Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 50

2018 m. gruodžio 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. gruodžio 5 d. – gruodžio 11 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 78-1, 115-1 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 ir 26-1 straipsniais įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1681, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20183, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 180, 181, 196, 197, 250, 250-3, 252-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1682, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20234, įsigalioja 2018-12-12)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1683, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20184, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1684, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20235, įsigalioja 2018-12-12)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 12 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1685, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20185, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2 straipsnio, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1686, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20186, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1412 pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1687, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20236, įsigalioja 2018-12-12)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1688, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20187, įsigalioja 2018-12-11)

Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1689, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20188, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1690, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20237, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1691, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20189, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1692, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20190, įsigalioja 2019-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1193, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19810, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Komisijos ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektui parengti sudarymo
(2018-12-05 Nr. 1195, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19975, įsigalioja 2018-12-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1209, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20153, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
(2018-12-05 Nr. 1210, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20167, įsigalioja 2018-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 753 „Dėl specialios paskirties bendrovių statuso suteikimo įmonėms“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-05 Nr. 1213, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20192, įsigalioja 2018-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1214, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20179, įsigalioja 2018-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo
(2018-12-05 Nr. 1216, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20191, įsigalioja 2018-12-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1219, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20201, įsigalioja 2019-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1K-315 „Dėl Potencialaus bendrojo vidaus produkto grandininės apimties lygio ir produkcijos atotrūkio nuo potencialo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1K-404, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20043, įsigalioja 2018-12-08)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. 1K-419, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20219, įsigalioja 2018-12-12)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. 1K-422, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20218, įsigalioja 2018-12-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. A1-688, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19799, įsigalioja 2018-12-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. A1-689, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19800, įsigalioja 2018-12-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. A1-695, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20145, įsigalioja 2018-12-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-477 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. A1-700, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20146, įsigalioja 2018-12-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
(2018-12-07 Nr. A1-701, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20180, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A1-132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-10 Nr. A1-706, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20181, įsigalioja 2018-12-11)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2018-12-06 Nr. 4-739, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19960, įsigalioja 2018-12-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. D1-1005, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19783, įsigalioja 2018-12-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. D1-1006, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19784, įsigalioja 2018-12-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. D1-1035, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19811, įsigalioja 2018-12-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. D1-1036, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19788, įsigalioja 2018-12-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Vandensaugos tikslų patvirtinimo
(2018-12-05 Nr. D1-1045, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19841, įsigalioja 2018-12-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl vilkų medžiojimo 2018-2019 metų medžioklės sezono metu nutraukimo
(2018-12-05 Nr. D1-1047, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19818, įsigalioja 2018-12-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. D1-1054, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20037, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. D1-1055, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20065, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-280 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. D1-1058, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20000, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-446 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. D1-1061, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20035, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. D1-1062, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20002, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 m. plano įgyvendinimo” pakeitimo
(2018-12-06 Nr. D1-1064, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20050, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. D1-1065, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20066, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. D1-1070, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20004, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. D1-1072, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20227, įsigalioja 2018-12-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. D1-1073, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20118, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl valstybinių miškų ir žemės gelmių išteklių valdymo efektyvumo rodiklių patvirtinimo
(2018-12-07 Nr. D1-1080, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20119, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-186 „Dėl atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. D1-1081, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20121, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-443 „Dėl architektų atestavimo ir teisės pripažinimo paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. D1-1082, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20123, įsigalioja 2018-12-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. D1-67 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento nuostatų, administracijos struktūrų ir administracijos struktūrų schemų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-11-20 Nr. D1-978, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19839, įsigalioja 2018-12-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. D1-243 „Dėl Asbesto šalinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. D1-998, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20067, įsigalioja 2019-01-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. V-1003, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19929, įsigalioja 2018-12-07)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-1200 „Dėl Valstybės (strateginių) švietimo stebėsenos rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. V-1007, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20039, įsigalioja 2018-12-08)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. V-1008, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20061, įsigalioja 2018-12-08)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-07 Nr. V-1022, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20126, įsigalioja 2018-12-11)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2018-12-07 Nr. V-1024, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20127, įsigalioja 2018-12-11)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-07 Nr. V-1034, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20170, įsigalioja 2019-01-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V- 54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. V-1035, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20171, įsigalioja 2018-12-11)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1072 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-707 priemonės „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, pakeitimo
(2018-12-04 Nr. V-963, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19780, įsigalioja 2018-12-06)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai patvirtinimo
(2018-12-05 Nr. V-986, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19845, įsigalioja 2018-12-07)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-421 „Dėl geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašų 2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. V-996, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19925, įsigalioja 2018-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-03 Nr. V-1385, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19729, įsigalioja 2018-12-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 25 d. Įsakymo Nr. V-511 „Dėl Pažymėjimų, suteikiančių teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą, išdavimo bei informacijos apie vykdomą medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimo veiklą ir duomenų pasikeitimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-03 Nr. V-1386, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19731, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1061 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. V-1404, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19934, įsigalioja 2018-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. V-1407, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20148, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. V-1417, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20232, įsigalioja 2018-12-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr.1R-132 „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1R-264, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19787, įsigalioja 2018-12-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1R-254 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-10 Nr. 1R-265, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20175, įsigalioja 2018-12-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. 3-606, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20262, įsigalioja 2018-12-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 1- 68 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ rezervinių projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. 1-318, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19917, įsigalioja 2018-12-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1-321, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19918, įsigalioja 2019-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcijos tvirtinimo
(2018-02-01 Nr. ĮV-164, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19973, įsigalioja 2018-12-07)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Archeologinio paveldo objekte tyrimų metu rastų radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. ĮV-945, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19957, įsigalioja 2018-12-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 3D-868, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19796, įsigalioja 2018-12-06)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 3D-870/D1-1041, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19805, įsigalioja 2018-12-06)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-330/D1-401 „Dėl Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012–2020 metais programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 3D-871/D1-1042, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19806, įsigalioja 2018-12-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-548 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 3D-872, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19801, įsigalioja 2018-12-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl gausių kritulių 2017 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-12-06 Nr. 3D-873, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-19995, įsigalioja 2018-12-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. 3D-875, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-19997, įsigalioja 2018-12-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. 3D-879, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-19998, įsigalioja 2018-12-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-740 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 302 „Dėl Žemės fondo apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. 3D-882, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-19996, įsigalioja 2019-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 220 „Dėl Kilmės knygų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. 3D-886, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20229, įsigalioja 2018-12-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. 3D-887, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20230, įsigalioja 2018-12-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-209 „Dėl Savivaldybių atsiskaitymo už Vidaus reikalų ministerijos kuruojamų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų atlikimą ir lėšų naudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. 1V-914, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20052, įsigalioja 2018-12-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 „Dėl Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-22 Nr. V-1128, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20248, įsigalioja 2018-12-12)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-820 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių orlaivių panaudojimo ne krašto apsaugos reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-23 Nr. V-1139, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20246, įsigalioja 2019-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2019 m.
(2018-11-23 Nr. V-1142, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20247, įsigalioja 2018-12-12)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-17 „Dėl Pranešimo apie investicinį projektą PLN210 formos bei jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-05 Nr. VA-93, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19815, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-10 Nr. VA-94, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20144, įsigalioja 2018-12-11)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. V-624, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20128, įsigalioja 2018-12-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2018-11-30 Nr. 1B-1062, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19785, įsigalioja 2018-12-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr.  1B-1074, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19963, įsigalioja 2019-03-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1B-668 „Dėl Muitinės laboratorijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. 1B-1075, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19962, įsigalioja 2018-12-07)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1B-1138 „Dėl Muitinės pareigūnų darbo muitinės sandėliuose bei importo ir eksporto terminaluose“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-06 Nr. 1B-1087, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20231, įsigalioja 2018-12-12)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. O3E-436 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3E235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. O3E-441, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20104, įsigalioja 2018-12-08)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. 1-451, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-19993, įsigalioja 2019-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-62 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. 1-452, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-19994, įsigalioja 2019-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Ikiteisminio tyrimo pradžios registravimo, ikiteisminio tyrimo vykdymo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. 1-453, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20036, įsigalioja 2019-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl dalyvavimo teritorijų planavimo procese
(2018-12-07 Nr. 1-454, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20068, įsigalioja 2019-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2019 metais grafiko patvirtinimo
(2018-12-07 Nr. 1-455, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20069, įsigalioja 2018-12-08)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios” pakeitimo
(2018-12-07 Nr. 1-456, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20093, įsigalioja 2019-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1-436 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kai kurių struktūrinių padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. 1-458, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20096, įsigalioja 2018-12-08)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. B1-190 „Dėl Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. B1-1011, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19847, įsigalioja 2018-12-07)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-267,,Dėl Žemės informacinės sistemos nuostatų ir Žemės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. 1P-484-(1.3 E.), TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20241, įsigalioja 2018-12-12)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 2017/8-214 „Dėl Vidaus saugumo fondo formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. 2018/8-278, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19965, įsigalioja 2018-12-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Laivų apžiūrų pagal susitarimo memorandumo dėl supakuotų pavojingų krovinių vežimo ro-ro tipo laivais Baltijos jūra reikalavimus atlikimo ir Atitikties liudijimo specialiesiems reikalavimams, taikomiems laivams, vežantiems pavojingus krovinius, išdavimo tvarkos aprašo ir Atitikties liudijimo specialiesiems reikalavimams, taikomiems laivams, vežantiems pavojingus krovinius, formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-05 Nr. 2BE-422, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19846, įsigalioja 2018-12-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų nustatymo
(2018-12-06 Nr. 2BE-423, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-19999, įsigalioja 2018-12-08)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-384 „Dėl Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. V-592, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19928, įsigalioja 2018-12-07)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo blankų apskaitos, saugojimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos
(2018-12-07 Nr. V-601, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20095, įsigalioja 2018-12-08)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1V-334 „Dėl Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taikant „vieno langelio“ principą ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1V-975 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-06 Nr. 1V-1191, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19938, įsigalioja 2018-12-07)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“ patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. 22.3-308, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20242, įsigalioja 2019-05-01)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 5V-105 „Dėl asmenų aptarnavimo Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taikant „Vieno langelio“ principą“ pakeitimo
(2018-12-10 Nr. 5V-81, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20155, įsigalioja 2018-12-11)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. Sp-27 „Dėl Išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. Sp-169, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19842, įsigalioja 2018-12-07)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-974 „Dėl Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. V-1362, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20113, įsigalioja 2018-12-08)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-10 Nr. V-1363, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20154, įsigalioja 2018-12-11)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), Kuro ir energijos sunaudojimo statistinės ataskaitos EN-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2018-12-06 Nr. DĮ-264, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19974, įsigalioja 2018-12-07)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos sunaudojimo pramonėje statistinės ataskaitos ENP-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-06 Nr. DĮ-265, TAR, 2018-12-06, kodas 2018-19955, įsigalioja 2018-12-07)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketos VNT-01 (mėnesinės) formos patvirtinimo
(2018-04-13 Nr. DĮ-85, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19798, įsigalioja 2018-12-06)


<< Atgal