Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 22

2019 m. gegužės 29 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. gegužės 22 d. – gegužės 28 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2118, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08302, įsigalioja 2019-05-25)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2119, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08303, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2120, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08304, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1, 9-2 straipsniais įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2121, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08410, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 36-4 ir 36-8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2122, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08420, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2123, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08421, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2124, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08422, įsigalioja 2019-05-29)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2125, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08305, įsigalioja 2019-05-25)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2126, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08306, įsigalioja 2019-05-25)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1868 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2127, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08307, įsigalioja 2019-05-25)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Gydytojų medicinos praktikos licencijų registro reorganizavimo į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 492, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08226, įsigalioja 2019-05-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 496, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08330, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. 500, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08363, įsigalioja 2019-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. 503, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08373, įsigalioja 2019-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. 504, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08378, įsigalioja 2019-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2019-05-22 Nr. 505, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08387, įsigalioja 2019-05-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. 510, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08455, įsigalioja 2019-05-29)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. A1-290, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08106, įsigalioja 2019-05-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. A1-293/V-611, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08266, įsigalioja 2019-05-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-28 Nr. 4-335, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08444, įsigalioja 2019-05-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. D1-300, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08070, įsigalioja 2019-05-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. D1-71 „Dėl Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programos patvirtinimo” pakeitimo
(2019-05-22 Nr. D1-310, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08085, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. D1-320, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08318, įsigalioja 2019-05-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-874 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. D1-321, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08340, įsigalioja 2019-05-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės (strateginių) švietimo stebėsenos rodiklių patvirtinimo
(2019-05-22 Nr. V-620, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08073, įsigalioja 2019-05-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-886 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. V-621, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08074, įsigalioja 2019-05-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo
(2019-05-24 Nr. V-634, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08263, įsigalioja 2019-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-578/A1-279, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08068, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-17 Nr. V-590, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08223, įsigalioja 2019-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-591, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08071, įsigalioja 2019-05-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 481 „Dėl Ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. V-600, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08219, įsigalioja 2019-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-389 „Dėl Vaistininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. V-601, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08220, įsigalioja 2019-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. V-602, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08222)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. V-603, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08232, įsigalioja 2019-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-608 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos (viešosios įstaigos ir biudžetinės įstaigos) informacinės sistemos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. V-605, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08214, įsigalioja 2019-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. V-610, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08221, įsigalioja 2019-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. V-612, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08224, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. V-637, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08413, įsigalioja 2019-05-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-759 „Dėl Dializuojamųjų pacientų ir pacientų, kuriems persodintas inkstas, gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. V-639, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08456, įsigalioja 2019-05-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. 3-242, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08374, įsigalioja 2019-05-28)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų keleivių vežimo metropoliteno transportu paslaugų teikimo įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-27 Nr. 3-243, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08376, įsigalioja 2020-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-591 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. 3-244, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08384, įsigalioja 2019-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 3-473(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-28 Nr. 3-251, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08416, įsigalioja 2019-05-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-403(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonės „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-28 Nr. 3-252, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08417, įsigalioja 2019-05-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 3-322(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.2-CPVA-V-524 priemonės „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-28 Nr. 3-253, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08418, įsigalioja 2019-05-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3-392(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-28 Nr. 3-254, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08419, įsigalioja 2019-05-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3-265 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-28 Nr. 3-255, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08424, įsigalioja 2019-05-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-527 priemonės „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-28 Nr. 3-256, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08429, įsigalioja 2019-05-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-05-21 Nr. 3D-309, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08072, įsigalioja 2019-05-23)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. 3D-312/D1-309, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08093, įsigalioja 2019-05-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-24 Nr. 3D-322, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08294, įsigalioja 2019-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-305 „Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-05-24 Nr. 3D-325, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08297, įsigalioja 2019-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-24 Nr. 3D-326, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08299, įsigalioja 2019-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-502 „Dėl mėsinių veislių galvijų produktyvumo kontrolės“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-05-28 Nr. 3D-328, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08445, įsigalioja 2019-05-29)

Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-803/V-1140 „Dėl Operatyviojo greitosios medicinos pagalbos tarnybos pajėgų ir priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-05-23 Nr. 1V-479/V-616, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08244, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. 1V-480, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08231, įsigalioja 2019-05-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-823 „Dėl Vidaus saugumo fondo techninės paramos lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. 1V-494, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08370, įsigalioja 2019-05-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. 1V-496, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08377, įsigalioja 2019-05-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1V-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. 1V-497, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08379, įsigalioja 2019-05-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1V-192 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. 1V-498, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08380, įsigalioja 2019-05-28)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. VA-43, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08082, įsigalioja 2019-05-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. VA-44, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08083, įsigalioja 2019-05-23)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. VA-45, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08213, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo
(2019-05-27 Nr. VA-46, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08315, įsigalioja 2019-05-28)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V1-4 „Dėl Turto arba verslo vertinimo ataskaitų pateikimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-02 Nr. V1-116, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08381, įsigalioja 2019-05-28)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2018 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 1.4-14.4.3.1 „Dėl Auditoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir galiojimo panaikinimo, informacijos, reikalingos auditorių sąrašui parengti, atnaujinti ir skelbti, pateikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. 1.4-35.6.2.1, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08291, įsigalioja 2019-05-25)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios
(2019-05-28 Nr. 1S-71, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08447, įsigalioja 2019-05-29)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomų maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo
(2019-05-24 Nr. B1-367, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08383, įsigalioja 2019-05-28)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-21 Nr. 1-155, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08061, įsigalioja 2019-05-23)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo deklaracijos ir įplaukų lentelės formų patvirtinimo
(2019-05-24 Nr. 1-165, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08386, įsigalioja 2019-05-28)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-17 „Dėl Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. 1-166, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08403, įsigalioja 2019-05-29)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2019-05-24 Nr. O3E-150, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08292, įsigalioja 2019-05-25)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo
(2019-05-24 Nr. O3E-152, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08293, įsigalioja 2019-05-25)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-24 Nr. O3E-159, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08300, įsigalioja 2019-05-25)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2019-05-24 Nr. O3E-160, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08301, įsigalioja 2019-05-25)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. I-47 „Dėl Ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės tvarkos ir rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. I-162, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08171, įsigalioja 2019-05-24)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. I-40 „Dėl Rekomendacijų patvirtinimo“pakeitimo
(2019-05-22 Nr. I-163, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08172, įsigalioja 2019-05-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-21 Nr. 1K-120, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08069, įsigalioja 2019-05-23)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kreipimosi į tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas ir nepriklausomų ekspertų ir kitų specialistų pasitelkimo ir apmokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-24 Nr. V-43, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08272, įsigalioja 2019-05-25)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl laimėtų prizų didžiausios vertės nustatymo vykdant skrydžius oro balionais
(2019-05-28 Nr. 2-107, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08428, įsigalioja 2019-05-29)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. 2BE-170, TAR, 2019-05-23, kodas 2019-08170, įsigalioja 2019-05-24)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-265 „Dėl dokumentų, išduodamų jūrininkams, plaukiojantiems tarptautiniais reisais, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-24 Nr. 2BE-174, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08287, įsigalioja 2019-05-25)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininkės 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. KRF-9(1.15 E) „Dėl Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių ir projekto (projekto etapo) vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. KRF-22(1.15 E), TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08080, įsigalioja 2019-05-23)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl dokumentų rekomendacinių formų patvirtinimo
(2019-05-24 Nr. V-23, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08356, įsigalioja 2019-05-28)


<< Atgal