Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 49

2018 m. gruodžio 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 4 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16, 19, 27, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1377 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1653, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19161, įsigalioja 2018-11-29)

Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 2, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1654, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19163, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 11 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1655, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19165, įsigalioja 2018-11-29)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 14, 15, 21, 23, 24, 84 straipsnių pakeitimo ir 18, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-1415 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1656, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19221, įsigalioja 2018-11-29)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1657, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19223, įsigalioja 2018-11-29)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 48, 52, 53, 58, 59, 77, 78, 79 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1658, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19227, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 7, 9, 37 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1661, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19157, įsigalioja 2018-12-15)

Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 20-1, 37, 39, 40 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1 straipsniu įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1662, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19159, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 2, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1663, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19160, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-11-20 Nr. XIII-1664, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19164, įsigalioja 2019-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1152, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19288, įsigalioja 2018-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1153, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19290, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1155, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19296, įsigalioja 2018-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1156, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19297, įsigalioja 2018-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1159, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19335, įsigalioja 2018-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1162, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19348, įsigalioja 2018-12-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 599 „Dėl 2018 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1163, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19355, įsigalioja 2018-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1166, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19555, įsigalioja 2019-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1170, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19560, įsigalioja 2018-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1174, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19563, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 266 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1175, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19568, įsigalioja 2018-12-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo
(2018-11-28 Nr. 1176, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19573, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo
(2018-11-28 Nr. 1177, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19575, įsigalioja 2018-12-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2018 metų prognozuojamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti paskirstymo savivaldybėms
(2018-11-22 Nr. 1K-405, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19336, įsigalioja 2018-11-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1K-192 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1K-407, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19337, įsigalioja 2018-11-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl 2019 metų vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių patvirtinimo
(2018-11-30 Nr. 1R-258, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19698, įsigalioja 2018-12-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-22 Nr. A1-655/V-1333/1V-855, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19129, įsigalioja 2018-11-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-27 Nr. A1-667, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19175, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-27 Nr. A1-668, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19176, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos komisijos sudarymo
(2018-11-28 Nr. A1-670, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19220, įsigalioja 2018-11-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-11-29 Nr. A1-677, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19362, įsigalioja 2018-11-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. A1-679, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19363, įsigalioja 2018-11-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-11-29 Nr. A1-680, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19365, įsigalioja 2018-11-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-11-29 Nr. A1-682, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19380, įsigalioja 2018-12-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2019 metais patvirtinimo
(2018-11-29 Nr. A1-686, TAR 2018-11-30, kodas 2018-19497, įsigalioja 2018-12-01)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-833 „Dėl Kelionių organizatorių kontrolės (įskaitant finansinės) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-11-30 Nr. 4-735, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19625, įsigalioja 2018-12-04)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-951 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-11-30 Nr. 4-736, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19626, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 „Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. D1-1000, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19222, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. D1-1002, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19317, įsigalioja 2018-11-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-05-08 Nr. D1-372, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19419, įsigalioja 2018-12-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. D1-990, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19167, įsigalioja 2018-11-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. D1-991, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19156, įsigalioja 2018-11-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-141 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. D1-993, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19370, įsigalioja 2018-12-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos prioritetinių finansavimo krypčių nustatymo ir lėšų paskirstymo 2018-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. D1-996, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19197, įsigalioja 2018-11-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. D1-999, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19174, įsigalioja 2019-01-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo V-661 „Dėl Asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. V-939, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19289, įsigalioja 2018-11-30)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-29 Nr. V-948, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19383, įsigalioja 2018-12-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. V-950, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19384, įsigalioja 2018-12-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-03 Nr. V-962, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19648, įsigalioja 2018-12-05)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtojimo, jų prioritetų ir susijusių priemonių įgyvendinimo bendrojo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. V-975, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19710, įsigalioja 2018-12-05)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymo V-815 „Dėl Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“ panaikinimo
(2018-12-04 Nr. V-980, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19723, įsigalioja 2018-12-05)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-149 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. V-981, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19725, įsigalioja 2018-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-839 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. V-1341, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19132, įsigalioja 2018-11-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-26 Nr. V-1349, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19228, įsigalioja 2018-11-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-27 Nr. V-1356, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19420, įsigalioja 2019-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-1274 „Dėl Būtinų visuomenės sveikatai apsaugoti priemonių taikymo tiekiant registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis Europos Ekonominės erdvės valstybės kalba lotyniškuoju raidynu asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir duomenų (informacijos) apie tokius vaistinius preparatus pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. V-1361, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19421, įsigalioja 2018-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. V-1362, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19242, įsigalioja 2018-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2018-12-03 Nr. V-1387, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19662, įsigalioja 2018-12-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pretendentų į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-27 Nr. 1R-255, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19131, įsigalioja 2018-11-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo
(2018-11-28 Nr. 3-591, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19169, įsigalioja 2018-11-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl pavedimo Lietuvos vyriausiajam archyvarui vykdyti už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo srityje
(2018-11-28 Nr. ĮV-837, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19192, įsigalioja 2018-11-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdinių taisyklių patvirtinimo
(2018-12-04 Nr. ĮV-937, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19715, įsigalioja 2018-12-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. 3D-842, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19376, įsigalioja 2018-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 ,,Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. 3D-843, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19374, įsigalioja 2018-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. 3D-849, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19377, įsigalioja 2018-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Teritorijų, kuriose žemės ūkio veiklos subjektai gali siekti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ ir priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, nustatymo ir teikimo institucijoms, atsakingoms už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įgyvendinimą, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-29 Nr. 3D-850, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19378, įsigalioja 2018-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. 3D-851, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19379, įsigalioja 2018-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2018-11-29 Nr. 3D-852, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19381, įsigalioja 2019-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo
(2018-11-29 Nr. 3D-853, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19382, įsigalioja 2018-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo
(2018-12-04 Nr. 3D-865, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19722, įsigalioja 2018-12-05)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Konsulinių pareigūnų, atliekančių notarinius veiksmus, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2016-10-24 Nr. V-288, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19286, įsigalioja 2018-11-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 ir 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 įgyvendinimo
(2018-12-04 Nr. 1V-902, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19663, įsigalioja 2018-12-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. VA-91, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19306, įsigalioja 2018-11-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo
(2018-12-03 Nr. VA-92, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19545, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos viešojo administravimo institutas likvidavimo
(2018-11-29 Nr. 27V-160, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19349, įsigalioja 2018-11-30)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 27V-2 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. 27V-161, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19350, įsigalioja 2018-11-30)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo
(2018-11-26 Nr. 1S-158, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19516, įsigalioja 2018-12-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1B-569 „Dėl Mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos muitinėje pripažinimo beviltiška, beviltiškų mokestinių nepriemokų revizavimo bei apskaitos taisyklių bei Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-30 Nr. 1B-1064, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19589, įsigalioja 2018-12-04)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo nustatymo
(2018-11-27 Nr. 03-239, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19173, įsigalioja 2018-11-29)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-27 Nr. 03-240, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19243, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo
(2018-12-04 Nr. 1K-305, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19713, įsigalioja 2018-12-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. 1K-306, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19726, įsigalioja 2018-12-05)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl asmenų aptarnavimo
(2018-11-28 Nr. 1-434, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19191, įsigalioja 2018-11-29)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo
(2018-11-29 Nr. 1-436, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19641, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Bendro tinklo modelio metodikos patvirtinimo
(2018-11-29 Nr. O3E-407, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19331, įsigalioja 2018-11-30)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2018-11-30 Nr. O3E-418, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19474, įsigalioja 2018-12-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2018-11-30 Nr. O3E-425, TAR, 2018-11-30, kodas 2018-19484, įsigalioja 2018-12-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. O3E-436, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19682, įsigalioja 2018-12-05)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Paramos skyrimo įmonėms, rengusioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas, aprašo patvirtinimo
(2018-12-04 Nr. 2V-320, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19711, įsigalioja 2018-12-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-393 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 2BE-408, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19193, įsigalioja 2018-11-29)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. T1-161, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19216, įsigalioja 2018-11-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-382 „Dėl darbo ieškantiems asmenims teikiamų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių taikymo“ pakeitimo
(2018-11-30 Nr. V-583, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19542, įsigalioja 2018-12-04)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo priimtų nutarčių nuasmeninimo ir skelbimo integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-30 Nr. 13P-122-(7.1.2), TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19672, įsigalioja 2019-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Mediatoriaus statuso suteikimo ir panaikinimo teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-30 Nr. 13P-123-(7.1.2), TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19673, įsigalioja 2019-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisminės mediacijos komisijos nuostatų patvirtinimo
(2018-11-30 Nr. 13P-124-(7.1.2), TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19674, įsigalioja 2019-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisminės mediacijos taisyklių patvirtinimo
(2018-11-30 Nr. 13P-125-(7.1.2), TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19675, įsigalioja 2019-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisminės mediacijos komisijos sudarymo
(2018-11-30 Nr. 13P-126-(7.1.2), TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19676, įsigalioja 2018-12-05)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-30 Nr. 13P-127-(7.1.2), TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19677, įsigalioja 2019-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl esminių kriterijų 2019-2020 metų planiniams kompleksiniams patikrinimams atlikti patvirtinimo
(2018-11-30 Nr. 13P-128-(7.1.2), TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19678, įsigalioja 2018-12-05)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 13P-168-(7.1.2) „Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-11-30 Nr. 13P-129-(7.1.2), TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19679, įsigalioja 2019-01-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 5-V-218 „Dėl Asmenų aptarnavimo Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-04 Nr. 5-V-1028, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19658, įsigalioja 2018-12-05)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prokurorinės kontrolės
(2018-11-28 Nr. I-363, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19182, įsigalioja 2018-11-29)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-30 Nr. I-366, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19536, įsigalioja 2018-12-04)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo
(2018-11-30 Nr. I-367, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19537, įsigalioja 2018-12-04)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 4-231 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. 4-531, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19358, įsigalioja 2018-11-30)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-11-28 Nr. V-519, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19170, įsigalioja 2018-11-29)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-65 „Dėl Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2018-11-27 Nr. Sp-152, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19237, įsigalioja 2018-11-30)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. A1-43 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai, veiklos priežiūros tvarkos aprašo ir Džiovinimo kamerų patikrinimo akto patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-03 Nr. A1-715, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19652, įsigalioja 2018-12-05)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. Į-315 „Dėl Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. Į-383, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19301, įsigalioja 2018-11-30)

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V.1-25 „Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. V.1-127, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19654, įsigalioja 2018-12-05)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį leidimą, paraiškos išduoti licenciją ir registruojamos veiklos duomenų formų patvirtinimo
(2018-11-29 Nr. 22.3-290, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19333, įsigalioja 2018-11-30)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo
(2018-12-04 Nr. 22.3-295, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19717, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. 22.3-296, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19718, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. 22.3-297, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19719, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. 22.3-298, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19720, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. 22.3-299, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19721, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-11-28 Nr. DĮ-252, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19205, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Būsto nuomos kainų statistinės ataskaitos KA-12 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-11-28 Nr. DĮ-253, TAR, 2018-11-28, kodas 2018-19206, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės inovacinės veiklos statistinės ataskaitos INV-01 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-04 Nr. DĮ-261, TAR, 2018-12-04, kodas 2018-19705, įsigalioja 2018-12-05)


<< Atgal