Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 2

2019 m. sausio 9 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. sausio 1 d. – sausio 8 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1802, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00215, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1826, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00216, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1852, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00017, įsigalioja 2019-01-13)

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 31, 45, 50, 95, 158-1, 160, 162, 165, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1853, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00018, įsigalioja 2019-01-13)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1854, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00019, įsigalioja 2019-01-13)

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 12, 16 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1855, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00217, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 3, 5, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1856, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00092, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3, 10-1, 12 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1857, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00093, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3, 4-1, 5, 6-1, 7, 7-1, 9, 10, 14, 23, 23-1, 24, 25, 26, 28, 29, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25-1, 25-2, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 29-6, 29-7 ir 29-8 straipsniais įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1858, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00218, įsigalioja 2019-12-08)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 ir 4 priedų pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1859, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00219, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1860, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00020, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1864, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00220, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1869, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00221, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 4 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1870, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00222, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 5, 6, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 43-2, 43-3 straipsniais įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1871, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00094, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1873, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00223, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1874, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00224, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 2, 6, 34, 45, 47, 48, 49, 50 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1875, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00225, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio, 1 ir 3 priedų pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1876, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00226, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 29 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1877, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00227, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1878, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00229, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 1, 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1879, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00231, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1880, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00233, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1881, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00234, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1882, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00236, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1883, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00239, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1884, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00241, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1885, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00244, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 1, 2, 10, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo trečiuoju-1 skirsniu įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1886, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00021, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1887, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00095, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1888, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00096, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1889, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00097, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20-1, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 63-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1890, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00247)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1892, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00098, įsigalioja 2019-05-02)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1893, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00099, įsigalioja 2019-05-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 „Dėl tarptautinių oro uostų teritorijų ribų ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1406, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00047, įsigalioja 2019-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Civilinių ir civilinių orlaivių skrydžiams naudojamų karinių aerodromų sąrašo su jų užimtos žemės plotais patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1407, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00048, įsigalioja 2019-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
(2018-12-27 Nr. 1408, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00050, įsigalioja 2019-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės, uosto akvatorijos ir uosto rezervinių teritorijų ribų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 1409, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00052, įsigalioja 2019-01-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Šventosios jūrų uosto žemės nuomos konkurso tvarkos aprašo, Šventosios jūrų uosto žemės nuomos sutarties pavyzdinės formos ir Šventosios jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1413, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00139, įsigalioja 2019-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo branduolinės energetikos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1414, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00152, įsigalioja 2019-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Žemės valdos projektų valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1415, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00188, įsigalioja 2019-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1K-1, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00130, įsigalioja 2019-01-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1K-2, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00131, įsigalioja 2019-01-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. 1K-456, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00127, įsigalioja 2019-01-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1K-241 „Dėl Notarų ir antstolių duomenų apie juridinius faktus, dėl kurių asmenims gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius, bei kitokios informacijos, reikalingos mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti, teikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-21 Nr. 1K-457, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00128, įsigalioja 2019-01-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl specialių ženklų – banderolių apdorotam tabakui ženklinti pavyzdžių ir kainų patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. 1K-461, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00129, įsigalioja 2019-01-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 171 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1K-467, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00256, įsigalioja 2019-01-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-02 Nr. A1-1/V-2, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00042, įsigalioja 2019-01-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2019-01-04 Nr. A1-10, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00206, įsigalioja 2019-01-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. A1-11, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00204, įsigalioja 2019-01-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. A1-12, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00205, įsigalioja 2019-01-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2019 metams patvirtinimo
(2019-01-03 Nr. A1-5, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00161, įsigalioja 2019-01-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. a1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-esfa-v-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. A1-7, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00160, įsigalioja 2019-01-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. A1-9, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00207, įsigalioja 2019-01-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui, dotacijoms tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui ir asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti, paskirstymo pagal savivaldybes sąrašų patvirtinimo
(2018-12-28 Nr. D1-1136, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00011, įsigalioja 2019-01-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1“ pakeitimo
(2018-12-28 Nr. D1-1138, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00022, įsigalioja 2019-01-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. D1-1141, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00046, įsigalioja 2019-01-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 „ Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-07 Nr. D1-6, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00210, įsigalioja 2019-01-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-07 Nr. D1-7, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00212, įsigalioja 2019-01-09)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2019-01-07 Nr. V-11, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00199, įsigalioja 2019-01-08)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2019-01-07 Nr. V-12, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00200, įsigalioja 2019-01-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2019 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2019-01-07 Nr. V-14, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00202, įsigalioja 2019-01-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.2-ESFA-V-710 priemonės „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-07 Nr. V-16, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00203, įsigalioja 2019-01-09)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. V-5, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00069, įsigalioja 2019-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Gimdymo namuose priežiūros paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-03 Nr. V-10, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00190, įsigalioja 2019-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. V-12, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00194, įsigalioja 2019-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. V-13, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00154, įsigalioja 2019-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. V-14, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00153, įsigalioja 2019-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1087 „Dėl Profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. V-15, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00140, įsigalioja 2019-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. V-1528, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00056, įsigalioja 2019-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. V-16, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00193, įsigalioja 2019-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. V-17, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00192, įsigalioja 2019-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. V-18, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00191, įsigalioja 2019-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-07 Nr. V-21, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00195, įsigalioja 2019-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1289 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 2016–2019 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-02 Nr. V-4, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00155, įsigalioja 2019-01-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-65 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-02 Nr. 1R-1, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00082, įsigalioja 2019-01-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-124 „Dėl Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-07 Nr. 1R-14, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00196, įsigalioja 2019-01-08)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1R-176 „Dėl Antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-07 Nr. 1R-15, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00197, įsigalioja 2019-01-08)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 1R-121 „Dėl rekomenduojamos Sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-07 Nr. 1R-16, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00198, įsigalioja 2019-01-08)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo
(2019-01-03 Nr. 1R-6, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00114, įsigalioja 2019-01-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1R-216 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų Valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1R-7, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00115, įsigalioja 2019-01-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1r-33 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1R-8, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00116, įsigalioja 2019-01-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1R-9, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00117, įsigalioja 2019-01-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-02 Nr. 3-1, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00008, įsigalioja 2019-01-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo
(2019-01-08 Nr. 3-12, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00209, įsigalioja 2019-01-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-150 „Dėl mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-02 Nr. 3-3, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00010, įsigalioja 2019-01-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 3-5, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00058, įsigalioja 2019-01-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 3-6, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00068, įsigalioja 2019-01-04)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. 1-4, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00251, įsigalioja 2019-01-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-533 „Dėl Ūkinių gyvūnų sąlyginių verčių lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-02 Nr. 3D-1, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00035, įsigalioja 2019-01-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. 3D-10, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00261, įsigalioja 2019-01-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ veiklos srities „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-01-03 Nr. 3D-3, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00119, įsigalioja 2019-01-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. 3D-8, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00246, įsigalioja 2019-01-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. 3D-965, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00150, įsigalioja 2019-01-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1V-10, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00089, įsigalioja 2019-01-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Vidaus reikalų ministro įsakymasi pavaldžiose ir vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1V-5, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00045, įsigalioja 2019-01-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-497 „Dėl Tikrosios karo tarnybos karių, einančių karinės aviacijos specialistų pareigas ar į jas pretenduojančių, asmenų, stojančių į tikrąją karo tarnybą ir pretenduojančių į karinės aviacijos specialistų pareigas ar stojančių į karo mokymo įstaigas mokytis pagal su karine aviacija susijusias programas, sveikatos tikrinimo ir atrankos pagal sveikatos būklę tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. V-1298, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00178, įsigalioja 2019-01-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-995 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-01-02 Nr. V-7, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00179, įsigalioja 2019-01-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. VA-1, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00214, įsigalioja 2019-01-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl Leidimų laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 1B-1123, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00033, įsigalioja 2019-01-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo ir mokumo reikalavimams naudojantis sumažinto dydžio bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją kontrolinio klausimyno patvirtinimo
(2018-12-31 Nr. 1B-1172, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00032, įsigalioja 2019-01-04)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos posėdžių garso įrašymo, perkėlimo, saugojimo, susipažinimo, skaitmeninių kopijų darymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-03 Nr. 1VE-1, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00166, įsigalioja 2019-01-08)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo pakeitimo
(2018-12-19 Nr. V-247, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00070, įsigalioja 2019-01-04)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2018 m. nekilnojamojo turto (statinių) masinio vertinimo duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę nuo 2019 m. sausio 1 d. patvirtinimo
(2018-12-27 Nr. v-495, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00027, įsigalioja 2019-01-04)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų
(2019-01-08 Nr. v-9, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00258, įsigalioja 2019-01-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-27 Nr. B1-1056/1B-1152, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00259, įsigalioja 2019-01-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. B1-433 „Dėl Gyvūnų augintinių laikymo viešojo maitinimo įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-07 Nr. B1-5, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00182, įsigalioja 2019-01-08)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1-158 „Dėl Atrankinio saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo ir dokumentų blankų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-20 Nr. 1-218, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00007, įsigalioja 2019-01-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo
(2019-01-02 Nr. 1K-1, TAR, 2019-01-02, kodas 2019-00024, įsigalioja 2019-01-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-03 Nr. 1K-4, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00073, įsigalioja 2019-01-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. 1K-7, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00262, įsigalioja 2019-01-09)

Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1V-148, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00041, įsigalioja 2019-01-04)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir Anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-31 Nr. 1V-164, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00158, įsigalioja 2019-01-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl įgaliojimų suteikimo laivų klasifikavimo bendrovei Rusijos jūrų laivybos registrui“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. 2BE-4, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00159, įsigalioja 2019-01-05)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl teisės aktuose pateikiamo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pavadinimo
(2019-01-04 Nr. T-2, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00149, įsigalioja 2019-01-05)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-02 Nr. V1-1, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00031, įsigalioja 2019-01-04)

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl 2019 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo
(2019-01-03 Nr. V-2, TAR, 2019-01-03, kodas 2019-00055, įsigalioja 2019-01-04)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formos patvirtinimo
(2019-01-02 Nr. V-2, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00148, įsigalioja 2019-01-05)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo
(2019-01-07 Nr. V-4, TAR, 2019-01-07, kodas 2019-00187, įsigalioja 2019-01-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinės anketos ATLŪ-01 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-01-04 Nr. DĮ-2, TAR, 2019-01-04, kodas 2019-00145, įsigalioja 2019-01-05)


<< Atgal