Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 13

2019 m. kovo 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. kovo 20 d. – kovo 26 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1986, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04582, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 40 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1987, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04583, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1988, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04584, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-1 straipsniu įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1989, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04394, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 9, 10, 15, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1990, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04585, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1991, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04586, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1992, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04587, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1993, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04588, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 128 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1994, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04395, įsigalioja 2019-03-22)

Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1995, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04396, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1996, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04589, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Šiaurės Makedonijos Respublikos prisijungimo ratifikavimo
(2019-03-14 Nr. XIII-1998, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04397, įsigalioja 2019-03-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio dokumento protokolas
Protokolas, kuriuo keičiamas Ukrainos Ministrų Kabineto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties vertinimo srityse
(2018-11-08, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04644)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 256, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04414, įsigalioja 2019-03-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 10 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 4 dalį“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-03-20 Nr. 260, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04561, įsigalioja 2019-03-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 747 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Šventosios valstybiniame jūrų uoste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 262, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04609, įsigalioja 2019-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 376 „Dėl rezervinių teritorijų Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-03-20 Nr. 263, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04610, įsigalioja 2019-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 264, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04612, įsigalioja 2019-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 265, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04623, įsigalioja 2019-03-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 266, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04624, įsigalioja 2019-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 267, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04628, įsigalioja 2019-03-27)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 „Dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo finansų ministro įsakymasi taisyklių ir ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. 1K-93, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04511, įsigalioja 2019-03-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1K-084 „Dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių administravimo procedūrų vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. 1K-94, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04512, įsigalioja 2019-03-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Politinių partijų narių sąrašų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-21 Nr. 1R-123, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04426, įsigalioja 2019-03-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. A1-157, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04318, įsigalioja 2019-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. A1-158, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04320, įsigalioja 2019-03-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-22 Nr. A1-162, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04536, įsigalioja 2019-03-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Investicijų projektų viešinimo ir rekomendacinio pobūdžio išvadų dėl galimybių investicijų projektus įgyvendinti kartu su privačiais investuotojais teikimo valstybės institucijoms ir įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-20 Nr. 4-187, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04357, įsigalioja 2019-03-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-611 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. 4-201, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04579, įsigalioja 2019-03-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. D1-125, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04468, įsigalioja 2019-03-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. D1-159, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04460, įsigalioja 2019-03-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. D1-683 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonės „Potvynių rizikos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. D1-168, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04463, įsigalioja 2019-03-23)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. D1-169/3D-167, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04466, įsigalioja 2019-03-23)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-156/3D-154 „Dėl tręšimo sąlygų 2019 metais nustatymo“ pakeitimo
(2019-03-22 Nr. D1-170/3D-173, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04523, įsigalioja 2019-03-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatymą
(2019-03-22 Nr. D1-172, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04549, įsigalioja 2019-03-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtojimo, jų prioritetų ir susijusių priemonių įgyvendinimo bendrojo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. V-278, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04383, įsigalioja 2019-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. V-279, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04392, įsigalioja 2019-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-872 „Dėl Rekomendacinių įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. V-283, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04388, įsigalioja 2019-03-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1311 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonės „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. V-286, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04555, įsigalioja 2019-03-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. V-296, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04559, įsigalioja 2019-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-18 Nr. V-328, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04462, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-18 Nr. V-331, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04461, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1438 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. V-335, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04406, įsigalioja 2019-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-378 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. V-336, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04405, įsigalioja 2019-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 115:2005 „Gydytojas neurologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. V-339, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04410, įsigalioja 2019-03-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. V-344, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04510, įsigalioja 2019-03-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-22 Nr. V-349, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04577, įsigalioja 2019-03-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. V-350, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04578, įsigalioja 2019-04-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teritoriją aptarnaujančios kaupyklos, kurioje saugoma informacija apie vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones, priežiūros taisyklių patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. V-351, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04616, įsigalioja 2019-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. V-353, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04611, įsigalioja 2019-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-378 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. V-356, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04596, įsigalioja 2019-03-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. V-359, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04641, įsigalioja 2019-03-27)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3-26(1.5 E) „Dėl Laivų radijo, navigacinės, priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos patikros periodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 3-135, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04342, įsigalioja 2019-03-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 3-136, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04344, įsigalioja 2019-03-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1-143 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonės „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. 1-75, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04485, įsigalioja 2019-03-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-22 Nr. 1-76, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04550, įsigalioja 2019-03-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Visuomenės informavimo priemonių priskyrimo erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio informacijos kategorijoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-19 Nr. ĮV-208, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04321, įsigalioja 2019-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2019 metų plano ir Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2019 metų plano patvirtinimo
(2019-03-20 Nr. 3D-157, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04329, įsigalioja 2019-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-03-20 Nr. 3D-159, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04330, įsigalioja 2019-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 3D-160, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04331, įsigalioja 2019-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 3D-161, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04332, įsigalioja 2019-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 3D-163, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04346, įsigalioja 2019-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-936 „Dėl atsakingos už augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų tvirtinimą ir mokymų organizavimą institucijos paskyrimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 3D-165, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04347, įsigalioja 2019-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 3D-166, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04351, įsigalioja 2019-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-5 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. 3D-169, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04495, įsigalioja 2019-03-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3D-173 „Dėl Paramos už 2017 metais pasėtus ir dėl kritulių žuvusius ir (arba) negalėtus pasėti žieminius pasėlius administravimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-22 Nr. 3D-170, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04494, įsigalioja 2019-03-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo
(2019-03-22 Nr. 3D-174, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04530, įsigalioja 2019-03-26)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-10-05 Nr. V-263, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04339, įsigalioja 2019-03-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1V-218 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 1V-275, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04319, įsigalioja 2019-03-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 1V-276, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04322, įsigalioja 2019-04-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 1V-277, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04323, įsigalioja 2019-04-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 1V-278, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04324, įsigalioja 2019-04-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 1V-279, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04326, įsigalioja 2019-03-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais paskyrimo ir Statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 1V-280, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04353, įsigalioja 2019-03-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-345 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių paskyrimo vykdyti Vidaus saugumo fondo atsakingos institucijos funkcijas“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. 1V-290, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04565, įsigalioja 2019-03-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-794 „Dėl Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. V-208, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04335, įsigalioja 2019-05-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. V-285, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04348, įsigalioja 2019-03-21)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V- 558 „Dėl Karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete, atleidimo iš jo ir išmokų už tarnybos rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. V-286, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04349, įsigalioja 2019-03-21)

Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-516/V-688 „Dėl Karių ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų fiziologinių mitybos normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. V-288/V-340, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04423, įsigalioja 2019-03-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-1024 „Dėl Reikalavimų atlyginti žalą, teikiamų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl karinių pajėgų statuso pagrindu, nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. V-294, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04594, įsigalioja 2019-03-27)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-1146 „Dėl Karybos srities standartizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. V-296, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04595, įsigalioja 2019-03-27)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-68 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančių laidavimo, garantijos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo metodikos“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. VA-24, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04352, įsigalioja 2019-03-21)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-90 „Dėl dalyvavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI diskusijose ir jų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-03-21 Nr. VA-25, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04382, įsigalioja 2019-03-22)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. EV-72, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04334, įsigalioja 2019-03-21)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. EV-83, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04572, įsigalioja 2019-03-26)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. EV-84, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04590, įsigalioja 2019-03-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-132 „Dėl Administracinės paslaugos Nr.07 „DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas“ teikimo aprašymo ir schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. EV-85, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04575, įsigalioja 2019-03-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-275 „Dėl prekių laikinojo saugojimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-03-19 Nr. 1B-241, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04425, įsigalioja 2019-05-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl pranešimo apie reeksportą pateikimo
(2019-03-19 Nr. 1B-242, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04424, įsigalioja 2019-05-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1B-1086 „Dėl Galutinio vartojimo procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-22 Nr. 1B-265, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04613, įsigalioja 2019-03-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-1068 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. 1B-267, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04643, įsigalioja 2019-03-27)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti gido pažymėjimą formos patvirtinimo
(2019-03-18 Nr. 1-107, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04620, įsigalioja 2019-03-27)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo tvarkos aprašo patvritinimo
(2019-03-19 Nr. 1-108, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04515, įsigalioja 2019-03-23)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų tiesioginio finansavimo Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų paraiškų vertinimo ir tiesioginio finansavimo Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-20 Nr. DR-20-2-2019-1, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04325, įsigalioja 2019-03-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. 1K-75, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04313, įsigalioja 2019-04-01)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-03-22 Nr. 3R-18, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04528, įsigalioja 2019-03-23)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir Tarptautinio nusikaltimų klasifikatoriaus nustatytų kategorijų atitikties klasifikatoriaus patvirtinimo
(2019-03-21 Nr. 5V-31, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04492, įsigalioja 2019-03-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. B1-201, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04629, įsigalioja 2019-03-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. B1-68 „Dėl Ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimų ir Kompleksinio arklių vertinimo renginių ir varžybų-bandymų, už kuriuos gali būti mokama valstybės parama, skaičių 2019 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. B1-203, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04630, įsigalioja 2019-03-27)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvų rūšių, kurioms pereinamajam vienerių kalendorinių metų laikotarpiui taikomi žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių iii skyriaus reikalavimai, sąrašo
(2019-03-22 Nr. V1-39, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04531, įsigalioja 2019-03-26)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-22 Nr. V-140, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04499, įsigalioja 2019-03-23)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo
(2019-03-22 Nr. V-141, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04553, įsigalioja 2019-03-26)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. VE-56 (1.3 E), TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04556, įsigalioja 2019-03-26)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-22 Nr. 2-51, TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04491, įsigalioja 2019-03-23)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2-207 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento pakeitimo
(2019-03-25 Nr. 2-59, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04567, įsigalioja 2019-03-26)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 5-V-200 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų priimant sprendimus nušalintinti nuo transporto priemonių vairavimo, priverstinai nuvežti transporto priemonę ir uždrausti toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. 5-V-230, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04416, įsigalioja 2019-04-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos pareigūnų veiksmų nustatant asmens neblaivumą ar apsvaigimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. 5-V-242, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04570, įsigalioja 2019-04-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. 2BE-77, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04548, įsigalioja 2019-03-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-128 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. 2BE-84, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04639, įsigalioja 2019-03-27)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. V-63, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04637, įsigalioja 2019-03-27)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 2V-68 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. 2V-97, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04617, įsigalioja 2019-03-27)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos stipendijų skyrimo jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti Lietuvos atstovavimą tarptautiniuose renginiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-22 Nr. 2V-66 (1.4), TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04497, įsigalioja 2019-03-23)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-03-22 Nr. 2V-67 (1.4), TAR, 2019-03-22, kodas 2019-04529, įsigalioja 2019-03-23)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijų jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. 2V-68 (1.4), TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04615, įsigalioja 2019-03-27)


<< Atgal