Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 53

2018 m. gruodžio 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. gruodžio 27 d. – gruodžio 31 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34-25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-18 Nr. XIII-1795, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21802, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1393 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1800, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21804, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1801, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21807, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 60, 61-1 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1803, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21811, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 6, 13, 18, 22, 24, 26, 29-1, 30, 31-1, 38, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1371 9 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1804, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21812, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1805, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21813, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 1, 10, 42, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 65-1, 67, 68, 69, 70, 72, 77-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-1 straipsniu, 1 ir 2 priedais įstatymo Nr. XIII-1312 9 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1806, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21814, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1807, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21820, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 69 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1808, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21821, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 34 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1809, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21822, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 1, 2, 5, 9, 10, 25, 60, 61-1, 63, 65, 65-1 straipsnių ir šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 61-2 straipsniu ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1810, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21824, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-1669 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1811, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21825, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1812, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21827, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 1 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1813, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21829, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymo Nr. VIII-911 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1814, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21834, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1815, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21835, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1816, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21836, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1817, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21837, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1393 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1818, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21838, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1819, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21839, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 42 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1820, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21841, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 29 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1821, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21842, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1822, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21844, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1823, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21845, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1827, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21847, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1828, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21848, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos“ Nr. VIII-1021 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1829, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21850, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo Nr. IX-929 pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1830, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21715, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1831, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21851, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos apylinkių teismų įsteigimo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2476 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1832, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21852, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 42, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1833, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21854, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 2, 40, 44, 51, 56, 59, 67 ir 71 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 79-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1834, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21856, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 64, 99, 108, 109, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217-1, 218, 426, 505, 546, 589, 599, 610, 613, 665 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 49-1, 209-1 straipsniais įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1835, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21857, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199, 199-1, 199-2 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1836, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21859, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1837, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21860, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1838, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21865, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 2018 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2018/994, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. XIII-1839, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21866, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 20, 20-1, 25, 31, 32, 63, 75 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1840, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21868, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1841, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21869, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1842, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21870, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso IV skyriaus pavadinimo, 569, 581, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 21-1, 555-1 straipsniais įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1843, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21872, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 39-2 straipsniu įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1844, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21873, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212 ir 217 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1845, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21875, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 10, 192 ir 263 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1846, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21876, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 31 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1847, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21878, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 14, 49, 59 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1848, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21880, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1849, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21881, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1850, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21883, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 48 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1166 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1851, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21885, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 4 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1861, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21886, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1862, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21888, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1863, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21889, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1865, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21874, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 6, 23 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1866, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21877, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 26 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1867, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21879, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1868, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21882, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1872, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21887, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1891, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21884, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir maisto produktų atsargų deklaravimo ir perteklinių atsargų vienkartinio apmokestinimo įstatymo Nr. IX-2133 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1894, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21891, įsigalioja 2018-12-29)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo rezoliucija
Dėl socialinio dialogo normalizavimo
(2018-12-20 Nr. XIII-1897, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22010, įsigalioja 2019-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1338, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21734, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1680 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro įsteigimo ir civilinių orlaivių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1340, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21768, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1341, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21778, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1427 „Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1343, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21784, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1344, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21787, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1345, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21789, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1350, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21809, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1356, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21826, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1358, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21849, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1359, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21855, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1360, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21858, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1361, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21861, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1362, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21862, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1363, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21863, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1365, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21867, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ir Argentinos Respublikos susitarimo dėl ekonominio bendradarbiavimo patvirtinimo
(2018-12-19 Nr. 1366, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21890, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 237 „Dėl Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo ir Valstybių, iš kurių draudžiama pirkti ir importuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1367, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21892, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 936 „Dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1369, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21894, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1370, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21895, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1371, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21896, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1191 „Dėl Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, reikalavimų kvalifikuotam asmeniui, atsakingam už gamybą ir (ar) importą, aprašo ir farmacinės veiklos licencijų rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1372, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21897, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1374, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21899, įsigalioja 2018-12-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1375, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21900, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1376, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-21985, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1381, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22013, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1382, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22015, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 717 „Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1383, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22016, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1384, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22018, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1385, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22019, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1386, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22020, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1387, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22021, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1388, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22023, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų prievolės, ir sprendimų dėl perleidžiamo nekilnojamojo turto pardavimo kainos mažinimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1389, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22025, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1390, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22026, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1391, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22027, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu ar sužalotu atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar sužalojimo išmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1392, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22028, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo
(2018-12-27 Nr. 1393, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22029, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1395, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22035, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksinio saugos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1400, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22045, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1403, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22086, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1404, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22087, įsigalioja 2019-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2018 metų Konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1K-459, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22017, įsigalioja 2019-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1K-463, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22114, įsigalioja 2019-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1K-464, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22115, įsigalioja 2019-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1K-469, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22116, įsigalioja 2019-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1K-470, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22117, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užsieniečių integracijos į visuomenę 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. A1-755, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21407, įsigalioja 2018-12-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. A1-756, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21406, įsigalioja 2018-12-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. A1-759, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21529, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. A1-765/V-1530, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21943, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-405 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms nukentėjusiems asmenims mokėti ir administruoti planavimo, skyrimo, pervedimo, naudojimo, kontrolės ir gautų lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. A1-768, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21944, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-02 patvirtinimo
(2018-12-28 Nr. A1-770, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-21951, įsigalioja 2019-01-01)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 4-750 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. 4-803, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22014, įsigalioja 2019-01-01)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymą ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 4-807, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22047, įsigalioja 2019-01-01)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 4-363 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 4-811, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22052, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. D1-1100, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21547, įsigalioja 2018-12-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-228 „Dėl Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. D1-1102, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21436, įsigalioja 2018-12-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. D1-1103, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21441, įsigalioja 2018-12-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-621 “Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. D1-1114, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21437, įsigalioja 2018-12-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. D1-1120, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21744, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-495/3-310 „Dėl Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. D1-1124/3-669, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21544, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. D1-1127, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21796, įsigalioja 2018-12-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. D1-1129, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21853, įsigalioja 2018-12-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. D1-1130, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22056, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-398 „Dėl Angliavandenilių išteklių gavybos apskaitos prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. D1-1131, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21798, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. D1-1135, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21790, įsigalioja 2018-12-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. D1-1139, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22042, įsigalioja 2019-01-01)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-582 „Dėl Mokyklų, kurioms 2018 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr.09.1.3-CPVA-V704-01-0002, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. V-1064, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21435, įsigalioja 2018-12-28)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. ISAK-2116 „Dėl licencijų ir leidimų blankų privalomųjų formų ir rekvizitų patvirtinimo ir gamybos organizavimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. V-1068, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21443, įsigalioja 2018-12-28)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo
(2018-12-27 Nr. V-1070, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21452, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
(2018-12-13 Nr. V-1436, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21530, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-1127 „Dėl Kompleksinės diagnostinės gydytojo reumatologo konsultacijos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. V-1482, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21522, įsigalioja 2018-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1489, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21938, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1490, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21936, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime ir informacijos apie biomedicininį tyrimą reikalavimų ir informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime davimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1492, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21831, įsigalioja 2018-12-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biobanko veikloje ir informacijos apie dalyvavimą biobanko veikloje reikalavimų ir informuoto asmens sutikimo dalyvauti biobanko veikloje davimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1493, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21830, įsigalioja 2018-12-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl informacijos apie transfuzijoms panaudotus kraujo komponentus ir kraujo komponentų atsargas teikimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1494, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21520, įsigalioja 2018-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų planavimo modelio aprašo tvirtinimo
(2018-12-21 Nr. V-1495, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22096, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1497, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21765, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1499, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21521, įsigalioja 2018-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1504, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21525, įsigalioja 2018-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1508, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21523, įsigalioja 2018-12-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. V-1510, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21524, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro, Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-787/D1-507/3-467 „Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Komisijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. V-1513/D1-1126/3-670, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21714, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. V-1514, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21833, įsigalioja 2018-12-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-26 Nr. V-1516, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22007, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-26 Nr. V-1517, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22008, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. V-1518, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21766, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. V-1519, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21937, įsigalioja 2018-12-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 1R-118 „Dėl Lėšų Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti apskaičiavimo bei Lėšų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti apskaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. 1R-283, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21933, įsigalioja 2018-12-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. 1R-285, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21934, įsigalioja 2019-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo
(2018-12-31 Nr. 1R-289, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-21997, įsigalioja 2019-01-01)

Teisingumo ministro, Sveikatos apsaugos ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-377/V-1542/1V-1073 „Dėl Sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, reikalavimų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-31 Nr. 1R-291/V-1550/1V-986, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22049, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-96/D1-171 „Dėl Civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3-665/D1-1123, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21540, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 42/69 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3-666/D1-1121, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21541, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3-667/D1-1122, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21542, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 134/217 „Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3-668/D1-1125, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21543, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 3-235(1.5 E) „Dėl Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3-671, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21448, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 3-675, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-21996, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1-329 „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. 1-357, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21408, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1-363, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21751, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1-364, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21749, įsigalioja 2019-01-01)

Eenergetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1-365, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21767, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1-366, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21750, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1-397, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21785, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. 1-438, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21945, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros likvidavimo
(2018-12-31 Nr. 1-440, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22110, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl valstybės įmonės Energetikos agentūros likvidavimo
(2018-12-31 Nr. 1-441, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22109, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1-442, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22120, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1-443, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22118, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1-444, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22122, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1-445, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22123, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-305 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1-446, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22119, įsigalioja 2019-01-01)

Kultūros ministro ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. ĮV-1000/V-1055, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21430, įsigalioja 2019-01-01)

Kultūros ministro ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. ĮV-999/V-1056, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21432, įsigalioja 2019-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-945, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21464, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių – cukraus sektoriaus mokesčių – administravimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-27 Nr. 3D-946, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21468, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-460 „Dėl funkcijų paskirstymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-27 Nr. 3D-947, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21469, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Traktorininko pažymėjimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-948, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21465, įsigalioja 2019-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-639 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-949, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21466, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-950, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21470, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 3D-93 „Dėl Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-951, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21471, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-313 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-953, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21531, įsigalioja 2019-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-768 „Dėl Įmonių, gaminančių vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-954, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21532, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-256 „Dėl Pagrindinių vyno sektoriaus kontrolės ir ryšių palaikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-955, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21533, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-240 „Dėl Vyno produktų lydraščių ir registravimo žurnalų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-956, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21534, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl veterinarinės medicinos rezidentūros bazių atrankos nuostatų patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 3D-957, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21535, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų veterinarijos gydytojo rezidento pareiginei algai mokėti, paskirstymo veterinarinės medicinos rezidentūros bazėms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 3D-958, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21536, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-959, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21651, įsigalioja 2018-12-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-579 ,,Dėl Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-960, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21537, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-961, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21538, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministro įsakymasi priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 3D-962, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21539, įsigalioja 2018-12-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 ,,Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-963, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21652, įsigalioja 2018-12-29)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos biometrinių asmens dokumentų išdavimo užtikrinimo veiksmų plano patvirtinimo
(2018-12-19 Nr. 1V-947/V-383, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21711, įsigalioja 2018-12-29)

Vidaus reikalų ministro, Generalinio prokuroro ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 1V-702/I-294/6P-101-(1.1) „Dėl Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 1V-952/I-401/6P-116(1.1), TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21712, įsigalioja 2021-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, ar sporto renginys yra didesnės rizikos, patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1V-966, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21438, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų centrinėse ir kitose vidaus reikalų įstaigose ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. 1V-974, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21729, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2018-12-28 Nr. 1V-977, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21742, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo
(2018-12-31 Nr. 1V-983, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-21998, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1V-984, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22006, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-31 Nr. 1V-985, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22012, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-562 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto sudarymo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1V-989, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22050, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vyriausybės atstovų pareigybių sąrašo patvirtinimo
(2018-12-31 Nr. 1V-991, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22080, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-12-31 Nr. 1V-993, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22089, įsigalioja 2019-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vyriausybės atstovų pareigybių aprašymų patvirtinimo
(2018-12-31 Nr. 1V-994, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22091, įsigalioja 2019-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. V-1229, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21447, įsigalioja 2018-12-28)

Krašto apsaugos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1487/3-502 „Dėl Teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. V-1252/3-673, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21745, įsigalioja 2019-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl Krašto apsaugos sistemos civilio statutinio valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas civilio statutinio valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-27 Nr. V-1258, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22031, įsigalioja 2019-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Civilių statutinių valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-27 Nr. V-1259, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22032, įsigalioja 2019-01-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. V-793 „Dėl Krašto apsaugos sistemos statutinio valstybės tarnautojo statuso atkūrimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-27 Nr. V-1263, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22033, įsigalioja 2019-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. VA-101, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21451, įsigalioja 2018-12-28)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. VA-102, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22003, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. VA-103, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22004, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. VA-105, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22005, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-90 „Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. VA-106, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22009, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. VA-107, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22073, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. VA-108, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22079, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. VA-99, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21503, įsigalioja 2018-12-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-273 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. V-701, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21736, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. V-705, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21786, įsigalioja 2018-12-29)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. V-706, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21791, įsigalioja 2018-12-29)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2018-12-28 Nr. 27V-175, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21780, įsigalioja 2019-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2018-12-27 Nr. 1B-1151, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21755, įsigalioja 2018-12-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės pareigūnams draudžiamų tarnybos metu turėti daiktų sąrašo patvirtinimo
(2018-12-28 Nr. 1B-1164, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22002, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl maisto produktų prekybos ir (ar) viešojo maitinimo paslaugų teikimo renginio ar šventės metu
(2018-12-21 Nr. B1-1046, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21459, įsigalioja 2018-12-28)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2019 m sausio 1 d
Priėmė VĮ Registrų centras
(2018-12-27 Nr. v-496, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-21999, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. (1.72E)1A-1578, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21497, įsigalioja 2018-12-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymo ir jų teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo
(2018-12-20 Nr. 03-261, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21828, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Lėšų kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei propaguoti skyrimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1K-332, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21517, įsigalioja 2018-12-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1K-67 „Dėl Lėšų kraujo ar jo sudedamųjų dalių donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei propaguoti naudojimo apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-27 Nr. 1K-333, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21518, įsigalioja 2018-12-28)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1K-334, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22038, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rizikos vertinimų pagrįsto energetikos objektų ir įrenginių priežiūros veiklos modelio tvirtinimo
(2018-10-25 Nr. 1V-115, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21506, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-106 „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1V-147, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22112, įsigalioja 2019-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 2-161, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21713, įsigalioja 2018-12-29)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl Neigiamos informacijos apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus tikrinimo tvarkos aprašo ir Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 2-162, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-21993, įsigalioja 2019-01-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 2-164, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22097, įsigalioja 2019-01-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo komisijos nuostatų patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. I-406, TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21467, įsigalioja 2019-01-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją komisijos nuostatų patvirtinimo
(2018-12-28 Nr. I-412, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-21994, įsigalioja 2019-01-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. I-219 „Dėl Rekomendacijų dėl turto tyrimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. I-413, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22011, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Laikinosios 2019 metų Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo tvarkos
(2018-12-28 Nr. 2BE-445, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21746, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių įgyvendinimo
(2018-12-28 Nr. 2BE-449, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21939, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių naudotojo mokesčio surinkimo paslaugų teikimo sutarties privalomos formos patvirtinimo
(2018-12-28 Nr. V-274, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21928, įsigalioja 2018-12-30)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. N-146 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. DI-702, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21927, įsigalioja 2018-12-30)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. N-111 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. DI-704, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21929, įsigalioja 2018-12-30)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. N-333 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. DI-705, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21930, įsigalioja 2018-12-30)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. N-63 „Dėl Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. DI-707, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21931, įsigalioja 2018-12-30)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. O3E-469, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21843, įsigalioja 2018-12-29)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2018-12-31 Nr. O3E-470, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22053, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. O3E-471, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22054, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. O3E-472, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22055, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. O3E-473, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22057, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. O3E-474, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22064, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. O3E-475, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22066, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. O3E-476, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22068, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. O3E-477, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22069, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. O3E-405 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2019 metams“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. O3E-479, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22071, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2018-12-31 Nr. O3E-480, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22090, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. T1-1754-(1.1.), TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21737, įsigalioja 2018-12-29)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliekamos asmens apžiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. V-158, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22036, įsigalioja 2019-01-01)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijos dėl pagalbos poreikio formos patvirtinimo
(2018-12-31 Nr. V-159, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22093, įsigalioja 2019-01-01)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl specialiųjų poreikių nustatymo pažymų formų patvirtinimo
(2018-12-31 Nr. V-160, TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22039, įsigalioja 2019-01-01)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-884 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. V-1709, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21803, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Standartų ir kitų leidinių pardavimo kainų skaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. V-92, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21781, įsigalioja 2019-01-02)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VĮ-104(1.1 E) „Dėl Paraiškos dėl edukacinės stipendijos kultūros ar meno kūrėjui skyrimo, Edukacinės stipendijos kultūros ar meno kūrėjui mokėjimo sutarties ir Edukacinės stipendijos kultūros ar meno kūrėjui veiklos ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. VĮ-54(1.1 E), TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21488, įsigalioja 2018-12-28)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VĮ-105(1.1 E) „Dėl Paraiškos dėl individualios stipendijos kultūros ar meno kūrėjui skyrimo, Individualios stipendijos kultūros ar meno kūrėjui mokėjimo sutarties ir Individualios stipendijos kultūros ar meno kūrėjui veiklos ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. VĮ-55(1.1 E), TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21489, įsigalioja 2018-12-28)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. 4LKT-19(1.3 E), TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21487, įsigalioja 2019-01-15)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. 22.3-338, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21753, įsigalioja 2018-12-29)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. 22.3-339, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21752, įsigalioja 2018-12-29)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. 2V-219 (1.4), TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21495, įsigalioja 2018-12-28)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2018-12-21 Nr. 2V-220 (1.4), TAR, 2018-12-27, kodas 2018-21492, įsigalioja 2018-12-28)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2018-12-31 Nr. 2V-221 (1.4), TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22024, įsigalioja 2019-01-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 2V-167 (1.4) „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 2V-223 (1.4), TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22084, įsigalioja 2019-01-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių papildomos atrankos paskelbimo
(2018-12-31 Nr. 2V-226 (1.4), TAR, 2018-12-31, kodas 2018-22092, įsigalioja 2019-01-01)

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl oro navigacijos maršruto ir terminalo rinkliavų vienetinių tarifų tvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 4R-183, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21783, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-17 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-28 Nr. DĮ-309, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21801, įsigalioja 2018-12-29)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės) ir Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės detalios) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2018-12-28 Nr. DĮ-310, TAR, 2018-12-29, kodas 2018-21932, įsigalioja 2018-12-30)


<< Atgal