Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 48

2018 m. lapkričio 28 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. lapkričio 21 d. – lapkričio 27 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19-1, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1625, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18858, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1626, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18859, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1627, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18860, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1628, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18861, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1629, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18919, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju-1 skirsniu įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1630, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18920, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1631, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18921, įsigalioja 2019-01-02)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1632, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18922, įsigalioja 2019-01-02)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1633, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18923, įsigalioja 2019-01-02)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1634, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18924, įsigalioja 2019-01-02)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1635, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18925, įsigalioja 2019-01-02)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1636, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18926, įsigalioja 2019-01-02)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1637, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18927, įsigalioja 2019-01-02)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1638, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18928, įsigalioja 2019-01-02)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl amnestijos akto
(2018-11-15 Nr. XIII-1640, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19125, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1641, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18929, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1643, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18930, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1644, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19126, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 63 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-15 Nr. XIII-1645, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18931, įsigalioja 2018-11-24)

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1659, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19127, įsigalioja 2018-11-28)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1660, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19128, įsigalioja 2019-01-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Deklaracija
Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu
(2018-11-20 Nr. XIII-1651, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18807, įsigalioja 2018-11-23)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų ir būstų visuotinio surašymo
(2018-11-14 Nr. 1125, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18730, įsigalioja 2018-11-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1127, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18735, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1128, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18736, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo
(2018-11-14 Nr. 1133, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18760, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1135, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18856, įsigalioja 2018-11-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo vidaus tarnybos sistemos, pataisos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, žvalgybos pareigūnams, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kurių laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, ir profesinės karo tarnybos kariams, taip pat kariams savanoriams, kitiems aktyviojo rezervo kariams, parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, kurie tapo laikinai nedarbingi dėl tarnybinių pareigų atlikimo“ pakeitimo
(2018-11-14 Nr. 1137, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18863, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų
(2018-11-21 Nr. 1138, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18866, įsigalioja 2018-11-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1141, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18949, įsigalioja 2018-11-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1143, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18956, įsigalioja 2018-11-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-11-21 Nr. 1144, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18960, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 560 „Dėl Gyventojų informavimo pramoninių avarijų atvejais tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-11-21 Nr. 1148, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19111, įsigalioja 2018-11-28)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-12 Nr. 1K-390, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18738, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. A1-649, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18864, įsigalioja 2018-11-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-11-21 Nr. A1-650, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18865, įsigalioja 2018-11-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-23 Nr. A1-657, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18965, įsigalioja 2018-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-11-23 Nr. A1-658, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18966, įsigalioja 2018-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-11-23 Nr. A1-659, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18967, įsigalioja 2018-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-11-23 Nr. A1-660, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18968, įsigalioja 2018-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-11-23 Nr. A1-661, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18969, įsigalioja 2018-11-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-448 „Dėl Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. A1-662, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-19056, įsigalioja 2018-11-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. A1-663, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-19055, įsigalioja 2018-11-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A1-43 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai, veiklos priežiūros tvarkos aprašo ir Džiovinimo kamerų patikrinimo akto patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-22 Nr. A1-684, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18853, įsigalioja 2018-11-23)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 4-718, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18733, įsigalioja 2018-11-22)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-269 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 4-720, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18746, įsigalioja 2018-11-22)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2018-11-22 Nr. 4-721, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18815, įsigalioja 2018-11-23)

Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-19 Nr. D1-953/V-1307, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18762, įsigalioja 2019-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-015-18-LSIS patvirtinimo
(2018-11-19 Nr. D1-964, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18722, įsigalioja 2018-11-22)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. D1-968/3D-821, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18801, įsigalioja 2018-11-23)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. D1-904/3D-844 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. D1-969/3D-822, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18723, įsigalioja 2018-11-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. D1-973, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18726, įsigalioja 2018-11-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. D1-981, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18701, įsigalioja 2018-11-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-873 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonės „Pajūrio juostos tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. D1-984, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-19049, įsigalioja 2018-11-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. D1-986, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-19053, įsigalioja 2019-01-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-22 Nr. V-922, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18802, įsigalioja 2018-11-23)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2018-11-22 Nr. V-924, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18810, įsigalioja 2018-11-23)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-22 Nr. V-925, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18816, įsigalioja 2018-11-23)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2018-11-23 Nr. V-926, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18914, įsigalioja 2018-11-24)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. V-930, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18952, įsigalioja 2018-11-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1020 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. V-1324, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19101, įsigalioja 2018-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. V-1328, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-18986, įsigalioja 2018-11-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. V-1330, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-18987, įsigalioja 2018-11-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. V-1337, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19096, įsigalioja 2018-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. V-1339, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19099, įsigalioja 2018-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. V-1343, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19097, įsigalioja 2018-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2018-11-23 Nr. V-1344, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19100, įsigalioja 2018-11-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. V-1345, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19098, įsigalioja 2018-11-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos perkamų paslaugų, kurioms įsigyti netaikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, pirkimų taisyklių patvirtinimo
(2018-11-22 Nr. 1R-250, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18948, įsigalioja 2018-11-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 1-301, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18768, įsigalioja 2018-11-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. 1-303, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18957, įsigalioja 2018-11-24)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2018-11-16 Nr. ĮV-812, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18761, įsigalioja 2018-11-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. ĮV-832, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19067, įsigalioja 2018-11-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2019 metais sąrašo patvirtinimo
(2018-11-20 Nr. 3D-824, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18699, įsigalioja 2019-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 3D-62 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 3D-826, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18698, įsigalioja 2018-11-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 275 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-22 Nr. 3D-834, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18847, įsigalioja 2018-11-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3D-681 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-22 Nr. 3D-835, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18846, įsigalioja 2018-11-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo
(2018-11-22 Nr. 3D-836, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18848, įsigalioja 2018-11-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 282 „Dėl Licencijų vykdyti gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų persodinimo įmonių veiklą išdavimo tvarkos, Reikalavimų gyvulių sėklinimo centrams, kergimo punktams bei embrionų persodinimo įmonėms, jų personalui ir įrangai, Licencijų gyvulių sėklintojams išdavimo tvarkos, Gyvulių sėklintojų bei embrionų persodinimo specialistų rengimo kursų organizavimo ir jų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-22 Nr. 3D-837, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18873, įsigalioja 2018-11-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl tiesioginių išmokų ir susietosios paramos už deklaruotus plotus mokėjimo 2018 m.
(2018-11-26 Nr. 3D-838, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-19064, įsigalioja 2018-11-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. 1V-865, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18953, įsigalioja 2018-11-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. 1V-867, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18963, įsigalioja 2018-11-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 1V-583 „Dėl Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo nuostatų“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. 1V-874, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19069, įsigalioja 2018-11-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1V-582 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-27 Nr. 1V-883, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19122, įsigalioja 2018-11-28)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl funkcijų, susijusių su lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų administravimu, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams
(2018-11-22 Nr. V-583, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18867, įsigalioja 2018-11-23)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Intrastato ribų nustatymo
(2018-11-23 Nr. DĮ-249, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18962, įsigalioja 2018-11-24)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 1S-151, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18843, įsigalioja 2018-11-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr.  1B-1006, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18804, įsigalioja 2019-01-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 1B-289 „Dėl Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. 1B-1037, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19121, įsigalioja 2018-11-28)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-26 Nr. VE-90, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-19062, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų tvirtinimo
(2018-11-21 Nr. O3E-395, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18766, įsigalioja 2018-11-23)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2019 metams
(2018-11-22 Nr. O3E-405, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18872, įsigalioja 2018-11-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-200 „Dėl Kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2018–2019 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-209, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18954, įsigalioja 2018-11-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2020 metais plano patvirtinimo
(2018-11-20 Nr. 03-210, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-19011, įsigalioja 2018-11-27)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2007 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Mokėjimų modulio sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-214, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18955, įsigalioja 2018-11-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 03-98 „Dėl Specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-215, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-18970, įsigalioja 2018-11-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS taisyklių patvirtinimo
(2018-11-20 Nr. 03-216, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18958, įsigalioja 2018-11-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-217, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18817, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-218, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18818, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Reikalavimų vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus dalyviams įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-20 Nr. 03-219, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18819, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl tam tikrų Lietuvos banko valdybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2018-11-20 Nr. 03-220, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18820, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-221, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18821, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 03-17 „Dėl Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir Viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, Informacijos apie vartojimo kredito davėjo ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovus ir asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį vartojimo kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai, teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, Viešųjų vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-222, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18822, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 03-114 „Dėl Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-223, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18823, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-152 „Dėl Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-224, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18824, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-163 „Dėl Pritarimo pensijų asociacijų dokumentams, nustatytiems Profesinių pensijų kaupimo įstatyme, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-225, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18825, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 03-171 „Dėl Viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-226, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18826, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Viešojo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-227, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18827, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-183 „Dėl Viešojo nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašo ir viešojo priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-228, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18828, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 03-195 „Dėl Valiutos keityklos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-229, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18829, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-230, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18830, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 195 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų kredito unijoms“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-231, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18831, įsigalioja 2018-11-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 03-232, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18832, įsigalioja 2018-11-23)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1-383 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų patikrinimų programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1-418, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18727, įsigalioja 2018-11-22)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-20 Nr. 1K-294, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18700, įsigalioja 2018-11-22)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl Ginčų tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir pareiškėjų dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno projekte nurodytų kainų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. 1K-297, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-18971, įsigalioja 2018-11-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, medicininių intervencijų klasifikacijos, kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2018-11-26 Nr. 1K-298, TAR, 2018-11-26, kodas 2018-19043, įsigalioja 2018-11-27)

Valstybinė ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1K-16 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kurioms taikomos atskiros teisės aktų nustatytos skyrimo sąlygos, įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. 1K-300, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19070, įsigalioja 2018-11-28)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. BRA-139, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19103, įsigalioja 2018-11-28)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-21 Nr. V-560, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18874, įsigalioja 2018-11-24)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Vykdytos asmens ir turto apsaugos ataskaitos pateikimo
(2018-11-27 Nr. 5-V-997, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19109, įsigalioja 2018-11-28)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl baudžiamosios atsakomybės juridiniams asmenims taikymo patvirtinimo
(2018-11-22 Nr. I-362, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18910, įsigalioja 2018-11-24)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-320 „Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią pataisos įstaigą ar areštinę tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-27 Nr. V-515, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19092, įsigalioja 2018-12-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-121 „Dėl asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, skyrimo į kardomąją priemonę – suėmimą vykdančias įstaigas“ pakeitimo
(2018-11-27 Nr. V-516, TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19093, įsigalioja 2018-12-01)

Standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-10-29 Nr. V-83, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18918, įsigalioja 2018-11-24)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-22 Nr. 22.3-285, TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18844, įsigalioja 2019-05-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-22 Nr. 2V-202 (1.4), TAR, 2018-11-22, kodas 2018-18834, įsigalioja 2018-11-23)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 2V-134 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-27 Nr. 2V-204 (1.4), TAR, 2018-11-27, kodas 2018-19123, įsigalioja 2018-11-28)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kino kultūros sklaidos projektų dokumentų formų patvirtinimo
(2018-11-20 Nr. V-103, TAR, 2018-11-21, kodas 2018-18697, įsigalioja 2018-11-22)


<< Atgal