Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 20

2019 m. gegužės 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. gegužės 8 d. – gegužės 14 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo ratifikavimo
(2019-05-07 Nr. XIII-2101, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07637, įsigalioja 2019-05-14)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Transeuropinio geležinkelio (TER) kredito fondo susitarimo dėl bendradarbiavimo denonsavimo
(2019-05-07 Nr. XIII-2102, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07638, įsigalioja 2019-05-14)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl piliečių readmisijos ratifikavimo
(2019-05-07 Nr. XIII-2103, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07639, įsigalioja 2019-05-14)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-07 Nr. XIII-2104, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07640, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1760 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-07 Nr. XIII-2105, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07642, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-07 Nr. XIII-2106, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07643, įsigalioja 2019-05-14)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl strateginių sporto šakų kriterijų 2019–2020 metams nustatymo
(2019-04-30 Nr. 435, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07443, įsigalioja 2019-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1302 „Dėl Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 437, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07445, įsigalioja 2019-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. 438, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07446, įsigalioja 2019-05-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 823 „Dėl prisijungimo prie išplėstinio dalinio susitarimo dėl sporto“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 439, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07447, įsigalioja 2019-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 443, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07550, įsigalioja 2019-05-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 332 „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. 449, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07562, įsigalioja 2019-05-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. 453, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07633, įsigalioja 2019-05-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 927 „Dėl didelio meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 455, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07645, įsigalioja 2019-05-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. 457, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07647, įsigalioja 2019-05-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. 458, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07648, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 383 „Dėl Reikalavimų audito komitetams valstybės valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomose įmonėse aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. 459, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07649, įsigalioja 2019-05-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2019 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo
(2019-05-08 Nr. 461, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07654, įsigalioja 2019-05-15)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-26 Nr. 1K-127, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07666, įsigalioja 2019-05-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 1K-135, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07678, įsigalioja 2019-05-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 1K-137, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07668, įsigalioja 2019-05-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 1K-140, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07667, įsigalioja 2019-05-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. A1-259, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07409, įsigalioja 2019-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užimtumo tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo
(2019-05-07 Nr. A1-260, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07432, įsigalioja 2019-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-227 „Dėl Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. A1-268, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07651, įsigalioja 2019-05-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-13 Nr. A1-269, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07652, įsigalioja 2019-05-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 4-513 „Dėl Turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. 4-297, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07430, įsigalioja 2019-05-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-558 „Dėl Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. 4-300, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07452, įsigalioja 2019-05-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių, tiekiamų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais, gyvsidabrio ir kadmio kiekio ribojimo nustatymo
(2019-05-13 Nr. 4-305, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07619, įsigalioja 2019-05-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymą
(2019-05-06 Nr. D1-272, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07425, įsigalioja 2019-05-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių“ pakeitimo
(2019-05-06 Nr. D1-273, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07460, įsigalioja 2019-05-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo
(2019-05-09 Nr. D1-275, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07467, įsigalioja 2019-05-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-09 Nr. D1-276, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07468, įsigalioja 2019-05-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. D1-420 „Dėl projekto galutinės įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-05-09 Nr. D1-277, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07465, įsigalioja 2019-05-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-09 Nr. D1-278, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07466, įsigalioja 2019-05-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. D1-279, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07626, įsigalioja 2019-05-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. D1-517 „Dėl Informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, aplinkosauginės naudos kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-05-13 Nr. D1-280, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07670, įsigalioja 2019-05-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. D1-283, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07624, įsigalioja 2019-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 120 „Dėl Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams, žėliniams vertinimo metodikos patvirtinimo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-05-13 Nr. D1-285, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07627, įsigalioja 2019-05-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. D1-349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. D1-286, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07676, įsigalioja 2019-05-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. D1-291, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07628, įsigalioja 2019-05-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(2019-05-13 Nr. D1-293, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07629, įsigalioja 2019-05-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo” pakeitimo
(2019-05-13 Nr. D1-294, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07641, įsigalioja 2019-05-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių bendro vietų skaičiaus patvirtinimo
(2019-05-08 Nr. V-545, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07451, įsigalioja 2019-05-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1072 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-707 priemonės „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-05-09 Nr. V-546, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07463, įsigalioja 2019-05-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-193 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-09 Nr. V-547, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07471, įsigalioja 2019-05-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašų 2019 metams patvirtinimo
(2019-05-09 Nr. V-548, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07472, įsigalioja 2019-05-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-05-13 Nr. V-555, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07600, įsigalioja 2019-05-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. V-557, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07601, įsigalioja 2019-05-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2019-05-13 Nr. V-558, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07603, įsigalioja 2019-05-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-209 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. V-539, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07456, įsigalioja 2019-05-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-937 „Dėl Vaistinių preparatų gamintojų ar jų atstovų pateiktos gyventojų skiepijimo programos vertinimo komisijos vardinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. V-541, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07473, įsigalioja 2019-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-09 Nr. V-546, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07481, įsigalioja 2019-05-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-10 Nr. V-554, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07566, įsigalioja 2019-05-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 11 „Dėl Narkotinių vaistinių preparatų ir vaistinių medžiagų laikymo, apskaitos, išdavimo, transportavimo vykdant farmacinę veiklą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-14 Nr. V-564, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07677, įsigalioja 2019-05-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-10 Nr. 1R-165, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07564, įsigalioja 2019-05-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-10 Nr. 3-230, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07555, įsigalioja 2019-05-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-284 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-10 Nr. 3-231, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07556, įsigalioja 2019-05-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-02 Nr. ĮV-311, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07443, įsigalioja 2019-05-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. 3D-286, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07455, įsigalioja 2019-05-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo
(2019-05-10 Nr. 3D-292, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07514, įsigalioja 2019-05-11)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl pavyzdinės delegavimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. V-129, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07426, įsigalioja 2019-05-09)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-299 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio paso pavyzdžio (dokumento blanko privalomosios formos) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. V-130, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07470, įsigalioja 2019-05-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-372 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-09 Nr. 1V-440, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07461, įsigalioja 2019-05-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2019-05-14 Nr. 1V-451, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07661, įsigalioja 2019-05-15)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo
(2019-05-10 Nr. VA-39, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07607, įsigalioja 2019-05-14)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-270 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimo, keitimo, saugojimo ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. V-195, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07614, įsigalioja 2019-05-14)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą
(2019-05-07 Nr. EV-144, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07428, įsigalioja 2019-05-09)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. EV-149, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07599, įsigalioja 2019-05-14)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1B-319 „Dėl Trečiųjų asmenų mokamų mokesčių sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-06 Nr. 1B-418, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07568, įsigalioja 2019-05-11)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. B1-171 „Dėl pieno transportavimo iki pieno supirkimo punkto“ pakeitimo
(2019-05-09 Nr. B1-315, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07476, įsigalioja 2019-06-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“ pakeitimo
(2019-05-10 Nr. B1-318, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07565, įsigalioja 2019-05-11)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-13 Nr. 1-146, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07636, įsigalioja 2019-05-14)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl viešųjų konkursų biudžetinių įstaigų sporto medicinos centro vadovų“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. V-43, TAR, 2019-05-09, kodas 2019-07457, įsigalioja 2019-05-10)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kompensacinio atlyginimo už asmeninį atgaminimą lėšomis finansuojamos kultūros rėmimo fondo programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2019-05-13 Nr. 4LKT-4(1.3 E), TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07634, įsigalioja 2019-05-14)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-157 „Dėl privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. 1V-52, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07438, įsigalioja 2019-05-15)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 1V-136 „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. 1V-53, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07437, įsigalioja 2019-05-15)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1V-156 „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. 1V-54, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07436, įsigalioja 2019-05-15)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-128 „Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-14 Nr. 1V-59, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07680, įsigalioja 2019-05-21)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų tvarkymo politikos patvirtinimo
(2019-05-08 Nr. 2BE-134, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07434, įsigalioja 2019-05-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
(2019-05-13 Nr. 2BE-137, TAR, 2019-05-13, kodas 2019-07615, įsigalioja 2019-05-14)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 5-V-520 „Dėl Policijos elektroninių paslaugų sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-10 Nr. 5-V-378, TAR, 2019-05-10, kodas 2019-07513, įsigalioja 2019-05-11)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statutinių valstybės tarnautojų budėjimo organizavimo, vykdymo ir laiko apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-14 Nr. 4-223, TAR, 2019-05-14, kodas 2019-07681, įsigalioja 2019-05-15)


<< Atgal