Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 10

2019 m. kovo 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. vasario 27 d. – kovo 5 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1964, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03285, įsigalioja 2019-02-28)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-03-04 Nr. (22.35)3-915, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03558, įsigalioja 2019-03-04)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-03-04 Nr. (22.35)3-916, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03559, įsigalioja 2019-03-04)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2019-03-04 Nr. (22.35)3-918, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03557, įsigalioja 2019-03-04)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 184, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03238, įsigalioja 2019-02-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 187, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03350, įsigalioja 2019-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 188, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03351, įsigalioja 2019-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 439 „Dėl Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 189, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03352, įsigalioja 2019-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 190, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03353, įsigalioja 2019-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 234 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 191, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03354, įsigalioja 2019-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 192, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03355, įsigalioja 2019-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos metropoliteno įgyvendinimo įstatymą
(2019-02-27 Nr. 194, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03514, įsigalioja 2019-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 188 „Dėl Prekių ženklų registro reorganizavimo ir Prekių ženklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 195, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03516, įsigalioja 2019-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1771 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 196, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03517, įsigalioja 2019-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 205, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03532, įsigalioja 2019-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 206, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03533, įsigalioja 2019-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl protokolo, kuriuo keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse, patvirtinimo
(2019-02-27 Nr. 207, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03612, įsigalioja 2019-03-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 209, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03614, įsigalioja 2019-03-06)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-03-01 Nr. KT9-N3/2019, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03464, įsigalioja 2019-03-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl Dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 1K-62, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03282, įsigalioja 2019-03-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 1K-63, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03459, įsigalioja 2019-03-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Finansų ministerijos 2019 metų teisinio reguliavimo stebėsenos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 1K-64, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03556, įsigalioja 2019-03-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl dėl finansų ministro 2012 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1K-016 „Dėl terminų derinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 1K-65, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03391, įsigalioja 2019-03-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-135 „Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, kad neatsirastų prievolės mokėti importo akcizus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-01 Nr. 1K-69, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03554, įsigalioja 2019-03-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ pakeitimo
(2019-03-01 Nr. 1K-70, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03553, įsigalioja 2019-03-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1-138 „Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamų iš valstybės biudžeto lėšų transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-27 Nr. A1-117, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03218, įsigalioja 2019-02-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-390 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. A1-122, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03328, įsigalioja 2019-03-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-03-04 Nr. A1-129, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03519, įsigalioja 2019-03-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-131, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03589, įsigalioja 2019-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-132, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03590, įsigalioja 2019-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-133, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03591, įsigalioja 2019-03-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 4-134, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03335, įsigalioja 2019-03-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-01 Nr. 4-140, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03446, įsigalioja 2019-03-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. D1-106, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03333, įsigalioja 2019-03-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo
(2019-02-28 Nr. D1-114, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03440, įsigalioja 2019-03-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. D1-118, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03441, įsigalioja 2019-03-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. ISAK-2008 „Dėl Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. V-170, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03246, įsigalioja 2019-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Studentų, priimamų 2019 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo
(2019-02-27 Nr. V-175, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03278, įsigalioja 2019-02-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo
(2019-03-01 Nr. V-184, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03457, įsigalioja 2019-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-01 Nr. V-186, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03458, įsigalioja 2019-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo
(2019-03-01 Nr. V-187, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03460, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl įgaliojimų vykdyti planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto funkcijas suteikimo“ pakeitimo
(2019-02-26 Nr. V-251, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03258, įsigalioja 2019-02-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Ergonominių ir Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo kursų programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. V-265, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03342, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-640 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. V-269, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03456, įsigalioja 2019-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.7 priedo įgyvendinimo
(2019-02-28 Nr. V-274/B1-145, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03451, įsigalioja 2019-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-04 Nr. V-285, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03608, įsigalioja 2019-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Vaistinių preparatų įtraukimo į mažo terapinio indekso vaistinių preparatą sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-04 Nr. V-288, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03609, įsigalioja 2019-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-04 Nr. V-289, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03610, įsigalioja 2019-03-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-28 Nr. 1R-89, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03395, įsigalioja 2019-03-02)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 1R-92, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03393, įsigalioja 2019-03-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Prašymo išmokėti užmokestį už mediaciją formos patvirtinimo
(2019-03-04 Nr. 1R-97, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03542, įsigalioja 2019-03-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-591 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 3-108, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03381, įsigalioja 2019-03-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3-249 „Dėl Locmano liudijimo išdavimo tvarkos aprašo ir Locmano liudijimo pavyzdžio patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-26 Nr. 3-94, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03376, įsigalioja 2019-03-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. ĮV-553 „Dėl Lietuvos liaudies buities muziejaus statuto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. ĮV-108, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03592, įsigalioja 2019-03-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-552 „Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos, siekiančios su kita profesionaliojo scenos meno įstaiga sudaryti profesionaliojo scenos meno įstaigų jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-01 Nr. ĮV-125, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03482, įsigalioja 2019-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-02-27 Nr. 3D-107, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03224, įsigalioja 2019-02-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3D-265 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 3D-112, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03382, įsigalioja 2019-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 3D-871 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 3D-113, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03383, įsigalioja 2019-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 3D-114, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03384, įsigalioja 2019-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-313 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 3D-115, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03386, įsigalioja 2019-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2019 metais
(2019-02-28 Nr. 3D-116, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03385, įsigalioja 2019-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Priemonių, susijusių su Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2019–2021 metų veiksmų plano įgyvendinimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2019-02-28 Nr. 3D-117, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03387, įsigalioja 2019-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-02-28 Nr. 3D-118, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03388, įsigalioja 2019-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. 3D-119, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03389, įsigalioja 2019-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų ir augalų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-01 Nr. 3D-126, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03461, įsigalioja 2019-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-112 „Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3D-265 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-03-01 Nr. 3D-128, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03465, įsigalioja 2019-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. 3D-129, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03596, įsigalioja 2019-03-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Tarptautinių vairuotojo pažymėjimų blankų aprašymų, privalomųjų formų ir pildymo tvarkos patvirtinimo
(2019-03-05 Nr. 1V-218, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03578, įsigalioja 2019-03-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. 1V-219, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03581, įsigalioja 2020-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-26 Nr. VA-19, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03273, įsigalioja 2019-02-28)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojų ir akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojų registravimo taisyklių patvirtinimo
(2019-02-27 Nr. VA-20, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03241, įsigalioja 2019-03-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Panaudoto apdoroto tabako atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. VA-21, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03349, įsigalioja 2019-03-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gautų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį taisyklių patvirtinimo
(2019-03-05 Nr. VA-22, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03606, įsigalioja 2019-03-06)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir administracinės paslaugos Nr. 5 schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. EV-54, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03595, įsigalioja 2019-03-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-26 Nr. 1B-171, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03244, įsigalioja 2019-03-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2019-02-28 Nr. 1B-173, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03552, įsigalioja 2019-03-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-01 Nr. B1-148, TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03454, įsigalioja 2019-03-02)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. (1.72E)1A-346, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03330, įsigalioja 2019-04-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. (1.72E)1A-379, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03579, įsigalioja 2019-03-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-134 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-01 Nr. 1K-57, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03530, įsigalioja 2019-03-05)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo
(2019-03-05 Nr. 1T-28 (1.12.E), TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03617, įsigalioja 2019-03-06)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir saugos įgaliotinio skyrimo“ pakeitimo
(2018-07-04 Nr. 1V-78, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03576, įsigalioja 2019-03-06)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-07-04 Nr. 1V-79, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03577, įsigalioja 2019-03-06)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl pavyzdinės projekto įgyvendinimo sutarties formos, taikomos 2014-2021 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų tiesioginio finansavimo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektams, kurių priežiūrą vykdo viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kaip dvišalio bendradarbiavimo fondo administratorius, patvirtinimo
(2019-02-27 Nr. 2019/8-38, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03262, įsigalioja 2019-02-28)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. O3E-58, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03361, įsigalioja 2019-03-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ korektūros klaidų ištaisymo
(2019-02-28 Nr. O3E-59, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03362, įsigalioja 2019-03-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2019 metų įkainių patvirtinimo
(2019-02-28 Nr. O3E-60, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03363, įsigalioja 2019-04-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Pavyzdinio komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-22 Nr. 13P-22-(7.1.2), TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03237, įsigalioja 2019-02-28)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 5-V-203 „Dėl Leidimų eksportuoti, importuoti prekes, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei, kankinimams vykdyti arba kitokiam žiauriam, žeminančiam elgesiui ar baudimui, bei leidimų teikti su tuo susijusią techninę pagalbą išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. 5-V-177, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03618, įsigalioja 2019-03-06)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 4/07-31 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. V-108, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03585, įsigalioja 2019-03-06)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo
(2019-03-05 Nr. V-109, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03586, įsigalioja 2019-03-06)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. V-125 (101.2E), TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03245, įsigalioja 2019-02-28)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo sprendimų formų patvirtinimo
(2019-02-28 Nr. V-149 (101.2E), TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03526, įsigalioja 2019-03-05)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl administracinių nusižengimų tyrimo
(2019-02-28 Nr. V-150 (101.2E), TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03394, įsigalioja 2019-03-01)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. N-2 (172), TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03462, įsigalioja 2019-03-02)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. N-3 (173), TAR, 2019-03-01, kodas 2019-03463, įsigalioja 2019-03-02)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. T1-840 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-01 Nr. T1-319-(1.1.), TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03539, įsigalioja 2019-03-15)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2019-02-27 Nr. V-11, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03248, įsigalioja 2019-02-28)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Rekomendacijos dėl pagalbos poreikio formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. V-12, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03250, įsigalioja 2019-02-28)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Pakartotinio neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos poreikio vertinimo Sprendimų kontrolės skyriuje vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. V-13, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03252, įsigalioja 2019-02-28)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniuose skyriuose vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. V-14, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03253, įsigalioja 2019-02-28)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-04 Nr. V-23, TAR, 2019-03-04, kodas 2019-03541, įsigalioja 2019-03-05)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. V-41, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03275, įsigalioja 2019-02-28)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. V-97, TAR, 2019-02-28, kodas 2019-03390, įsigalioja 2019-03-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo
(2019-02-26 Nr. 1V-240, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03276, įsigalioja 2019-02-28)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1V-656 „Dėl Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo administravimo informacinės sistemos nuostatų ir Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo administravimo informacinės sistemos saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-27 Nr. 1V-252, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03283, įsigalioja 2019-02-28)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio 2019 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo
(2019-02-27 Nr. A1-112, TAR, 2019-02-27, kodas 2019-03260, įsigalioja 2019-02-28)


<< Atgal