Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 6

2019 m. vasario 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. sausio 30 d. – vasario 5 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo
(2018-06-08, TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01368, įsigalioja 2019-01-07)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos ir Argentinos Respublikos susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo
(2018-07-13, TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01369)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje
(2018-06-25, TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01370)

Tarptautinė konvencija
Kelių eismo konvencija
(1949-09-19, TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01372)

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte II priedas „Pasaulinio antidopingo kodekso Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniai standartai“
(2018-09-20, TAR 2019-01-30, Identifikacinis kodas 2019-01373, įsigalioja 2019-01-01)

Tarptautinio dokumento protokolas
Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte I priedas „Pasaulinis antidopingo kodeksas. Tarptautinis standartas. 2019 m. draudžiamasis sąrašas“
(2019-01-01, TAR 2019-01-31, Identifikacinis kodas 2019-01389, įsigalioja 2019-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 350 „Dėl Reikalavimų kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 76, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01353, įsigalioja 2019-01-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 78, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01355, įsigalioja 2019-01-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 532 „Dėl Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 81, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01378, įsigalioja 2019-01-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. 83, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01441, įsigalioja 2019-02-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-23 Nr. 85, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01444, įsigalioja 2019-02-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties su jūrininku formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 87, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01446, įsigalioja 2019-02-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1212 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrininkų registro“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 88, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01629, įsigalioja 2019-02-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 439 „Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-30 Nr. 90, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01632, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 6 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 91, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01730, įsigalioja 2019-02-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 96, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01751, įsigalioja 2019-02-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 98, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01755, įsigalioja 2019-02-06)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-060 „Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu, patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 1K-27, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01667, įsigalioja 2019-02-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir atsakingų už finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo
(2019-01-30 Nr. 1K-29, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01580, įsigalioja 2019-02-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Finansų ministerijos 2019 metų teisinio reguliavimo stebėsenos plano patvirtinimo
(2019-02-01 Nr. 1K-32, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01666, įsigalioja 2019-02-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. A1-52, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01467, įsigalioja 2019-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2019-01-30 Nr. A1-60, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01466, įsigalioja 2019-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. A1-63, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01348, įsigalioja 2019-01-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-563 „Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. A1-64, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01350, įsigalioja 2019-01-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. A1-682 „Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. A1-67, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01393, įsigalioja 2019-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. A1-650 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. A1-76, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01661, įsigalioja 2019-02-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 4-799 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. 4-57, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01433, įsigalioja 2019-02-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 4-472 „Dėl Dokumentų ir pasiūlymų, reikalingų kurorto arba kurortinės teritorijos statusui suteikti ar panaikinti, pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. 4-63, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01471, įsigalioja 2019-02-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-942 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2019-01-10 Nr. D1-21, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01753, įsigalioja 2019-02-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr.  D1-22, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01754, įsigalioja 2019-02-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 ,,Dėl Privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų nustatymo valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-28 Nr. D1-48, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01334, įsigalioja 2019-01-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. D1-56, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01475, įsigalioja 2019-02-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. D1-66, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01719, įsigalioja 2019-02-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. V-83, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01506, įsigalioja 2019-02-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. V-123, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01367, įsigalioja 2019-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-769 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. V-124, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01390, įsigalioja 2019-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. V-128, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01460, įsigalioja 2019-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-901 „Dėl Medicinos fiziko veiklos reikalavimų tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. V-129, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01461, įsigalioja 2019-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. V-133, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01759, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2017–2025 metų plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. V-99, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01386, įsigalioja 2019-01-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. 3-54, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01434, įsigalioja 2019-02-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. 1-29, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01381, įsigalioja 2019-01-31)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 1-30, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01341, įsigalioja 2019-01-31)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. ĮV-42, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01503, įsigalioja 2019-02-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. ĮV-43, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01505, įsigalioja 2019-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-259 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 3D-43, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01390, įsigalioja 2019-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 3D-44, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01391, įsigalioja 2019-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 3D-45, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01392, įsigalioja 2019-02-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-16 ,,Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-01 Nr. 3D-49, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01528, įsigalioja 2019-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-465 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-01 Nr. 3D-50, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01529, įsigalioja 2019-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2019-02-01 Nr. 3D-52, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01531, įsigalioja 2019-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paraiškų pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemones „Parama žinių perdavimo ir informavimo veiklai finansuoti“ ir „Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo
(2019-02-01 Nr. 3D-54, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01575, įsigalioja 2019-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės „Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas, susijusias su žemės ūkio, veterinarijos, maisto ūkio ir kaimo plėtros sritimis“ lėšų, skirtų veterinarijos gydytojo rezidento pareiginei algai mokėti, paskirstymo veterinarinės medicinos rezidentūros bazėms sąrašo patvirtinimo
(2019-02-01 Nr. 3D-55, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01576, įsigalioja 2019-02-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-02-04 Nr. 3D-58, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01758, įsigalioja 2019-02-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-05 Nr. 3D-59, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01770, įsigalioja 2019-02-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1V-483 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. 1V-110, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01470, įsigalioja 2019-02-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-01 Nr. 1V-113, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01508, įsigalioja 2019-02-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. 1V-114, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01620, įsigalioja 2019-02-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos karių išleidimo atostogų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. V-132, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01515, įsigalioja 2019-02-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Skatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. V-133, TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01516, įsigalioja 2019-02-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. V-141, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01760, įsigalioja 2019-02-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-05 Nr. VA-11, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01757, įsigalioja 2019-02-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-05 Nr. VA-12, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01779, įsigalioja 2019-02-06)

Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. VA-9, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01380, įsigalioja 2019-01-31)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. V-40, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01638, įsigalioja 2019-05-16)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pirkimų priežiūros taisyklių patvirtinimo
(2019-02-01 Nr. 1S-25, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01671, įsigalioja 2019-02-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 1B-522 „Dėl Nebaigtos, baigtos su išlyga, neteisėtai ar apgaulės būdu įvykdytos TIR operacijos tyrimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. 1B-73, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01673, įsigalioja 2019-02-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2019-01-28 Nr. 1B-82, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01622, įsigalioja 2019-02-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 1B-925 „Dėl Lengvatinio muito tarifo taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr.  1B-84, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01623, įsigalioja 2019-02-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-588 „Dėl Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-30 Nr. B1-80, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01379, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymo nr. B1-397 „Dėl Nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. B1-82, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01428, įsigalioja 2019-02-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 1K-235 „Dėl Pažymos apie sveikatos būklės / ligos retumą ir numatomas gydymo išlaidas formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-01 Nr. 1K-32, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01588, įsigalioja 2019-02-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitos formos tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. 1K-33, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01674, įsigalioja 2019-02-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Abdominalinės chirurgijos gydytojo, ortopedo traumatologo ir akušerio ginekologo specializuotos skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-05 Nr. 1K-36, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01785, įsigalioja 2019-02-06)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų patvirtinimo
(2019-01-25 Nr. 13P-10-(7.1.2), TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01346, įsigalioja 2019-02-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 13P-136-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 13P-6-(7.1.2), TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01344, įsigalioja 2019-04-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 13P-79-(7.1.2) „Dėl Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 13P-7-(7.1.2), TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01345, įsigalioja 2019-04-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 2-67 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-01 Nr. 2-17, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01589, įsigalioja 2019-02-05)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mažos vertės pirkimų gynybos ir saugumo srityje taisyklių patvirtinimo
(2019-01-31 Nr. V-56, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01436, įsigalioja 2019-02-01)

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-77 „Dėl Oficialaus įspėjimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. V-76, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01455, įsigalioja 2019-02-01)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 1997 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 41 „Dėl Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. 3R-8, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01456, įsigalioja 2019-02-01)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-31 Nr. N-1 (171), TAR, 2019-02-01, kodas 2019-01537, įsigalioja 2019-02-02)

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainio ir pridėtinių išlaidų patvirtinimo
(2019-01-30 Nr. V-4, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01453, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl Lietuvos teritorijos požeminio vandens proveržio rizikos zonų ribų nustatymo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. 1-25, TAR, 2019-01-30, kodas 2019-01343, įsigalioja 2019-01-31)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 259-14-V „Dėl Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 45-19-V, TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01619, įsigalioja 2019-03-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 2V-195-(1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. 2V-26-(1.4), TAR, 2019-02-04, kodas 2019-01672, įsigalioja 2019-02-05)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. 22.3-26, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01439, įsigalioja 2019-05-01)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-20 (ketvirtinės), Socialinių ir kultūrinių paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-21 (ketvirtinės) ir Informacijos ir ryšių paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos R-05 (ketvirtinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-02-05 Nr. DĮ-53, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01786, įsigalioja 2019-02-06)


<< Atgal