Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 7

2019 m. vasario 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. vasario 6 d. – vasario 12 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 105, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01813, įsigalioja 2019-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 106, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01817, įsigalioja 2019-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2019-01-30 Nr. 107, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01821, įsigalioja 2019-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 32 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 108, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01822, įsigalioja 2019-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, ir piliečių, kuriems atlyginama pinigais, kai jie atsisako perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai mieste, sąrašo sudarymo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 109, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01855, įsigalioja 2019-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 110, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01856, įsigalioja 2019-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1243 „Dėl žemės sklypo mieste, už kurį kompensuojama pinigais, jeigu pilietis atsisako jam perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai, vidutinės vertės nustatymo ir kompensacijos mokėjimo tvarkos“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 111, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01857, įsigalioja 2019-02-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-06 Nr. 114, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01932, įsigalioja 2019-02-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1184 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą“ pakeitimo
(2019-02-06 Nr. 115, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01964, įsigalioja 2019-02-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“ pakeitimo
(2019-02-06 Nr. 116, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01965, įsigalioja 2019-02-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Žemaitijos metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo
(2019-02-06 Nr. 120, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02079, įsigalioja 2019-02-12)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo
(2019-02-06 Nr. 1K-38, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01940, įsigalioja 2019-02-08)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lėšų darbo užmokesčiui poreikio naujoms pareigybėms biudžetinėse įstaigose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2019-02-07 Nr. 1K-41, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02087, įsigalioja 2019-02-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2019 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo
(2019-02-06 Nr. A1-80, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01867, įsigalioja 2019-02-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. A1-83, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02077, įsigalioja 2019-02-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. A1-86, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02131, įsigalioja 2019-02-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 4-801 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 4-79, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02156, įsigalioja 2019-02-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 4-691 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 4-80, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02158, įsigalioja 2019-02-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4-337 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 4-81, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02157, įsigalioja 2019-02-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2019 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. D1-55, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02085, įsigalioja 2019-02-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-858 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-01 Nr. D1-62, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02069, įsigalioja 2019-02-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-06 Nr. D1-70, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02084, įsigalioja 2019-02-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. D1-72, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02191, įsigalioja 2019-02-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-208 „Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. D1-73, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02172, įsigalioja 2019-02-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-926 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. V-102, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01930, įsigalioja 2019-02-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-08 Nr. V-103, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01962, įsigalioja 2019-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-149 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. V-105, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01963, įsigalioja 2019-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2019-02-08 Nr. V-110, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01983, įsigalioja 2019-02-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2019 metais nustatymo
(2019-02-06 Nr. V-92, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01853, įsigalioja 2019-02-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo
(2019-02-06 Nr. V-93, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01854, įsigalioja 2019-02-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. V-96, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01927, įsigalioja 2019-02-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019 metų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijų pirmininkų sąrašo patvirtinimo
(2019-02-07 Nr. V-97, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01928, įsigalioja 2019-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V-856 „Dėl Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. V-140, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01922, įsigalioja 2019-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. V-141, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01921, įsigalioja 2019-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-565 „Dėl su klimato kaita susijusių ligų (alerginių ir infekcinių) 2015–2020 metų profilaktikos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. V-147, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02154, įsigalioja 2019-02-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-04 Nr. V-148, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01920, įsigalioja 2019-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-06 Nr. V-155, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01981, įsigalioja 2019-02-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. V-165, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01952, įsigalioja 2019-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašą, tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumo tikrinimo ir jų deaktyvinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. V-166, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01953, įsigalioja 2019-02-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. V-169, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02141, įsigalioja 2019-02-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-08 Nr. V-176, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02153, įsigalioja 2019-02-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos medicininės-karantininės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-24 Nr. V-92, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02142, įsigalioja 2019-02-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo
(2019-02-06 Nr. 1R-54, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01826, įsigalioja 2019-04-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. 1R-58, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01984, įsigalioja 2019-02-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Pataisos pareigūnų rikiuotės ir ceremonijų tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų žinybinių ženklų pavyzdžių ir jų aprašo patvirtinimo
(2019-02-08 Nr. 1R-64, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02033, įsigalioja 2019-02-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. 3-63, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01933, įsigalioja 2019-02-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 3-68, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02091, įsigalioja 2019-02-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 3-70, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02128, įsigalioja 2019-02-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. 3D-64, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01931, įsigalioja 2019-02-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-02-07 Nr. 3D-69, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02082, įsigalioja 2019-02-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-02-07 Nr. 3D-70, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02083, įsigalioja 2019-02-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 3D-74, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02132, įsigalioja 2019-02-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-884 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, liudijimo pakeitimo ir liudijimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. 3D-75, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02202, įsigalioja 2019-05-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 1V-130, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02068, įsigalioja 2019-02-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 1V-131, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02070, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 1V-134/V-41, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02173, įsigalioja 2019-02-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. 1V-142, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02174, įsigalioja 2019-02-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1337 „Dėl Krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų formų ir krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-23 Nr. V-107, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01827, įsigalioja 2019-02-07)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-853 „Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. V-155, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01978, įsigalioja 2019-05-03)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, kurie atliekami gynybos ir saugumo srityje, ir viešojo – pirkimo pardavimo sutarčių atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-04 Nr. 1S-26, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01850, įsigalioja 2019-02-07)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Nemanipuliavimo sertifikato, įrodančio prekių tiesioginį vežimą, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-06 Nr. 1B-103, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02073, įsigalioja 2019-02-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo
(2019-02-08 Nr. 1B-108, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02074, įsigalioja 2019-02-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1B-888 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. 1B-110, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02075, įsigalioja 2019-02-12)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo
(2019-02-11 Nr. 1-57, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02200, įsigalioja 2019-02-13)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Standartinės informacijos teikimo formų patvirtinimo
(2019-02-11 Nr. 1-58, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02201, įsigalioja 2019-02-13)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. O3E-36, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01990, įsigalioja 2019-02-09)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 1-79, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02080, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1K-112 „Dėl Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. 1K-38, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01956, įsigalioja 2019-02-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl tipinės Pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis trišalės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. 1K-39, TAR, 2019-02-08, kodas 2019-01989, įsigalioja 2019-02-09)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Inovacijų populiarinimo renginių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-12 Nr. 2V-32, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02204, įsigalioja 2019-02-13)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 2-37 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-11 Nr. 2-24, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02143, įsigalioja 2019-02-12)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo
(2019-02-12 Nr. 2-27, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02175, įsigalioja 2019-02-13)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento, pirkimų organizatoriaus nuostatų ir konfidencialumo pasižadėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-29 Nr. V-12, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02081, įsigalioja 2019-02-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl laivo dokumentų formų patvirtinimo
(2019-02-07 Nr. 2BE-43, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01924, įsigalioja 2019-02-08)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-12 Nr. V-30, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02189, įsigalioja 2019-02-13)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie susidarančias ledų sangrūdas ir užliejimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-29 Nr. V-7, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01925, įsigalioja 2019-02-08)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1-16 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas“ pakeitimo
(2019-02-07 Nr. 1-35, TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01926, įsigalioja 2019-02-08)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl asmenų, auginančių ir (ar) tiekiančių rinkai, įvežančių į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežančių iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą, įtraukimo į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą
(2019-02-11 Nr. 62-19-V, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02155, įsigalioja 2019-02-13)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V1-25 „Dėl Stintų žvejybos kvotų, suteiktų aukciono būdu, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. V1-6, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02205, įsigalioja 2019-02-13)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V1-25 „Dėl stintų žvejybos kvotų, suteiktų aukciono būdu, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. V1-7, TAR 2019-02-12, kodas 2019-02206, įsigalioja 2019-02-13)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 2V-133 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių tvirtinimo ir viešųjų pirkimų organizatorių bei ekspertų skyrimo“ pakeitimo
(2019-02-06 Nr. 2V-31 (1.4), TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01866, įsigalioja 2019-02-08)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininkės 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. KRF-9(1.15 E) „Dėl Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių ir Projekto (projekto etapo) vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-01 Nr. KRF-5(1.15 E), TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01941, įsigalioja 2019-02-08)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kompensacinio atlyginimo už asmeninį atgaminimą lėšomis finansuojamos Kultūros rėmimo fondo programos projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių formų patvirtinimo
(2019-02-07 Nr. KRF-7(1.15 E), TAR, 2019-02-07, kodas 2019-01939, įsigalioja 2019-02-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo organizavimo ir darbo laiko nustatymo tvarkos statistinio tyrimo anketos DO-02 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-02-11 Nr. DĮ-58, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02133, įsigalioja 2019-02-12)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos suvartojimo namų ūkiuose 2018 m. statistinio tyrimo anketos ENŪ-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-02-11 Nr. DĮ-59, TAR, 2019-02-11, kodas 2019-02135, įsigalioja 2019-02-12)


<< Atgal