Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 4

2019 m. sausio 23 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. sausio 16 d. – sausio 22 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1899, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00886, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1901, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00796, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 papildymo 37-8 ir 37-9 straipsniais ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1902, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00797, įsigalioja 2019-01-19)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1903, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00887, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1906, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00838, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1907, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00839, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 29, 47, 74 straipsnių pakeitimo ir 67-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1908, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00840, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1909, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00841, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1910, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00842, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1911, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00843, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1912, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00845, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 15, 16 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1913, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00846, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 11, 17, 19, 20, 21, 25, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1914, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00847, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1915, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00848, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 18 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1916, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00849, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1917, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00850, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymo Nr. VIII-1906 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1918, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00851, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 25 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1919, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00852, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1920, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00853, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1921, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00854, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1922, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00855, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.84, 1.85, 2.10, 2.11, 2.26, 3.14, 3.210, 3.269, 3.279-1, 6.268 ir 6.729 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1923, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00856, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1925, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00888, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2584 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1926, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00890, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1927, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00857, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1928, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00858, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68, 281 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 281-1 straipsniu įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1929, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00859, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 71, 420, 422, 423, 424, 427, 602 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1931, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00862, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1932, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00863, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.184 ir 4.197 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1933, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00891, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 702, 704, 713, 715, 716, 717, 720, 724 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1934, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00892, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1935, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00865, įsigalioja 2019-01-22)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-12 Nr. XIII-1949, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00866, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-12 Nr. XIII-1950, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00893, įsigalioja 2019-01-22)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-12 Nr. XIII-1951, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00894, įsigalioja 2019-01-22)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-01-12 Nr. XIII-1952, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00867, įsigalioja 2019-01-22)

Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-15 Nr. XIII-1954, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00895, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 120, 121 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 134-1 straipsniu įstatymas
(2019-01-15 Nr. XIII-1956, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00868, įsigalioja 2019-04-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-01-22 Nr. (22.35)3-237, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00920, įsigalioja 2019-01-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 28, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00711, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 29, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00860, įsigalioja 2019-01-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2019-01-16 Nr. 30, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00862, įsigalioja 2019-01-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. A1-30, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00619, įsigalioja 2019-01-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. A1-31, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00625, įsigalioja 2019-01-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 4-23, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00604, įsigalioja 2019-01-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Informacinės visuomenės plėtros komitetui suteikimo
(2019-01-16 Nr. 4-24, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00617, įsigalioja 2019-01-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-674 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. 4-35, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00928, įsigalioja 2019-01-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 4-397 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. 4-36, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00929, įsigalioja 2019-01-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-715 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „Smartinvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. 4-40, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00935, įsigalioja 2019-01-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. 4-44, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00936, įsigalioja 2019-01-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-389 „Dėl žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitų valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2017-2021 metais patvirtinimo ir verslinės žvejybos kai kuriuose valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2017-2021 metais“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. D1-27, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00605, įsigalioja 2019-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. D1-29, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00587, įsigalioja 2019-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. D1-32, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00569, įsigalioja 2019-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. D1-203 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. D1-34, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00718, įsigalioja 2019-01-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr. V-35, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00612, įsigalioja 2019-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Onkologijos radioterapijos stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. V-59, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00731, įsigalioja 2019-01-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Mobiliųjų ambulatorinių odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2019-01-17 Nr. V-68, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00799, įsigalioja 2019-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. V-69, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00798, įsigalioja 2019-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. V-72, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00800, įsigalioja 2019-01-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. V-80, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00931, įsigalioja 2019-01-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. 1R-27, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00733, įsigalioja 2019-01-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Prašymo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją formos patvirtinimo
(2019-01-18 Nr. 1R-28, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00783, įsigalioja 2019-01-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1R-84 „Dėl Valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikėjų atrankos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-18 Nr. 1R-29, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00784, įsigalioja 2019-01-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. 1R-30, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00785, įsigalioja 2019-01-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-325 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. 1R-31, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00880, įsigalioja 2019-02-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Sprendimo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją formos patvirtinimo
(2019-01-21 Nr. 1R-32, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00881, įsigalioja 2019-01-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1R-83 „Dėl Sutikimo spręsti ginčą valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo būdu formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. 1R-33, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00882, įsigalioja 2019-01-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1R-45 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklos ataskaitos rengimo ir pateikimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. 1R-34, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00883, įsigalioja 2019-01-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2019-01-17 Nr. 1-12, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00915, įsigalioja 2019-01-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2019-01-18 Nr. 1-13, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00914, įsigalioja 2019-01-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos parengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-10 Nr. 1-6, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00698, įsigalioja 2019-01-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. 1-8, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00692, įsigalioja 2019-01-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo
(2019-01-15 Nr. 1-9, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00734, įsigalioja 2019-01-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašo patvirtinimo
(2019-01-18 Nr. ĮV-18, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00792, įsigalioja 2019-01-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinio muziejaus nuostatų patvirtinimo
(2019-01-18 Nr. ĮV-19, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00793, įsigalioja 2019-01-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 3D-22, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00620, įsigalioja 2019-01-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 3D-23, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00621, įsigalioja 2019-01-17)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio paso išdavimo, pakeitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-17 Nr. V-8, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00837, įsigalioja 2019-01-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 1V-64, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00592, įsigalioja 2019-01-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-206 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. V-64, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00594, įsigalioja 2019-01-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. VA-4, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00789, įsigalioja 2019-01-19)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-99 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. 1S-9, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00778, įsigalioja 2019-02-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo, įgyvendinant 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektus, kurių priežiūrą vykdo viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (kaip Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratorius ir programos operatorius), taikymo
(2019-01-16 Nr. 2019/8-13, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00611, įsigalioja 2019-01-17)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-01-14 Nr. 1B-30, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00602, įsigalioja 2019-01-17)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1B-1006 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. 1B-40, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00603, įsigalioja 2019-01-17)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinių matavimo vienetų, reikalingų mokesčių apskaičiavimui, sąrašo patvirtinimo ir matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo skelbimo
(2019-01-16 Nr. 1B-47, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00767, įsigalioja 2019-03-01)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl valstybės kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. VE-15, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00614, įsigalioja 2019-01-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Pranešimų apie operacinės ar saugumo rizikos įvykius teikimo Lietuvos bankui taisyklių ir informacijos teikimo formų patvirtinimo
(2019-01-21 Nr. 03-10, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00901, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. 03-209 „Dėl Informacijos apie bankų vidaus valdymą ir veiklą teikimo Lietuvos bankui taisyklių“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. 03-11, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00902, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 03-31 „Dėl Makroprudencinės politikos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. 03-5, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00917, įsigalioja 2019-01-23)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 03-164 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink veikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. 03-7, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00912, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-204 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. 03-8, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00927, įsigalioja 2019-02-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-390 „Dėl Tipinės savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. 1-26, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00714, įsigalioja 2019-01-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1-142 „Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. 1-27, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00715, įsigalioja 2019-01-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-183 „Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. 1-28, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00716, įsigalioja 2019-01-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Savanorio ugniagesio pažymėjimo, savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir savanorio ugniagesio pasižymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. 1-29, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00717, įsigalioja 2019-01-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. 1K-18, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00735, įsigalioja 2019-01-22)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-5 „Dėl Pažymos dėl parduodmos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. 1P-16-(1.3 E.), TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00794, įsigalioja 2019-01-19)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1P-63-(1.3 E.) „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. 1P-17-(1.3 E.), TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00795, įsigalioja 2019-01-19)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 2-117 „Dėl Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. 2-10, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00766, įsigalioja 2019-01-19)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro saugos politikos įgyvendinimo ir informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 5V-82 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro veiklos tęstinumo valdymo plano ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-18 Nr. 5V-9, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00788, įsigalioja 2019-01-19)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl pagrindinių organizacinių reikalavimų, funkcijų, pareigų, susijusių su duomenų mainais ir eksploatavimo saugumu, patvirtinimo
(2019-01-17 Nr. O3E-12, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00741, įsigalioja 2019-01-19)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-465 „Dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ klaidos ištaisymo
(2019-01-17 Nr. O3E-7, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00736, įsigalioja 2019-01-19)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. V-5, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00730, įsigalioja 2019-01-18)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2016 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 4-472 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos mokėjimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. 4-17, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00923, įsigalioja 2019-01-23)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinio posistemio nuostatų patvirtinimo
(2017-04-10 Nr. 4-221, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00588, įsigalioja 2019-01-17)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 5-V-1128 „Dėl Privačių detektyvų kvalifikacijos suteikimo, privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo laikino sustabdymo, galiojimo laikino sustabdymo panaikinimo ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimų išdavimo, įspėjimų apie privataus detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimą ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 5-V-39, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00624, įsigalioja 2019-01-17)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-519 „Dėl dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. V-32, TAR, 2019-01-22, kodas 2019-00916, įsigalioja 2019-01-23)

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priemokų skyrimo ir mokėjimo Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-15 Nr. V-38, TAR, 2019-01-16, kodas 2019-00596, įsigalioja 2019-01-17)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-01-17 Nr. 2V-14 (1.4), TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00725, įsigalioja 2019-01-18)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-01-18 Nr. 2V-15 (1.4), TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00771, įsigalioja 2019-01-19)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Rezoliucijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo
(2019-01-09 Nr. KS-4, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00700, įsigalioja 2019-01-18)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2014 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. KS-25 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. KS-6, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00712, įsigalioja 2019-01-18)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2017 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V1-1 „Dėl Paramos užsienio lietuviams administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. V1-3, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00844, įsigalioja 2019-01-22)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketos IT (NŪ)-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-01-18 Nr. DĮ-23, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00787, įsigalioja 2019-01-19)


<< Atgal