Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 17

2019 m. balandžio 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. balandžio 17 d. – balandžio 23 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 36-5 straipsniais ir 38, 39, 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2035, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06546, įsigalioja 2019-04-20)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2036, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06548, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336, 580, 581 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2037, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06549, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2038, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06550, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.254-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2039, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06551, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 28, 33, 36, 40, 43, 50, 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 49-5 straipsniu įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2040, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06499)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1864 12, 15, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2041, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06500)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2042, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06358)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2043, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06359)

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2044, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06360)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2045, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06363)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2046, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06364)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2047, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06365)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2048, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06366)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2050, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06367)

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Statuto papildymo 7-1 ir 7-2 straipsniais įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2058, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06501, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1869 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2059, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06502, įsigalioja 2019-04-20)

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2060, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06503, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1865 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2061, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06504, įsigalioja 2019-04-20)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-04-18 Nr. (22.35)3-1785, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06427, įsigalioja 2019-04-18)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-04-18 Nr. (22.35)3-1786, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06426, įsigalioja 2019-04-18)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. 345, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06304, įsigalioja 2019-04-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos teritorijos įsisavinimo etapų nustatymo
(2019-04-17 Nr. 346, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06381, įsigalioja 2019-04-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. 348, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06386, įsigalioja 2019-04-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. 349, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06413, įsigalioja 2019-04-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. 350, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06414, įsigalioja 2019-04-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 525 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. 351, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06417, įsigalioja 2019-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. 354, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06523, įsigalioja 2019-04-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. 355, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06532, įsigalioja 2019-04-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Siūlymo pretenduoti į kitos švietimo įstaigos (išskyrus aukštosios mokyklos) vadovo pareigas teikimo buvusiam švietimo įstaigos vadovui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-17 Nr. 360, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06606, įsigalioja 2019-04-24)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-04-18 Nr. KT13-N5/2019, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06411, įsigalioja 2019-04-18)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A1-249 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano stebėsenos“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. A1-207, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06354, įsigalioja 2019-04-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. A1-208, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06355, įsigalioja 2019-04-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. 4-263, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06556, įsigalioja 2019-04-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 4-608 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. 4-264, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06557, įsigalioja 2019-04-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-612 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. 4-265, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06558, įsigalioja 2019-04-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, įgyvendinimo
(2019-04-17 Nr. D1-220, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06288, įsigalioja 2019-04-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-374 „Dėl Valstybinio parko lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-17 Nr. D1-221, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06290, įsigalioja 2019-04-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. V-444, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06293, įsigalioja 2019-04-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-700 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-04-18 Nr. V-449, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06420, įsigalioja 2019-04-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-886 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. V-450, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06421, įsigalioja 2019-04-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1868 „Dėl Mokytojo atestacijos pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-19 Nr. V-454, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06603, įsigalioja 2019-04-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. V-456, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06553, įsigalioja 2019-04-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-23 Nr. V-460, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06586, įsigalioja 2019-04-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-468, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06617, įsigalioja 2019-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. V-413, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06276, įsigalioja 2019-04-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. 1R-152, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06559, įsigalioja 2019-04-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 3-176, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06387, įsigalioja 2019-04-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-465(1.5 E) ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 3-177, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06389, įsigalioja 2019-04-19)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-04 Nr. 1-109, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06287, įsigalioja 2019-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
(2019-04-18 Nr. 1-127, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06415, įsigalioja 2019-04-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. 3D-227, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06284, įsigalioja 2019-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. 3D-228, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06294, įsigalioja 2019-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto kadastro saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2019-04-18 Nr. 3D-235, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06375, įsigalioja 2019-04-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 3D-236, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06374, įsigalioja 2019-04-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 3D-237, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06376, įsigalioja 2019-04-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 3D-240, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06430, įsigalioja 2019-04-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 3D-243, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06432, įsigalioja 2019-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 3D-244, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06433, įsigalioja 2019-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. 1V-376, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06601, įsigalioja 2019-04-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. 1V-384, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06621, įsigalioja 2019-04-24)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1205 „Dėl Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 2019 m. studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygų ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose atrankos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. V-369, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06434, įsigalioja 2019-04-19)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. VA-33, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06508, įsigalioja 2019-04-20)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. VA-34, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06608, įsigalioja 2019-06-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-17 Nr. V3-7, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06605, įsigalioja 2019-04-24)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Pareigų ir atsakomybės pasidalijimo atliekant jungtinį finansinių ataskaitų auditą tvarkos aprašo tvirtinimo
2017-10-20 Nr. 1.4-64.19.3.1, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06407, įsigalioja 2019-04-19)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Asocijuotojo nario pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos asocijuotųjų narių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2017-11-21 Nr. 1.4-67.21.2.2, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06409, įsigalioja 2019-04-19)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. EV-115, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06530, įsigalioja 2019-04-20)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-23 Nr. EV-116, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06585, įsigalioja 2019-04-24)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) teritorinių skyrių administracinio paskirstymo ūkio subjektų priežiūrai vykdyti patvirtinimo
(2019-04-23 Nr. EV-117, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06589, įsigalioja 2019-04-24)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams
(2019-04-23 Nr. EV-119, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06590, įsigalioja 2019-04-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įgaliotojo šviežių bananų svėrėjo statuso suteikimo ir išleidžiamų į laisvą apyvartą šviežių bananų siuntų masės tikrinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-04-16 Nr. 1B-352, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06425, įsigalioja 2019-04-19)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo steigti reguliariąją laivybos liniją suteikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-04-18 Nr. 1B-356, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06424, įsigalioja 2019-04-19)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1B-238 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 1B-358, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06505, įsigalioja 2019-04-20)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, einančių arba siekiančių eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-18 Nr. 1B-360, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06507, įsigalioja 2019-04-20)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-643 „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 1B-361, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06506, įsigalioja 2019-04-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. B1-276, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06547, įsigalioja 2019-04-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. B1-626 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. B1-279, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06521, įsigalioja 2019-04-20)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo
(2019-04-10 Nr. 1-128, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06286, įsigalioja 2019-04-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 1-196, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06373, įsigalioja 2019-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 1-199, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06439, įsigalioja 2019-04-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl proginės 2 eurų monetos, skirtos Žemaitijai (iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“), etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2019-04-18 Nr. 03-78, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06542, įsigalioja 2019-04-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-204 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių patvirtinimo“ papildymo
(2019-04-18 Nr. 03-80, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06591, įsigalioja 2019-04-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 1996 m. rugpjūčio 15 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl Operacijų su savo akcijomis ir jų apskaitos tvarkos bankuose patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-18 Nr. 03-82, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06543, įsigalioja 2019-04-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. 03-83, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06544, įsigalioja 2019-04-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto , klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. 1K-100, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06552, įsigalioja 2019-04-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-16 Nr. 1K-99, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06281, įsigalioja 2019-04-19)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-16 Nr. BRA-24, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06313, įsigalioja 2019-04-18)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. bra-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. BRA-27, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06554, įsigalioja 2019-04-24)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. O3E-108, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06496, įsigalioja 2019-04-20)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-37, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06611, įsigalioja 2019-04-24)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Ketinamos vykdyti studijų programos aprašo rengimo, jos išorinio vertinimo ir akreditavimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-01-157, pakeitimo
(2019-04-18 Nr. V-46, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06518, įsigalioja 2019-04-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. v-157 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-15 Nr. VE-121 (1.3 E), TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06289, įsigalioja 2019-04-18)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-928 „Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-16 Nr. 5-V-321, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06266, įsigalioja 2019-05-01)

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-17 Nr. V-275, TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06416, įsigalioja 2019-04-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-16 Nr. 2BE-109, TAR, 2019-04-17, kodas 2019-06273, įsigalioja 2019-04-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-128 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. 2BE-111, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06555, įsigalioja 2019-04-24)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-64 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. V-80, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06529, įsigalioja 2019-04-20)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 2V-77 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-15 Nr. 2V-85 (1.4), TAR, 2019-04-18, kodas 2019-06419, įsigalioja 2019-04-19)


<< Atgal