Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 52

2018 m. gruodžio 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. gruodžio 19 d. – gruodžio 26 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-06 Nr. XIII-1697, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20938, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 13, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-06 Nr. XIII-1698, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20939, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-06 Nr. XIII-1699, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20940, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-06 Nr. XIII-1700, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20941, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1703, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20942, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1704, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20943, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1705, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20944, įsigalioja 2018-12-20)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1326 pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1706, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20946, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1707, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20947, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 84 ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1708, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20966, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 26 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1709, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20967, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1710, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20968, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1711, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20969, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1712, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20970, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1713, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20971, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1714, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20972, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1715, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20973, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10, 15, 16, 32 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1720, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20974, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-823 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1721, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20975, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1722, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20976, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1723, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20977, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1341 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1724, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20978, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 2, 3, 6, 8, 13, 15 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1340 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1725, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20982, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1726, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20985, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1727, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20990, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 6, 8, 19, 33, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1728, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20993, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 35, 37, 38, 39, 39-1, 40, 41, 44, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir 51, 52, 53 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-1342 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1729, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20874, įsigalioja 2018-12-20)

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 14, 15, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1346 pavadinimo pakeitimo ir 1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1730, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20875, įsigalioja 2018-12-20)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1733, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20995, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-882 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1734, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20996, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15-1 ir 15-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1762, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21108, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-2, 15-3 straipsniais įstatymo Nr. XII-2538 2, 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-903 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1763, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20876, įsigalioja 2018-12-20)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-2 ir 9-3 straipsniais įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1764, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21109, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 2, 8, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1766, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20877, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1767, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20878, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1768, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20879, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1769, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20880, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1770, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20881, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 42 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1773, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21098, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1774, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21110, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2, 5, 8, 22, 23, 38 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1775, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21111, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 4, 7, 10, 20, 21, 28, 37, 56, 57, 60, 61 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1776, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21112, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3, 7, 10, 22, 23, 30, 39, 66, 67, 68, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1777, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21113, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2, 5, 9, 20, 21, 28, 36, 63, 64, 65 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1778, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21114, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo Nr. IX-929 2, 11, 30, 31, 38, 53, 54, 57, 58, 60-1 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1779, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21115, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 4 straipsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1780, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20997, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 56 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-13 Nr. XIII-1781, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20999, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37-1, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo septintuoju-1 skirsniu įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1782, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21216, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1783, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21217, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1784, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21229, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1785, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21230, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1786, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21236, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1787, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21240, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1788, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21116, įsigalioja 2018-12-22)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1789, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21118, įsigalioja 2018-12-22)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1790, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21121, įsigalioja 2018-12-22)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1791, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21119, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 4 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1792, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21120, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1793, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21122, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3-2, 4, 30, 31, 34-15, 34-19, 34-20 straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1794, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21123, įsigalioja 2018-12-22)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1796, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21124, įsigalioja 2018-12-22)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje ratifikavimo
(2018-12-18 Nr. XIII-1797, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21125, įsigalioja 2018-12-22)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo ratifikavimo
(2018-12-18 Nr. XIII-1798, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21126, įsigalioja 2018-12-22)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. XIII-1896, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21250, įsigalioja 2019-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė konvencija
Europos Tarybos konvencija dėl bendros kino filmų gamybos (pataisyta)
(2017-01-30, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20794, įsigalioja 2019-01-01)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Omano Sultonato Vyriausybės susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo
(2018-06-25, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20831)

Tarptautinis susitarimas
Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl Lenkijos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl bendro karinio vieneto įsteigimo, pasirašyto 2014 m. rugsėjo 19 d. Varšuvoje, pakeitimas
(2017-10-05, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20832)

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 50 straipsnio a dalies pakeitimo protokolas
(2016-10-06, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20833)

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 56 straipsnio pakeitimo protokolas
(2016-10-06, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20834)

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos dokumentacijos, kurioje apibrėžiama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis
(2018-02-17, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20851)

Tarptautinio dokumento protokolas
Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Europos kraštovaizdžio konvencija
(2016-08-01, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20913, įsigalioja 2018-08-01)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2018-12-18 Nr. (22.35)3-5476, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20853, įsigalioja 2018-12-19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1294, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20786, įsigalioja 2019-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1295, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20793, įsigalioja 2018-12-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. 1296, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20795, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. 1297, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20796, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. 1298, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20797, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 346 „Dėl pataisos pareigūno ir jo šeimos persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1299, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20815, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo
(2018-12-12 Nr. 1300, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20844, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 419 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų dalyvavimo Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose ir misijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1301, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20858, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 2 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės garbės ženklų ir atminimo medalių pavyzdžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1303, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20860, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 7 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl Pataisos pareigūnų, dalyvavusių atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus, skatinimo pinigine išmoka tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1304, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20861, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 1126 „Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1305, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20863, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 202 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1306, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20865, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1519 „Dėl Tarnybos ir mokymosi kitose valstybėse laiko įskaitymo į pataisos pareigūno tarnybos stažą tvarkos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1307, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20866, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžio nustatymo (apskaičiavimo) metodikos patvirtinimo
(2018-12-19 Nr. 1315, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20931, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1317, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20934, įsigalioja 2018-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1318, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20935, įsigalioja 2018-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 961 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1319, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20937, įsigalioja 2018-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1325, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21018, įsigalioja 2018-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1326, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21019, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1328, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21022, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1331, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21058, įsigalioja 2018-12-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1332, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21175, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1333, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21182, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1334, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21222, įsigalioja 2019-01-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2018-12-19 Nr. KT23-N13/2018, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20843, įsigalioja 2018-12-19)

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2018-12-21 Nr. KT24-N14/2018, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21226, įsigalioja 2018-12-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. 1K-443, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21107, įsigalioja 2018-12-22)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1K-444, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21074, įsigalioja 2019-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2019 metų programos I dalies patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. 1K-450, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21232, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. A1-279 „Dėl Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašo bei Sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. A1-736, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20871, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. A1-471 „Dėl Užimtumo fondo lėšų sąmatos sudarymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-19 Nr. A1-737, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20872, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. A1-738, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20873, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. A1-740, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21205, įsigalioja 2018-12-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. A1-745, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21206, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų specialioms tikslinėms dotacijoms socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms administruoti, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. A1-746, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21207, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 „Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas šalpos išmokas ir tikslines kompensacijas statistinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. A1-747, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21208, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Šalpos išmokų ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. A1-748, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21209, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A1-5 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų poreikio šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. A1-749, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21210, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-383 „Dėl Duomenų apie savivaldybių administracijoms šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirtinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. A1-750, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21211, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. A1-751, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21212, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. A1-752/4-798, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21249, įsigalioja 2019-01-01)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. 4-760, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20783, įsigalioja 2019-01-01)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 4-777, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20983, įsigalioja 2018-12-21)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. 4-799, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21269, įsigalioja 2018-12-22)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. 4-801, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21299, įsigalioja 2018-12-23)

Aplinkos ministro ir Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. D1-595/1-201 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-21 Nr. D1-1094/1-356, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21312, įsigalioja 2019-01-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V–828 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. V-1044, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20998, įsigalioja 2018-12-21)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1335 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. V-1050, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20963, įsigalioja 2018-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. V-1448, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20835, įsigalioja 2018-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. V-1449, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20836, įsigalioja 2018-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1089 „Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. V-1450, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20837, įsigalioja 2018-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. V-1457, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20838, įsigalioja 2018-12-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, poreikio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. V-1459, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21028, įsigalioja 2018-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. V-1461, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21030, įsigalioja 2018-12-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. V-860 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 113:2005 „Gydytojas vaikų kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. V-1469, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21185, įsigalioja 2018-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-19 Nr. V-1471, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21152, įsigalioja 2018-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. V-1472, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21186, įsigalioja 2018-12-22)

Sveikatos apsaugos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-667/3-264 „Dėl licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. V-1475/3-658, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21046, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. V-1505, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21302, įsigalioja 2019-01-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 3-233 „Dėl bendro Europos dangaus reglamentų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje užtikrinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-19 Nr. 3-630, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20765, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-19 Nr. 3-631, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20766, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 3-403 „Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-632, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20767, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 3-384 „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-633, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20768, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-634, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20769, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3-169 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, saugos įgaliotinio ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengėjo paskyrimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-635, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20771, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3-164 „Dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir meteorologinių minimumų tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-636, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20772, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3-161 „Dėl Orlaivių nuomos sutarčių patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-637, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20773, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 3-130 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos darbuotojų komandiruočių išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-638, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20775, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3-124 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo oru Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-639, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20776, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3-118 „Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro uostu tvirtinimo, mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-640, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20778, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-22 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3-118 „Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-641, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20779, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-23 „Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-642, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20780, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-643, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20784, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-644, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20798, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3-517 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos specialistų licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-645, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20799, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo
(2018-12-19 Nr. 3-646, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20800, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 3-615 „Dėl Pažymėjimų projektuoti ir gaminti civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-647, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20801, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 85 „Dėl Civilinės aviacijos elektros įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-648, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20802, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-25 „Dėl Orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie orlaivių avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-649, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20804, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-361 „Dėl Oro eismo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-650, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20805, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3-125 „Dėl viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetų tinklo katastrofinio gedimo atveju ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais (tokiais kaip neįprastos oro sąlygos, žemės drebėjimai, potvyniai, žaibai ar gaisrai), taip pat kitomis ypatingomis aplinkybėmis nustatymo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-651, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20806, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 3-298 „Dėl Paraiškų gauti paskyrimą vykdyti oro susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungai ar Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių nagrinėjimo, skrydžių teisių suteikimo, paskirstymo, atšaukimo ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 3-652, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20807, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3-177 „Dėl Nevaldomos oro erdvės skrydžių organizavimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 3-656, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20932, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3-306(1.5 E)/D1-632 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. 3-662/D1-1096, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21301, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3-574 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. 3-663, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21252, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. 1-348, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21306, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. 1-349, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21311, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. 1-350, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21307, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Kuro natūralios netekties normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. 1-351, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21308, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1-52 „Dėl Informacijos apie vartotojams parduodamų naftos produktų kainas ir naftos importą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. 1-353, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21309, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1-239 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. 1-354, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21310, įsigalioja 2019-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcijos patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. ĮV-977, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20862, įsigalioja 2018-12-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. ĮV-985, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20959, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 3D-926, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21053, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą
(2018-12-20 Nr. 3D-927, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21054, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 3D-929, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21049, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 3D-930, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21050, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2019 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. 3D-933, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21051, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 3D-935, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21052, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl atsakingos už augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų tvirtinimą ir mokymų organizavimą institucijos paskyrimo
(2018-12-20 Nr. 3D-936, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21135, įsigalioja 2018-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. 3D-937, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21055, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-965 „Dėl Veislininkystės institucijų pripažinimo“ pakeitimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-12-20 Nr. 3D-938, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21056, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 3D-939, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21057, įsigalioja 2018-12-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti
(2018-12-21 Nr. 3D-942, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21220, įsigalioja 2018-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-293 „Dėl valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. 3D-943, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21221, įsigalioja 2018-12-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. 3D-944, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21223, įsigalioja 2018-12-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 1V-953, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21071, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 1 D. įsakymo Nr. 1V-615 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 1V-957, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21082, įsigalioja 2018-12-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. VA-100, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21300, įsigalioja 2018-12-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. VA-98, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21020, įsigalioja 2019-01-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito ir apskaitos tarnybos 2009 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. VAA-19 „Dėl Atlikto audito tyrimo metodikos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-18 Nr. V3-28, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21072, įsigalioja 2018-12-21)

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl 2019 metų indeksavimo koeficiento, socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio ir apskaitos vieneto vertės dydžio
(2018-12-17 Nr. DO-2-16, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21277, įsigalioja 2019-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 1B-1119, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20850, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4-31/1B-37 „Dėl Informacijos apie įvežamus degalus (kurą) pateikimo valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams ir jos perdavimo Vilniaus teritorinei muitinei taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-17 Nr. 4-572/1B-1122, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20777, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 137/436 „Dėl Patekimo į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-18 Nr. 4-575/1B-1133, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20770, įsigalioja 2018-12-20)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. VE-103, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20924, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl 2019 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo
(2018-12-21 Nr. VE-104, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21270, įsigalioja 2018-12-22)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo
(2018-12-10 Nr. 1P-481-(1.3 E.), TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20882, įsigalioja 2019-01-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto normatyvinių verčių 2019 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti nustatymo
(2018-12-20 Nr. v-487, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21280, įsigalioja 2018-12-23)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. I pusmečiui patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. V-628, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20764, įsigalioja 2018-12-20)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. (1.72E)1A-1567, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21059, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Anticiklinio kapitalo rezervo taikymo
(2018-12-20 Nr. 03-255, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21262, įsigalioja 2018-12-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų priežiūrai skirtų finansinių ir veiklos ataskaitų sudarymo, šių ataskaitų ir kitos informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. 03-259, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21263, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 03-260, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21264, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 03-262, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21265, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Operacinės ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams aprašo patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. 03-264, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21287, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 03-172 „Dėl Minimalių saugumo reikalavimų, keliamų internetu atliekamiems mokėjimams patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 03-265, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21288, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 1K-326, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21035, įsigalioja 2018-12-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 1K-327, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21069, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 1K-328, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21134, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų ir teisės aktų projektų vertinimo antikorupciniu požiūriu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. 1K-330, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21081, įsigalioja 2018-12-21)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo
(2018-12-20 Nr. O3E-455, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21025, įsigalioja 2018-12-21)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl naudojimosi uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo
(2018-12-20 Nr. O3E-458, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21027, įsigalioja 2019-02-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. O3E-459, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21253, įsigalioja 2018-12-22)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. O3E-460, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21254, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos nustatymo
(2018-12-21 Nr. O3E-461, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21255, įsigalioja 2018-12-22)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. O3E-462, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21257, įsigalioja 2018-12-22)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. O3E-463, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21258, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. O3E-464, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21259, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. O3E-465, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21260, įsigalioja 2018-12-22)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-650 „Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-21 Nr. O3E-466, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21266, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3E-363 „Dėl tikslinės gamtinių dujų kainos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-21 Nr. O3E-467, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21267, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. O3E-468, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21268, įsigalioja 2019-01-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1S-166 (2018), TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20855, įsigalioja 2019-01-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 1S-27 „Dėl Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1S-167 (2018), TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20854, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ paketimo
(2018-12-20 Nr. V-686, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21031, įsigalioja 2019-01-01)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo suteikti konsultaciją dėl studijų krypties formos patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. V-99, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21303, įsigalioja 2018-12-23)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-102, TAR, 2018-12-22, kodas 2018-21305, įsigalioja 2018-12-23)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos žymenų 2019 metams
(2018-12-19 Nr. 11V-133, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20848, įsigalioja 2018-12-20)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Tipinių atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir kompensuojamų sąnaudų dydžio patikrinimo paslaugų techninių užduočių patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. 1V-1255, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21029, įsigalioja 2018-12-21)

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti 66 dalies licenciją, išsilavinimo įskaitymo taisyklių pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 4R-175, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20840, įsigalioja 2019-03-05)

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl formų patvirtinimo ir dėl orlaivio techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalies reikalavimus pavyzdžio tvirtinimo bei aprašymo
(2018-12-12 Nr. 4R-176, TAR, 2018-12-19, kodas 2018-20839, įsigalioja 2019-03-05)

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-12-19 Nr. 4R-179, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21237, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Savarankiško politinės kampanijos dalyvio nepriklausomo patikrinimo techninės užduoties patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. Sp-205, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21089, įsigalioja 2018-12-21)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo
(2018-12-18 Nr. Sp-206, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-21088, įsigalioja 2018-12-21)

Lietuvos architektų rūmų tarybos sprendimas
Dėl Lietuvos architektų rūmų tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T17/01-1 „Dėl Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-16 Nr. T18/11-1, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20923, įsigalioja 2018-12-21)


<< Atgal