Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 18

2019 m. gegužės 1 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. balandžio 24 d. – balandžio 30 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 18 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2049, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06685)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2051, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06686)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 papildymo 59-1 straipsniu įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2052, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06688)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 papildymo 40 straipsniu įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2053, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06689)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19 straipsniu įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2054, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06690)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 papildymo 15 straipsniu įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2055, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06691)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 papildymo 26 straipsniu įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2056, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06692)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 80 ir 82 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2057, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06693)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo viešojo saugumo ir kovos su nusikalstamumu srityse ratifikavimo
(2019-04-26 Nr. XIII-2075, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07050, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Susitarimo dėl Europos molekulinės biologijos laboratorijos įkūrimo ratifikavimo
(2019-04-26 Nr. XIII-2076, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07051, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 23, 28 ir 28-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2095, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07052, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 11, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2096, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07053, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 30 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2097, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07055, įsigalioja 2019-05-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. 364, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06660, įsigalioja 2019-04-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo įgyvendinimo
(2019-04-17 Nr. 366, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06669, įsigalioja 2019-04-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo
(2019-04-17 Nr. 371, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06860, įsigalioja 2019-04-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. 373, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06870, įsigalioja 2019-05-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. 374, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06871, įsigalioja 2019-05-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 378, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06876, įsigalioja 2019-04-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 379, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06877, įsigalioja 2019-04-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 382, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06880, įsigalioja 2019-04-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 383, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06882, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 384, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06883, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos stabilumo 2019 metų programos
(2019-04-24 Nr. 385, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06902, įsigalioja 2019-04-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 390, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06920, įsigalioja 2019-04-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 639 „Dėl Socialinių garantijų deleguotiems asmenims dydžių aprašo ir Socialinių garantijų deleguotiems asmenims taikymo ir su delegavimu susijusių išlaidų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 391, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06921, įsigalioja 2019-04-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-24 Nr. 392, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06923, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 393, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06925, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 395, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06962, įsigalioja 2019-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 396, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06964, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 327 „Dėl Žaidimų automatais organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-24 Nr. 397, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06965, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 398, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06968, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Makedonijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinio vežimo keliais patvirtinimo
(2019-04-24 Nr. 399, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06969, įsigalioja 2019-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 400, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06970, įsigalioja 2019-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisyklių ir leidimų mokslinių tyrimų veiklai su medžiagomis, įtrauktomis į i narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 403, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06973, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 404, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06974, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams patvirtinimo
(2019-04-24 Nr. 405, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06993, įsigalioja 2019-04-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą
(2019-04-24 Nr. 407, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07019, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1116 „Dėl Nacionalinės branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos ir branduolinės energetikos objektų saugos įvertinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 408, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07020, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 409, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07068, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 410, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07069, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 208 ,,Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės perdavimo valdyti, naudoti ir ja disponuoti turto patikėjimo teise viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 411, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07070, įsigalioja 2019-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 846 ,,Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 412, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07071, įsigalioja 2019-06-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. 1K-115, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06842, įsigalioja 2019-04-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano patvirtinimo
(2019-04-17 Nr. 1K-121, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06839, įsigalioja 2019-04-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. 1K-123, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06841, įsigalioja 2019-04-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1k-511 „Dėl 2014−2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-26 Nr. 1K-126, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07014, įsigalioja 2019-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo
(2019-04-26 Nr. 1K-129, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07037, įsigalioja 2019-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-407 „Dėl Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalies įgyvendinimo“ pakeitimo
2018-07-03 Nr. 1K-249, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07039, įsigalioja 2019-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. A1-216, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06678, įsigalioja 2019-04-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. A1-760 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. A1-217, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06675, įsigalioja 2019-04-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-424 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. A1-218, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06676, įsigalioja 2019-04-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. A1-219, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06677, įsigalioja 2019-04-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2019 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo
(2019-04-24 Nr. A1-222, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06711, įsigalioja 2019-04-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento str 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. D1-219, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06991, įsigalioja 2019-08-01)

Aplinkos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-18 Nr. D1-225/A1-210, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07036, įsigalioja 2019-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. D1-228, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06684, įsigalioja 2019-04-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-26 Nr. D1-231, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06856, įsigalioja 2019-04-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos komisijų narių ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-26 Nr. D1-233, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06961, įsigalioja 2019-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-29 Nr. D1-244, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07005, įsigalioja 2019-05-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. D1-249, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07074, įsigalioja 2019-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. D1-250, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07085, įsigalioja 2019-05-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. V-475, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06753, įsigalioja 2019-04-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-746 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. V-477, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06783, įsigalioja 2019-04-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko (savininko) teisių, kurias įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, pardavimo viešo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo
(2019-04-25 Nr. V-479, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06784, įsigalioja 2019-04-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. V-482, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06785, įsigalioja 2019-04-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Integralios gamtos mokslų programos 5–8 klasėms išbandymo 2019–2020 mokslo metais
(2019-04-26 Nr. V-488, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06843, įsigalioja 2019-04-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-26 Nr. V-491, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06854, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-17 Nr. V-445, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06659, įsigalioja 2019-04-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. Įsakymo Nr. V-864 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. V-447, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06922, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. V-449, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06764, įsigalioja 2019-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1089 „Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. V-450, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06763, įsigalioja 2019-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. V-451, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06762, įsigalioja 2019-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-735 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-454, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06777, įsigalioja 2019-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2019-04-23 Nr. V-455, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06700, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Meno terapeuto veiklos reikalavimų patvirtinimo
(2019-04-23 Nr. V-457, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06796, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-460, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06697, įsigalioja 2019-04-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-748 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 72:2007 „Gydytojas reumatologas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-471, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06794, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-475, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06705, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-476, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06704, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-483, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06780, įsigalioja 2019-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-484, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06698, įsigalioja 2019-04-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-485, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06699, įsigalioja 2019-04-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-486, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06912, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-780 „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. V-489, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06703, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. V-491, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06874, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 ,,Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. V-492, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06793, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1054 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2009 „Gydytojas anesteziologas reanimatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. V-493, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06781, įsigalioja 2019-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. V-494, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06862, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. V-495, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06795, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. V-496, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06779, įsigalioja 2019-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. V-497, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06778, įsigalioja 2019-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 56:2003 „Gydytojas genetikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. V-501, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06866, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-757 „Dėl Vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių pakeitimo kitomis apsaugos priemonėmis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. V-504, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06861, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. V-507, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06865, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. V-508, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06864, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. V-509, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06863, įsigalioja 2019-04-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. V-518, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07066, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. V-519, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07067, įsigalioja 2019-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3-314 „Dėl Viešųjų keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-26 Nr. 3-199, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06868, įsigalioja 2019-04-27)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2019-04-26 Nr. 3-201, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06872, įsigalioja 2019-04-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-46 „Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-26 Nr. 1-130, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07007, įsigalioja 2019-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1-33 „Dėl Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-26 Nr. 1-131, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07010, įsigalioja 2019-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-26 Nr. 1-132, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07009, įsigalioja 2019-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-29 Nr.  1-138, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07076, įsigalioja 2019-05-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų gastrolių organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-25 Nr. ĮV-301, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06770, įsigalioja 2019-04-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 3D-246, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06694, įsigalioja 2019-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-594 „Dėl pasėlių ir augalų didžiausiųjų draudimo įmokų įkainių 2016–2020 m. nustatymo” pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 3D-248, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06696, įsigalioja 2019-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. 3D-252, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06797, įsigalioja 2019-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. 3D-253, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06798, įsigalioja 2019-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. 3D-255, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06799, įsigalioja 2019-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. 3D-256, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06800, įsigalioja 2019-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-04-25 Nr. 3D-257, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06801, įsigalioja 2019-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų vertinimo komisijos sudarymo ir dalyvių kūrybinių darbų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2019-04-25 Nr. 3D-258, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06802, įsigalioja 2019-04-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1V-358 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 1V-386, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06654, įsigalioja 2019-04-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 1V-388, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06924, įsigalioja 2019-04-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 1V-408, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07025, įsigalioja 2019-05-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo
(2019-04-18 Nr. V-383, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06665, įsigalioja 2019-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl Krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. V-398, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06765, įsigalioja 2019-04-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-420 „Dėl Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. V-409, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07078, įsigalioja 2019-05-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. VA-35, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06657, įsigalioja 2019-04-25)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2019-04-26 Nr. VA-36/1B-386, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06879, įsigalioja 2019-04-27)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. VA-5 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba šių prekių gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-04-29 Nr. VA-37, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06977, įsigalioja 2019-04-30)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. ev-111 „Dėl Administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir administracinės paslaugos Nr.5 schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. EV-133, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07015, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-132 „Dėl Administracinės paslaugos Nr.07 „DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas“ teikimo aprašymo ir schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. EV-134, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07016, įsigalioja 2019-05-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų privalomosios formos aprašo ir Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pažymėjimų išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. 1B-293, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06844, įsigalioja 2019-04-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1B-289 „Dėl Leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 1B-379, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06790, įsigalioja 2019-04-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1B-992 „Dėl Leidimų turėti muitinės sandėlį suteikimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 1B-380, TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06789, įsigalioja 2019-04-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo ir muitinės nustatytų ir muitinei priimtinų prekių pateikimo vietų nustatymo
(2019-04-25 Nr. 1B-385, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06975, įsigalioja 2019-04-30)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės deklaracijos pateikimo įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu taisyklių patvirtinimo
(2019-04-29 Nr. 1B-392, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06976, įsigalioja 2019-04-30)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-18 „Dėl Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-26 Nr. 1-142, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07026, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 03-168 „Dėl Kredito įstaigų privalomųjų atsargų bazės ir sumos apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. 03-86, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06884, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2019-04-25 Nr. 03-87, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06885, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl prašymų išduoti leidimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/389 33 straipsnio 6 dalį teikimo
(2019-04-25 Nr. 03-90, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06886, įsigalioja 2019-04-27)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-29 Nr. VE-27, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07021, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-29 Nr. 1K-106, TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06952, įsigalioja 2019-04-30)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1P-11-(1.3 E.) „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-498 „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2019-04-24 Nr. 1P-121-(1.3 E.), TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06702, įsigalioja 2019-04-25)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. B1-294, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07044, įsigalioja 2019-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DI-771 „Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. DIE-227, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07059, įsigalioja 2019-05-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. DIE-228, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07062, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. N-4 (174), TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06881, įsigalioja 2019-04-27)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo
(2019-04-25 Nr. N-5 (175), TAR, 2019-04-29, kodas 2019-07001, įsigalioja 2019-04-30)

Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko Įsakymas
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. 1V-38, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07075, įsigalioja 2019-05-02)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo
(2019-04-26 Nr. O3E-128, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06909, įsigalioja 2019-04-27)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-26 Nr. O3E-131, TAR, 2019-04-26, kodas 2019-06927, įsigalioja 2019-05-01)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. T-29 „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų kaštų skaičiavimo metodikos ir elektroninio pristatymo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-29 Nr. T-38, TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07006, įsigalioja 2019-05-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. v-227 „Dėl Adresų įregistravimo, išregistravimo ar duomenų keitimo Lietuvos Respublikos adresų registre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. VE-142 (1.3 E), TAR, 2019-04-25, kodas 2019-06766, įsigalioja 2019-04-26)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-04-23 Nr. 2V-95 (1.4), TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06623, įsigalioja 2019-04-25)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-29 Nr. 2V-98 (1.4), TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06994, įsigalioja 2019-04-30)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo centruose ir jaunimo informavimo ir konsultavimo taškuose teikiamų bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo temų patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. 2V-99 (1.4), TAR, 2019-04-30, kodas 2019-07063, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 4LKT-14(1.3 E) „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 4LKT-2(1.3 E), TAR, 2019-04-29, kodas 2019-06957, įsigalioja 2019-04-30)


<< Atgal