Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 14

2019 m. balandžio 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. kovo 27 d. – balandžio 2 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2004, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05330, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2005, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05331, įsigalioja 2019-04-03)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildymo 360-1 straipsniu įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2006, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05332, įsigalioja 2019-04-03)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 69, 137, 140 ir 157 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 167-1 straipsniu įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2007, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05335, įsigalioja 2019-04-03)

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2008, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05336, įsigalioja 2020-01-01

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2009, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05337, įsigalioja 2019-04-03)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2010, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05340, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 15, 16, 18, 19, 22 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2011, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05343, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2012, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05345, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 39 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2013, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05346, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2014, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05347, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 4, 5, 8, 11, 16 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2015, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05350, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 9, 10 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2016, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05351, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2017, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05352, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 14 ir 22-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2018, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05353, įsigalioja 2019-04-03)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinio dokumento protokolas
Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos I ir II priedai (aktuali redakcija nuo 2019-01-01)
1972-11-15, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04691, įsigalioja 2019-01-01)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-03-27 Nr. (22.35)3-1376, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04721, įsigalioja 2019-03-27)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nutraukimo
(2019-03-27 Nr. (22.35)3-1377, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04717, įsigalioja 2019-03-27)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1395 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 269, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04688, įsigalioja 2019-03-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 270, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04689, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 271, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04692, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2019-03-27 Nr. 273, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04851, įsigalioja 2019-03-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuto patvirtinimo
(2019-03-27 Nr. 279, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05001, įsigalioja 2019-03-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 282, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05040, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2019-03-27 Nr. 283, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05041, įsigalioja 2019-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 284, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05042, įsigalioja 2019-03-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams patvirtinimo
(2019-03-27 Nr. 286, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05055, įsigalioja 2019-03-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl projektų atrankos
(2019-03-28 Nr. 1K-98, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05136, įsigalioja 2019-04-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. A1-171, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04690, įsigalioja 2019-03-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. A1-180, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-04966, įsigalioja 2019-03-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. A1-680 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. A1-181, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05128, įsigalioja 2019-04-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-192 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų poreikio išmokoms vaikams mokėti apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. A1-184, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05256, įsigalioja 2019-04-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. A1-186, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05257, įsigalioja 2019-04-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-667 „Dėl Vartotojų komisijos sudarymo tvarkos aprašo ir Vartotojų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr.  4-214, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-04984, įsigalioja 2019-03-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 4-689 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. 4-216, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05060, įsigalioja 2019-03-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. D1-179, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04685, įsigalioja 2019-03-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. D1-180, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04686, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2019-2021 metams patvirtinimo
(2019-03-27 Nr. D1-181, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04775, įsigalioja 2019-03-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1010 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. D1-184, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05073, įsigalioja 2019-03-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. D1-187, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05074, įsigalioja 2019-03-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. D1-188, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05108, įsigalioja 2019-04-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. D1-189, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05118, įsigalioja 2019-04-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo
(2019-03-26 Nr. V-332, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04654, įsigalioja 2019-03-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. V-334, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04705, įsigalioja 2019-03-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-338, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04823, įsigalioja 2019-03-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo
(2019-03-28 Nr. V-342, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04824, įsigalioja 2019-03-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-760 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. V-353, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05204, įsigalioja 2019-04-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. V-361, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04763, įsigalioja 2019-03-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2019-03-26 Nr. V-363, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04729, įsigalioja 2019-03-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-1127 „Dėl Kompleksinės diagnostinės gydytojo reumatologo konsultacijos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-365, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-04890, įsigalioja 2019-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Oftalmologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleoftalmologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-28 Nr. V-366, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04850, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-367, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04887, įsigalioja 2019-03-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-369, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04888, įsigalioja 2019-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Psoriazinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-377, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05051, įsigalioja 2019-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-378, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05050, įsigalioja 2019-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl Reumatoidinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-379, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05049, įsigalioja 2019-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1014 „Dėl Psoriazės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-380, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05048, įsigalioja 2019-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1015 „Dėl Jaunatvinio (juvenilinio) artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-381, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05047, įsigalioja 2019-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1090 „Dėl Sisteminės raudonosios vilkligės gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-382, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05046, įsigalioja 2019-03-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-386, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05233, įsigalioja 2019-04-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. 1R-127, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04845, įsigalioja 2019-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Įmonių, vykdančių povandeninius techninius darbus jūrų uostuose ir jūroje, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-02 Nr. 3-160, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05362, įsigalioja 2019-04-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. 1-72, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-04958, įsigalioja 2019-03-30)

Kultūros ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir finansų ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-892/1K-406 „Dėl Pažymos apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17(2) straipsnyje nustatytiems reikalavimams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-21 Nr. ĮV-213/1K-95, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04864, įsigalioja 2019-03-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 3D-178, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04766, įsigalioja 2019-03-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-937 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 3D-182, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04767, įsigalioja 2019-03-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-933 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2019 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 3D-184, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04772, įsigalioja 2019-03-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. 3D-185, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-04974, įsigalioja 2019-03-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. 3D-186, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05031, įsigalioja 2019-03-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. 3D-187, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05229, įsigalioja 2019-04-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. 3D-188, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05230, įsigalioja 2019-04-03)

Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-101/1V-397 „Dėl Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. V-86/1V-299, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04820, įsigalioja 2019-04-01)

Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. 1V-294/V-358, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04773, įsigalioja 2019-03-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. 1V-311, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-04970, įsigalioja 2019-04-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-28 Nr. 27V-63, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04865, įsigalioja 2019-03-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. 1B-113, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04829, įsigalioja 2019-03-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. 1B-238, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04828, įsigalioja 2019-03-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-19 Nr. 1B-239, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04830, įsigalioja 2019-03-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. 1B-243, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04826, įsigalioja 2019-03-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-22 Nr. 1B-252, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04827, įsigalioja 2019-03-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2019-03-27 Nr. 1B-277, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-04947, įsigalioja 2019-03-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Sulaikytų ir konfiskuotų prekių administravimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. 1B-288, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05325, įsigalioja 2019-04-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1B-386 „Dėl Prekių išdavimo iš III tipo atvirojo muitinės sandėlio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. 1B-289, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05324, įsigalioja 2019-04-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1B-8 „Dėl Prekių sulaikymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. 1B-290, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05321, įsigalioja 2019-04-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
2018-07-31 Nr. 1B-633, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04825, įsigalioja 2019-03-29)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos auditorių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2018-04-23 Nr. 1.4-14.4.3.1, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05127, įsigalioja 2019-04-02)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos aprašo tvirtinimo
2018-06-26 Nr. 1.4-23.6.5.1, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05130, įsigalioja 2019-04-02)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2017-09-21 Nr. 1.4-56.17.1.5, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05129, įsigalioja 2019-04-02)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo Lietuvos auditorių rūmuose tvarkos aprašo tvirtinimo
2018-02-26 Nr. 1.4-7.2.6.1, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05132, įsigalioja 2019-04-02)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2018-02-14 Nr. 1.4-7.2.6.3, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05208, įsigalioja 2019-04-02)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Kvalifikacinių Lietuvos auditorių rūmų narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašo tvirtinimo
2018-02-26 Nr. 1.4-7.2.6.6, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05316, įsigalioja 2019-04-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. B1-205, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04656, įsigalioja 2019-03-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. B1-214, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04866, įsigalioja 2019-03-29)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ ir 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-263 „Dėl kiaulių laikymo buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje“ pripažinimo netekusiais galios
(2019-03-28 Nr. B1-215, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04867, įsigalioja 2019-03-29)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelionių pardavimo agento deklaracijos formos patvirtinimo
(2019-03-28 Nr. 1-120, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05053, įsigalioja 2019-03-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo taikymo
(2019-03-26 Nr. 03-66, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04715, įsigalioja 2019-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl proginės 2 eurų monetos, skirtos sutartinėms, lietuvių daugiabalsėms dainoms (įrašytoms į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą), etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2019-03-26 Nr. 03-67, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04657, įsigalioja 2019-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 03-223 „Dėl Lietuvos banko pasirenkamų taikyti nacionalinių išimčių, numatytų 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. 03-68, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04658, įsigalioja 2019-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 03-248 „Dėl Vartojimo kredito davėjų ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių privalomos informacijos teikimo Lietuvos bankui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. 03-69, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04737, įsigalioja 2019-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Šveicarijos Konfederacijos draudimo įmonių, vykdančių ne gyvybės draudimo veiklą, filialų steigimo ir veiklos Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo
(2019-03-26 Nr. 03-70, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04659, įsigalioja 2019-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. 03-72, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04727, įsigalioja 2019-03-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Lietuvos banko finansinio turto valdymo politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-26 Nr. 03-73, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04660, įsigalioja 2019-05-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 1K-81, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04738, įsigalioja 2019-03-29)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1p-23 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų sutartinių ženklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. 1P-98-(1.3 E.), TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04838, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-27 Nr. KS-14, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04843, įsigalioja 2019-03-29)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. O3E-90, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04734, įsigalioja 2019-03-28)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2019-04-01 Nr. O3E-91, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05216, įsigalioja 2019-05-02)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-01 Nr. O3E-93, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05217, įsigalioja 2019-04-02)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. O3E-94, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05222, įsigalioja 2019-04-02)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. T1-271 „Dėl Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį, taip pat tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, ataskaitų formų NTAKD-TAB-GAM-F1 ir NTAKD-TAB-REAL-F2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. T1-10, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04844, įsigalioja 2019-03-29)

Trišalės tarybos protokolas
Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatų pakeitimo
2018-12-19 Nr. TTP-14, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05115, įsigalioja 2019-04-02)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme taisyklių tvirtinimo
(2019-03-22 Nr. (1.4)-1T-16, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05124, įsigalioja 2019-04-02)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 13P-125-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. 13P-54-(7.1.2), TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05236, įsigalioja 2019-04-03)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teismų sistemos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. 13P-55-(7.1.2), TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05237, įsigalioja 2019-04-03)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kompensacijos už teisinių paslaugų išlaidas asmeniui, kuris būdamas žvalgybos pareigūnu galimai padarė teisės pažeidimą dėl tarnybinės rizikos ribų viršijimo, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. 1-34, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05082, įsigalioja 2019-04-02)

Kalėjimų departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią laisvės atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. V-148, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-05021, įsigalioja 2019-03-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-01 Nr. V-163, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05226, įsigalioja 2019-04-03)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. V-33, TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04771, įsigalioja 2019-03-29)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėms, pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių, 2019 metais
(2019-03-29 Nr. V-65, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-04960, įsigalioja 2019-03-30)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais
(2019-03-29 Nr. V-66, TAR, 2019-03-29, kodas 2019-04959, įsigalioja 2019-03-30)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. V-69, TAR, 2019-04-01, kodas 2019-05123, įsigalioja 2019-04-02)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-03-28 Nr. 2V-72 (1.4), TAR, 2019-03-28, kodas 2019-04861, įsigalioja 2019-03-29)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2V-179 (1.4) „Dėl Rekomendacijų dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. 2V-76 (1.4), TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05228, įsigalioja 2019-04-03)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose pagal ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose teises patvirtinimo
(2019-02-20 Nr. V1-15, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04718, įsigalioja 2019-03-28)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V1-1 „Dėl vidutinių žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo, siekiant paskaičiuoti perleidžiamąsias teises į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. V1-28, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04722, įsigalioja 2019-03-28)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-46 „Dėl žvejybos galimybių skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. V1-30, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04723, įsigalioja 2019-03-28)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano rengimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-02 Nr. V-58, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05349, įsigalioja 2019-04-03)


<< Atgal