 Nr. B1-949, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18491, įsigalioja 2018-11-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-291 „Dėl Integruotos muitinės informacinės sistemos nuostatų ir Integruotos muitinės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-16 Nr. 1B-998, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18613, įsigalioja 2018-11-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Informacijos apie mokėjimo paslaugų įkainius teikimo Lietuvos bankui ir jos skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-20 Nr. 03-236, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18676, įsigalioja 2018-11-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl gyventojų aptarnavimo ligonių kasose bendruoju telefono numeriu
(2018-11-13 Nr. 1K-289, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18328, įsigalioja 2018-11-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-19 Nr. 1K-293, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18645, įsigalioja 2018-11-21)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2018-11-16 Nr. O3E-379, TAR, 2018-11-16, kodas 2018-18577, įsigalioja 2018-11-17)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų pratęsimo
(2018-11-16 Nr. O3E-380, TAR, 2018-11-16, kodas 2018-18578, įsigalioja 2018-11-17)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T-28 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-19 Nr. T-129, TAR, 2018-11-20, kodas 2018-18646, įsigalioja 2018-11-21)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-15 Nr. V-148, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18502, įsigalioja 2019-01-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-13 Nr. V-533, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18371, įsigalioja 2018-11-15)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2018 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-11 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos suteikimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1V-138, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18486, įsigalioja 2018-11-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 2B-132 „Dėl Transporto priemonių techninių patikrinimų atlikimo Lietuvos Respublikos keliuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 2BE-389, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18369, įsigalioja 2018-11-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 2B-411 „Dėl Vežėjų prašymų tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 2BE-391, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18378, įsigalioja 2018-11-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 2BE-393, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18405, įsigalioja 2018-11-15)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 2V-81 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-09 Nr. 2V-285, TAR, 2018-11-14, kodas 2018-18372, įsigalioja 2018-11-15)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 4-544 „Dėl Prievartos prieš bepiločius orlaivius panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-15 Nr. 4-507, TAR, 2018-11-15, kodas 2018-18521, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo sutarčių formų pakeitimo
(2018-11-19 Nr. V-102, TAR, 2018-11-19, kodas 2018-18641, įsigalioja 2018-11-20)


<< Atgal