Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 12

2019 m. kovo 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. kovo 13 d. – kovo 19 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-03-15 Nr. (22.35)3-1169, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04211, įsigalioja 2019-03-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 228, TAR, 2019-03-14, kodas 2019-04108)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 229, TAR, 2019-03-14, kodas 2019-04109)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 230, TAR, 2019-03-14, kodas 2019-04110, įsigalioja 2019-03-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 231, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04164, įsigalioja 2019-03-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 237, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04194, įsigalioja 2019-04-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su pasirengimu galimam Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos, projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2019-03-06 Nr. 243, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04246, įsigalioja 2019-03-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 246, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04254, įsigalioja 2019-03-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 247, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04255, įsigalioja 2019-03-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 251, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04269, įsigalioja 2019-03-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 252, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04271, įsigalioja 2019-03-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 253, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04274, įsigalioja 2019-03-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 254, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04275, įsigalioja 2019-03-20)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms
(2019-03-06 Nr. 1K-73, TAR, 2019-03-14, kodas 2019-04102, įsigalioja 2019-03-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1K-270 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 1K-77, TAR, 2019-03-14, kodas 2019-04101, įsigalioja 2019-03-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-225 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-18 Nr. A1-151, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04259, įsigalioja 2019-03-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-156 „Dėl Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos, ištyrusios šeimos aplinkos sąlygas, reikalavimų, susijusių su teismui teikiamos išvados dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko turiniu, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. A1-154, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04270, įsigalioja 2019-03-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Turizmo informacijos ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-15 Nr. 4-168, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04195, įsigalioja 2019-03-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-409 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. 4-179, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04279, įsigalioja 2019-03-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
(2019-03-08 Nr. D1-136, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04016, įsigalioja 2019-03-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio patvirtinimo
(2019-03-12 Nr. D1-142, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04023, įsigalioja 2019-03-14)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl tręšimo sąlygų 2019 metais nustatymo
(2019-03-18 Nr. D1-156/3D-154, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04263, įsigalioja 2019-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 „Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-08 Nr. V-308, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04040, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. V-322, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04049, įsigalioja 2019-03-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. V-324, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04033, įsigalioja 2019-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. V-326, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04244, įsigalioja 2019-03-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-18 Nr. V-327, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04280, įsigalioja 2019-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-18 Nr. V-329, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04281, įsigalioja 2019-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-1115 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-18 Nr. V-330, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04282, įsigalioja 2019-03-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-14 Nr. 3-126, TAR, 2019-03-14, kodas 2019-04097, įsigalioja 2019-03-25)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-08 Nr. 1-64, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04278, įsigalioja 2019-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-15 Nr. 1-67, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04204, įsigalioja 2019-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-961 „Dėl Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. 3D-133, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04014, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Parama veislininkystei“ (01 001 01 01 16) įgyvendinti skirtų lėšų detalios išlaidų sąmatos pagal veiklos kryptis patvirtinimo
(2019-03-12 Nr. 3D-134, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04008, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. 3D-135, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04009, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. 3D-136, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04007, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-577 “Dėl Finansinių priemonių, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2019-03-12 Nr. 3D-140, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04011, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. 3D-141, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04012, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-03-12 Nr. 3D-142, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04013, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. 3D-143, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04015, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 3D-144, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04019, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 3D-145, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04020, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. 3D-146, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04021, įsigalioja 2019-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisyklių patvirtinimo
(2019-03-18 Nr. 3D-153, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04256, įsigalioja 2019-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. 3D-155, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04292, įsigalioja 2019-03-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. 1V-270, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04294, įsigalioja 2019-03-20)

Krašto apsaugos ministro ir Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2014 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-239/1-37 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų dydžių nustatymo žvalgybos pareigūnams, siunčiamiems mokytis ar tobulinti kvalifikacijos į užsienio valstybių institucijas“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. V-257/1-27, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04177, įsigalioja 2019-03-16)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą, pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos audito įmonių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
(2018-02-26 Nr. 1.4-7.2.6.8, TAR, 2019-03-14, kodas 2019-04098, įsigalioja 2019-03-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas formos patvirtinimo
2018-12-31 Nr. B1-1076, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04291, įsigalioja 2019-03-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-58 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir Valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-14 Nr. B1-175, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04166, įsigalioja 2019-03-16)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. 1-97, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04006, įsigalioja 2019-03-14)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo
(2019-03-14 Nr. 1T-35 (1.12.E), TAR, 2019-03-14, kodas 2019-04104, įsigalioja 2019-03-15)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-15 Nr. (1.72E)1A-412, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04203, įsigalioja 2019-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-63 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-15 Nr. 1K-69, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04209, įsigalioja 2019-03-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-15 Nr. 1K-70, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04210, įsigalioja 2019-03-16)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už bendradarbiavimą“ aprašo patvirtinimo
(2019-03-18 Nr. 2-44, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04262, įsigalioja 2019-03-20)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atminimo medalio ,,Už ilgametę tarnybą“ aprašo patvirtinimo
(2019-03-19 Nr. 2-45, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04276, įsigalioja 2019-03-20)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą“ aprašo patvirtinimo
(2019-03-19 Nr. 2-46, TAR, 2019-03-19, kodas 2019-04277, įsigalioja 2019-03-20)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kanclerio įsakymas
Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2019-01-03 Nr. T-3, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04257, įsigalioja 2019-03-19)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-15 Nr. V-126, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04212, įsigalioja 2019-03-19)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl asmenų, auginančių ir (ar) tiekiančių rinkai, įvežančių į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežančių iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą, įtraukimo į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą
(2019-03-05 Nr. 83-19-V, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04235, įsigalioja 2019-03-19)

Vyriausiosios rinkimų komisios sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. Sp-159 „Dėl Politinei reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų pateikimo vyriausiajai rinkimų komisijai ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-15 Nr. Sp-160, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04224, įsigalioja 2019-03-19)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-472 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio sudarymo, dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimo ir finansavimo tvarkos reglamento patvirtinimo” pakeitimo
(2019-03-13 Nr. V-136, TAR, 2019-03-13, kodas 2019-04042, įsigalioja 2019-03-14)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų identifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-15 Nr. 2V-57 (1.4), TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04207, įsigalioja 2019-03-16)

Lietuvos architektų rūmų tarybos sprendimas
Lietuvos Respublikos architektų rūmų tarybos sprendimas dėl Lietuvos architektų rūmų tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T17/01-1 „Dėl Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-13 Nr. T19/03-1, TAR, 2019-03-18, kodas 2019-04237, įsigalioja 2019-03-19)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo
(2019-03-14 Nr. V-23, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04206, įsigalioja 2019-03-16)


<< Atgal