Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 5

2019 m. sausio 30 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. sausio 23 d. – sausio 29 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 11 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1, 9-2 straipsniais įstatymas
(2019-01-15 Nr. XIII-1955, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01320, įsigalioja 2019-01-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 155 „Dėl įgaliojimų, susijusių su leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus arba juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimu“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 38, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00986, įsigalioja 2019-01-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Vietovardžių metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo
(2019-01-16 Nr. 39, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-01017, įsigalioja 2019-01-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 41, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01063, įsigalioja 2019-01-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 47, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01077, įsigalioja 2019-01-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1210 „Dėl profesinės karo tarnybos karių ir krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų, žvalgybos pareigūnų, darbuotojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, specialiąsias misijas, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos sąlygų“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 48, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01078, įsigalioja 2019-01-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1522 „Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 49, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01079, įsigalioja 2019-01-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 50, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01081, įsigalioja 2019-01-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 54, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01159, įsigalioja 2019-01-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 57, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01170, įsigalioja 2019-02-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 58, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01171, įsigalioja 2019-01-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 60, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01178, įsigalioja 2019-01-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 61, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01179, įsigalioja 2019-01-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 66, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01294, įsigalioja 2019-01-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1679 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 67, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01296, įsigalioja 2019-01-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 639 „Dėl politinių sankcijų, kuriomis draudžiama asmenims atvykti ar keliauti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 69, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01300, įsigalioja 2019-01-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 70, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01303, įsigalioja 2019-01-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 71, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01304, įsigalioja 2019-01-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 615 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 72, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01305, įsigalioja 2019-01-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 73, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01307, įsigalioja 2019-01-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1845 „Dėl Paviršinių vandens telkinių įrašymo į valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 74, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01308, įsigalioja 2019-01-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. 1K-14, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01060, įsigalioja 2019-01-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 1K-21, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01098, įsigalioja 2019-01-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1K-484 „Dėl atskaitymų nuo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 1K-22, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01099, įsigalioja 2019-01-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl specialių ženklų – banderolių apdorotam tabakui, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti pavyzdžių ir kainų patvirtinimo
(2019-01-23 Nr. 1K-24, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01064, įsigalioja 2019-01-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-23 Nr. A1-39, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01180, įsigalioja 2019-01-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms dydžių 2019 metais patvirtinimo
(2019-01-23 Nr. A1-40, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01217, įsigalioja 2019-01-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-737 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. A1-471 „Dėl Užimtumo fondo lėšų sąmatos sudarymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. A1-44, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01218, įsigalioja 2019-01-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. A1-68 „Dėl Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo ir Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyresniojo specialisto) pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. A1-46, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01150, įsigalioja 2019-01-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-163 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. A1-49, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01187, įsigalioja 2019-01-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-320 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. A1-50, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01188, įsigalioja 2019-01-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Pagalbos namuose tarnybos ir Vaikų teisių apsaugos tarnybos socialinių darbuotojų darbo normatyvų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-25 Nr. A1-53, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01189, įsigalioja 2019-01-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-249 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo dydžio metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. D1-37, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01075, įsigalioja 2019-01-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“ pakeitimo
(2019-01-17 Nr. D1-38, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01025, įsigalioja 2019-01-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-792 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. D1-42, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01205, įsigalioja 2019-01-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. V-42, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00983, įsigalioja 2019-01-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. V-43, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00989, įsigalioja 2019-01-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-645 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. V-51, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01101, įsigalioja 2019-01-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-348 „Dėl Tarptautinių studentų sporto renginių finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. V-53, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01137, įsigalioja 2019-01-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialių tikslinių dotacijų (išskyrus kapitalo investicijoms finansuoti) pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymasi tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-25 Nr. V-55, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01140, įsigalioja 2019-01-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. V-74, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01228, įsigalioja 2019-01-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2019-01-28 Nr. V-75, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01229, įsigalioja 2019-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. V-101, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01246, įsigalioja 2019-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. V-104, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01244, įsigalioja 2019-01-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programos patvirtinimo
2018-01-28 Nr. V-115, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01313, įsigalioja 2019-01-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-640 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. V-116, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01273, įsigalioja 2019-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-21 Nr. V-1488, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-01001, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. V-79, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-01002, įsigalioja 2019-01-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir Sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-22 Nr. V-83, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01030, įsigalioja 2019-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. V-84, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01031, įsigalioja 2019-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. V-85, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01032, įsigalioja 2019-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-316 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. V-87, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01033, įsigalioja 2019-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. V-88, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01034, įsigalioja 2019-01-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. V-90, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01259, įsigalioja 2019-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2019-01-24 Nr. V-91, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01215, įsigalioja 2019-01-29)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1R-90 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 1R-40, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01182, įsigalioja 2019-01-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1R-30 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 1R-41, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01195, įsigalioja 2019-01-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. 1-17, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00987, įsigalioja 2019-01-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1-22, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01181, įsigalioja 2019-01-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-28 Nr. 1-25, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01225, įsigalioja 2019-02-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 1-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. 1-26, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01238, įsigalioja 2019-01-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1-286 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. 1-27, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01255, įsigalioja 2019-01-30)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. 1-7, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00995, įsigalioja 2019-01-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 3D-35, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01156, įsigalioja 2019-01-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-393 „Dėl Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 3D-39, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01174, įsigalioja 2019-01-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 3D-40, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01176, įsigalioja 2019-01-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 3D-42, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01177, įsigalioja 2019-01-26)

Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V-210/1V-740 „Dėl Diplomatinio paso blankų įsigijimo, diplomatinio paso išrašymo, išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-18 Nr. V-15/1V-82, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01155, įsigalioja 2019-01-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1039 „Dėl Keitimosi informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. 1V-101, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01247, įsigalioja 2019-01-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1V-457 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnį“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 1V-92, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01172, įsigalioja 2019-01-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1029 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. V-103, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00990, įsigalioja 2019-01-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, parengtojo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. V-94, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00991, įsigalioja 2019-01-24)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. VA-5, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00993, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. VA-67 „Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. VA-6, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00994, įsigalioja 2019-01-24)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. VA-7, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01248, įsigalioja 2019-01-29)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. VA-8, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01317, įsigalioja 2019-01-30)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
(2019-01-24 Nr. 27V-7, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01066, įsigalioja 2019-01-25)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1S-131 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1S-12, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01135, įsigalioja 2019-02-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1S-13, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01134, įsigalioja 2019-02-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. Įsakymo Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1S-14, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01133, įsigalioja 2019-02-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1S-15, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01132, įsigalioja 2019-02-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos pildymo taisyklių patvirtinimo
(2019-01-24 Nr. 1S-16, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01131, įsigalioja 2019-02-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. Įsakymo Nr. 1S-132 „Dėl Tarptautinės vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, skelbimų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1S-17, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01130, įsigalioja 2019-02-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1S-18, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01129, įsigalioja 2019-02-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo
(2019-01-24 Nr. 1S-19, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01128, įsigalioja 2019-02-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
(2019-01-24 Nr. 1S-20, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01240, įsigalioja 2019-02-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2001 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-22 Nr. 1B-67, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01086, įsigalioja 2019-01-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įssakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1B-440 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-391 „Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1B-71, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01269, įsigalioja 2019-01-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 1B-438 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1B-72, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01233, įsigalioja 2019-01-29)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. VE-6, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01241, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimų ir Kompleksinio arklių vertinimo renginių ir varžybų-bandymų, už kuriuos gali būti mokama valstybės parama, skaičių 2019 metams patvirtinimo
(2019-01-24 Nr. B1-68, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01091, įsigalioja 2019-01-25)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo programos vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo
(2019-01-25 Nr. B1-73, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01232, įsigalioja 2019-01-29)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. O3E-22, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01087, įsigalioja 2019-01-25)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro naudotojų administravimo taisyklių, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių ir Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro veikos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo
(2019-01-21 Nr. 1K-21, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00939, įsigalioja 2019-01-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 1K-22, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-01006, įsigalioja 2019-01-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-305 „Dėl 2019 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 1K-23, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01035, įsigalioja 2019-01-25)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1P-26-(1.3.) „Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 1P-25-(1.3 E.), TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01254, įsigalioja 2019-01-30)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo
(2019-01-29 Nr. 1P-26-(1.3 E.), TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01306, įsigalioja 2019-01-30)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje taisyklių patvirtinimo
(2019-01-22 Nr. 1S-4 (2019), TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01103, įsigalioja 2019-02-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. 1V-91, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01249, įsigalioja 2019-01-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo
(2019-01-23 Nr. 2BE-19, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00992, įsigalioja 2019-01-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos teisės aktuose pateikiamų nuorodų
(2019-01-24 Nr. 2BE-23, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01082, įsigalioja 2019-01-25)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-265 „Dėl dokumentų, išduodamų jūrininkams, plaukiojantiems tarptautiniais reisais, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 2BE-24, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01092, įsigalioja 2019-01-25)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 260-15-V „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valsybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-21 Nr. 31-19-V, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01061, įsigalioja 2019-01-25)

Valstybinio patentų biuo direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3R-37 „Dėl Prekių ženklų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 3R-6, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01102, įsigalioja 2019-01-26)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-112 „Dėl Sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. A1-35, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01311, įsigalioja 2019-01-30)

Europos teisės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų atitikties lentelių pildymo rekomendacijų patvirtinimo
(2019-01-24 Nr. KKK-4, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01093, įsigalioja 2019-01-25)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. T-59 „Dėl suplanuotų asignavimų ir faktiškai panaudotų lėšų valstybės informacinių išteklių tvarkymui formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. T-6, TAR, 2019-01-28, kodas 2019-01242, įsigalioja 2019-01-29)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie darniuosius Lietuvos standartus skelbimo
(2019-01-29 Nr. V-10, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01287, įsigalioja 2019-01-30)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo
(2019-01-25 Nr. V-16, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01141, įsigalioja 2019-01-26)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-23 Nr. 1-9, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01065, įsigalioja 2019-01-25)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-321 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. V-43, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01068, įsigalioja 2019-01-25)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų siuntimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir hospitalizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo
(2019-01-25 Nr. V-48, TAR, 2019-01-25, kodas 2019-01142, įsigalioja 2019-01-26)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 22.3-17, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-01021, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams nustatymas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 22.3-18, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-01022, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 22.3-19, TAR, 2019-01-24, kodas 2019-01067, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. 22.3-22, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01275, įsigalioja 2019-05-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 2V-220 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ nuostatų 25 ir 4 priedo 1.10 papunkčių keitimo
(2019-01-29 Nr. 2V-24 (1.4), TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01312, įsigalioja 2019-01-30)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos eksperto konfidencialumo pasižadėjimo formos patvirtinimo
(2019-01-08 Nr. 4LKT-1(1.3 E), TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00988, įsigalioja 2019-01-24)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-94 „Dėl filmų platinimo projektų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. V-3, TAR, 2019-01-23, kodas 2019-00996, įsigalioja 2019-01-24)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl filmų registravimo dokumentų formų patvirtinimo
(2019-01-29 Nr. V-5, TAR, 2019-01-29, kodas 2019-01319, įsigalioja 2019-01-30)


<< Atgal