Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 15

2019 m. balandžio 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. balandžio 3 d. – balandžio 9 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2003, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05382, įsigalioja 2019-04-04)

Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 102 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-03-26 Nr. XIII-2021, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05387, įsigalioja 2019-04-04)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 87 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-03-26 Nr. XIII-2022, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05392, įsigalioja 2019-04-04)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 2, 70 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-03-26 Nr. XIII-2023, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05394, įsigalioja 2019-04-04)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 106 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-03-26 Nr. XIII-2024, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05398, įsigalioja 2019-04-04)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-26 Nr. XIII-2025, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05399, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-26 Nr. XIII-2026, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05401, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 27, 34, 420, 422, 423, 424 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 31-1 ir 693 straipsniais įstatymas
(2019-03-26 Nr. XIII-2027, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05404, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės tarpvalstybinio bendradarbiavimo susitarimo dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos pasienio teritorijoje ratifikavimo
(2019-03-26 Nr. XIII-2028, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05405, įsigalioja 2019-04-04)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 293, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05400, įsigalioja 2019-04-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 294, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05403, įsigalioja 2019-04-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl asmenų readmisijos, patvirtinimo
(2019-03-27 Nr. 296, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05409, įsigalioja 2019-04-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(2019-03-27 Nr. 298, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05452, įsigalioja 2019-04-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 299, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05453, įsigalioja 2019-04-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 301, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05742, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Embriono donorystės programos patvirtinimo
(2019-03-27 Nr. 302, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05749, įsigalioja 2019-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 305, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05753, įsigalioja 2019-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 309, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05762, įsigalioja 2019-04-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 310, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05764, įsigalioja 2019-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 317, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05835, įsigalioja 2019-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-38 „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. 1K-101, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05785, įsigalioja 2019-04-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. A1-192, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05461, įsigalioja 2019-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-08 Nr. A1-196, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05789, įsigalioja 2019-04-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-22 Nr. D1-173, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05510, įsigalioja 2019-04-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr.  D1-182, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05502, įsigalioja 2019-04-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. D1-186, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05376, įsigalioja 2019-04-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. D1-190, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05680, įsigalioja 2019-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-02 Nr. D1-193, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05534, įsigalioja 2019-04-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-04 Nr. D1-198, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05672, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-08 Nr. D1-201, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05836, įsigalioja 2019-04-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-08 Nr. D1-202, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05787, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-835 „Dėl Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-08 Nr. D1-204, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05775, įsigalioja 2019-04-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-28 Nr. V-340, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05444, įsigalioja 2019-04-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 4
(2019-04-03 Nr. V-354, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05414, įsigalioja 2019-04-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos teisės instituto ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2019-2023 metų programos patvirtinimo
(2019-04-03 Nr. V-359, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05433, įsigalioja 2019-04-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokslo ir studijų institucijos delegavimo atstovauti Lietuvai Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume ir Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume plano patvirtinimo
(2019-04-04 Nr. V-361, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05505, įsigalioja 2019-04-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo
(2019-04-04 Nr. V-362, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05506, įsigalioja 2019-04-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2019-2020 metų prioritetų patvirtinimo
(2019-04-05 Nr. V-364, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05642, įsigalioja 2019-04-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-193 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-05 Nr. V-371, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05675, įsigalioja 2019-04-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-864 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-28 Nr. V-383, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05509, įsigalioja 2019-04-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-28 Nr. V-385, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05562, įsigalioja 2019-04-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-05 Nr. 3-168, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05677, įsigalioja 2019-04-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-591 „Dėl Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas, scenos meno priemonių įsigijimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-02 Nr. ĮV-235, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05379, įsigalioja 2019-04-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-02 Nr. ĮV-237, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05380, įsigalioja 2019-04-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministrui pavaldžių įstaigų vadovų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-09 Nr. ĮV-263, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05839, įsigalioja 2019-04-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinamo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-09 Nr. ĮV-268, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05840, įsigalioja 2019-04-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. ĮV-271, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05842, įsigalioja 2019-04-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-411 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-02 Nr. 3D-190, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05369, įsigalioja 2019-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-04-02 Nr. 3D-193, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05371, įsigalioja 2019-04-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 3D-62 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 3D-199, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05539, įsigalioja 2019-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-945 „Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 3D-200, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05540, įsigalioja 2019-04-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo“ pakeitimo
(2019-04-05 Nr. 3D-201, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05678, įsigalioja 2019-04-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-05 Nr. 3D-202, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05679, įsigalioja 2019-04-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-04 Nr. 1V-330, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05549, įsigalioja 2019-04-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-04 Nr. 1V-332, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05557, įsigalioja 2019-04-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2019-04-08 Nr. 1V-343, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05798, įsigalioja 2019-04-10)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-206 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-08 Nr. V-344, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05814, įsigalioja 2019-04-10)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. VA-182 „Dėl Pranešimo apie mokėtinas palūkanas FR0556 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. VA-29, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05838, įsigalioja 2019-04-10)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. V-148, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05432, įsigalioja 2019-04-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-02 Nr. 1B-304, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05641, įsigalioja 2019-04-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-04 Nr. 1B-311, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05668, įsigalioja 2019-04-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-05 Nr. 1B-315, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05669, įsigalioja 2019-04-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veiklos priežiūrą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. B1-237, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05460, įsigalioja 2019-04-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-04-05 Nr. B1-241, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05694, įsigalioja 2019-04-06)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 03-167 „Dėl Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-04 Nr. 03-77, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05563, įsigalioja 2019-04-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1K-44 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teikimo tvarkos aprašo bei ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 1K-84, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05440, įsigalioja 2019-04-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-115 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-08 Nr. 1K-88, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05799, įsigalioja 2019-04-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-08 Nr. 1K-89, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05800, įsigalioja 2019-04-12)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-5 „Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-29 Nr. 1V-38, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05640, įsigalioja 2019-04-15)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 2017/8-143 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų pirkimų priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-02 Nr. 2019/8-73, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05368, įsigalioja 2019-04-04)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2V-154 „Dėl technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-08 Nr. 2V-118, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05782, įsigalioja 2019-04-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-04 Nr. V-175, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05665, įsigalioja 2019-04-06)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo
(2019-04-04 Nr. V-176, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05667, įsigalioja 2019-04-06)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio „Už pasižymėjimą“ nuostatų patvirtinimo
(2019-04-08 Nr. 2-72, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05740, įsigalioja 2019-04-09)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos medalio ,,Už bendradarbiavimą“ nuostatų patvirtinimo
(2019-04-08 Nr. 2-73, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05741, įsigalioja 2019-04-09)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. I-306 „Dėl Rekomendacijų dėl kardomųjų priemonių, išskyrus suėmimą, skyrimo ikiteisminio tyrimo metu tvarkos ir nustatytų sąlygų laikymosi kontrolės patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. I-117, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05676, įsigalioja 2019-04-06)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Priemokų mokėjimo, viršvalandinio darbo bei darbo poilsio ir švenčių dienomis apskaičiavimo ir apmokėjimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-04 Nr. 4-143, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05637, įsigalioja 2019-04-06)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-01 Nr. V-167, TAR, 2019-04-05, kodas 2019-05638, įsigalioja 2019-04-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-81 „Dėl Unikalaus gamintojo identifikavimo kodo pramoginių ir asmeninių laivų gamintojams bei įvertinto pastatyto laivo identifikavimo kodo notifikuotosioms (paskelbtosioms) įstaigoms suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. 2BE-104, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05809, įsigalioja 2019-04-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl reikalavimų oro balionų ir dirižablių skrydžiams
(2019-04-03 Nr. 2BE-93, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05439, įsigalioja 2019-04-09)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Licencinių sutarčių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-08 Nr. A1-222, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05790, įsigalioja 2019-04-09)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. A1-112 „Dėl Nacionalinio 2019 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. A1-227, TAR, 2019-04-09, kodas 2019-05845, įsigalioja 2019-04-10)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. KS-31 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. KS-106, TAR, 2019-04-04, kodas 2019-05550, įsigalioja 2019-04-05)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos ir Saugomų teritorijų direkcijų tvarkomų duomenų ir informacijos, susijusios su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimu, saugumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-04 Nr. V-49, TAR, 2019-04-08, kodas 2019-05744, įsigalioja 2019-04-09)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių pelno mokesčio lengvatos dokumentų formų patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. V-11, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05372, įsigalioja 2019-04-04)


<< Atgal