Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 24

2019 m. birželio 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. birželio 5 d. – birželio 11 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 2, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2139, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09398, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 1, 2, 4, 13 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2140, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09399, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2147, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09400, įsigalioja 2019-06-11)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2148, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09401, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2149, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09402, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2151, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09403, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2152, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09404, įsigalioja 2019-06-11)

Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2153, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09405, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2154, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09406, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2155, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09407, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2156, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09408, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2157, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09410, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2158, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09411, įsigalioja 2019-06-11)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2159, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09412, įsigalioja 2019-06-11)

Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 3, 22 ir 23 straipsnių ir 7 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2160, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09413, įsigalioja 2019-06-11)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2161, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09414, įsigalioja 2019-06-11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. 526, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09116, įsigalioja 2019-06-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 539, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09304, įsigalioja 2019-06-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 540, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09327, įsigalioja 2019-06-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 436 „Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 546, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09382, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. 761 „Dėl Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo, laidojimo vietų įamžinimo arba pažymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 547, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09385, įsigalioja 2019-06-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1457 „Dėl Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 548, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09386, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 113 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalį“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 550, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09463, įsigalioja 2019-07-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 21 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-06-07 Nr. KT17-N8/2019, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09303, įsigalioja 2019-06-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1K-084 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. 1K-177, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09289, įsigalioja 2019-06-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. A1-314, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09423, įsigalioja 2019-06-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-174 „Dėl Kaupiamųjų pensijų įmokų apskaičiavimo ir pervedimo į pensijų fondus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. A1-329, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09192, įsigalioja 2019-06-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2019-06-05 Nr. 4-356, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09136, įsigalioja 2019-06-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-182 „Dėl Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. D1-344, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09194, įsigalioja 2019-06-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-782 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. D1-348, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09189, įsigalioja 2019-06-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. D1-357, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09454, įsigalioja 2019-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministro įsakymas įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-12 Nr. V-403, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09119, įsigalioja 2019-06-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. V-688, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09444, įsigalioja 2019-06-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo
(2019-06-03 Nr. V-656, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09071, įsigalioja 2019-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. V-658, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09066, įsigalioja 2019-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1427 „Dėl Kitos sveikatinimo veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. V-659, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09067, įsigalioja 2019-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. V-660, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09068, įsigalioja 2019-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 9.0 leidimo 9.8 priedo įgyvendinimo
(2019-06-03 Nr. V-661/B-1-389, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09141, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. V-664, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09077, įsigalioja 2019-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-1292 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. V-666, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09084, įsigalioja 2019-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. V-668, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09076, įsigalioja 2019-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. V-669, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09075, įsigalioja 2019-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1429 „Dėl Reikalavimų patalpoms, kuriose laikomos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiantis jų gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. V-670, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09083, įsigalioja 2019-06-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“pakeitimo
(2019-06-06 Nr. V-674, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09239, įsigalioja 2019-06-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. V-678, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09293, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-07 Nr. V-682, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09313, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. V-432 „Dėl Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-07 Nr. V-683, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09314, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 69:1999 „Klinikos laborantas. Pareigos, teisės ir atsakomybė“ tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-07 Nr. V-687, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09420, įsigalioja 2019-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-169 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2018 „Medicinos biologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-07 Nr. V-688, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09419, įsigalioja 2019-06-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-07 Nr. V-690, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09485, įsigalioja 2019-06-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. V-699, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09486, įsigalioja 2019-06-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. 3-262, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09213, įsigalioja 2019-06-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl techninio reglamento TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ patvirtinimo
(2019-06-06 Nr. 3-263, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09311, įsigalioja 2019-06-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 3-387 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-10 Nr. 3-267, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09353, įsigalioja 2019-06-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-30 Nr. ĮV-373, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09064, įsigalioja 2019-06-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros ministerijos premijų už gautus svarbiausius tarptautinius apdovanojimus kultūros srityje skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-10 Nr. ĮV-401, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09416, įsigalioja 2019-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-965 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 3D-341, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09101, įsigalioja 2019-06-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 3D-343, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09147, įsigalioja 2019-06-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl Leidimų prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių ir Leidimų naudoti asmeninėms reikmėms augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 3D-344, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09103, įsigalioja 2019-06-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 3D-345, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09104, įsigalioja 2019-06-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. 3D-346, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09243, įsigalioja 2019-06-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. 3D-347, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09245, įsigalioja 2019-06-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. 3D-349, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09244, įsigalioja 2019-06-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Parama žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metais“ (01 001 01 01 73) įgyvendinti patvirtintų lėšų paskirstymo pagal veiklos kryptis sąrašo patvirtinimo
(2019-06-07 Nr. 3D-350, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09299, įsigalioja 2019-06-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m. teikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-06-07 Nr. 3D-351, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09301, įsigalioja 2019-06-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-06-07 Nr. 3D-354, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09300, įsigalioja 2019-06-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 3D-779 „Dėl asociacijų pripažinimo veislininkystės institucijomis“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-10 Nr. 3D-355, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09446, įsigalioja 2019-06-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-06-11 Nr. 3D-356, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09457, įsigalioja 2019-06-12)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. V-119, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09187, įsigalioja 2019-06-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-579 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-10 Nr. 1V-533, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09421, įsigalioja 2019-06-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo
(2019-06-11 Nr. 1V-535, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09435, įsigalioja 2020-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-1024 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. 1V-536, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09437, įsigalioja 2019-06-12)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. VA-48, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09241, įsigalioja 2019-06-07)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-06 Nr. EV-178, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09286, įsigalioja 2019-06-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Atrankos į laisvas muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-03 Nr. 1B-519, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09255, įsigalioja 2019-06-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1B-68 „Dėl Reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. 1B-522, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09409, įsigalioja 2019-06-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo
(2019-06-07 Nr. 1B-537, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09388, įsigalioja 2019-06-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informavimo apie veiksmus su prekėmis, laikytinomis pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, ir prekių pavyzdžių ėmimo taisyklių patvirtinimo
(2019-06-10 Nr. 1B-540, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09450, įsigalioja 2019-06-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. B1-391 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-208 „Dėl Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. B1-396, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09199, įsigalioja 2019-06-07)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1-71 „Dėl Prašymo išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą ir Pranešimo apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. 1-170, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09132, įsigalioja 2019-06-06)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-07 Nr. 1-176, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09395, įsigalioja 2019-06-11)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. (1.72E)1A-831, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09079, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato blanko 2020 metais
(2019-06-05 Nr. 11V-64, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09078, įsigalioja 2019-06-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“
(2019-06-07 Nr. 1K-131, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09292, įsigalioja 2019-06-08)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-12 „Dėl Lošimo automatų plombavimo Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos plombomis taisyklių ir šių plombų formų patvirtinimo” pakeitimo
(2019-06-11 Nr. DIE-345, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09452, įsigalioja 2019-06-12)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-10 Nr. O3E-179, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09418, įsigalioja 2019-06-11)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. O3E-182, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09439, įsigalioja 2019-06-12)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. O3E-188, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09445, įsigalioja 2019-06-12)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-06-05 Nr. V1-106, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09128, įsigalioja 2019-06-06)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo administravimo sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-06-11 Nr. V1-107, TAR, 2019-06-11, kodas 2019-09449, įsigalioja 2019-06-12)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-06 Nr. V-295, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09197, įsigalioja 2019-06-07)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-05 Nr. 2-103, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09069, įsigalioja 2019-06-06)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 6P-199-(1.1) „Dėl Nacionalinės teismų administracijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. 6P-75-(1.1), TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09188, įsigalioja 2019-06-07)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-204 „Dėl asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, skyrimo į kardomąją priemonę – suėmimą vykdančias įstaigas“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. V-224, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09129, įsigalioja 2019-06-06)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo
(2019-06-10 Nr. V-228, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09362, įsigalioja 2019-06-11)

Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl bepiločių orlaivių užkardymo sistemos naudojimo, siekiant užtikrinti Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumą
(2019-06-03 Nr. V-364, TAR, 2019-06-05, kodas 2019-09115, įsigalioja 2019-07-15)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. V-46, TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09284, įsigalioja 2019-06-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-51 „Dėl Laivo radijo operatorių, globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio operatorių, elektromechanikų ir eilinių jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. 2BE-184, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09186, įsigalioja 2019-06-07)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų veiklos kokybės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-07 Nr. 2V-126 (1.4), TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09336, įsigalioja 2019-06-08)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu, įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-07 Nr. 2V-127 (1.4), TAR, 2019-06-07, kodas 2019-09335, įsigalioja 2019-06-08)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vietos vienetų statistinių duomenų atnaujinimo statistinės ataskaitos Ū-03 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-06-05 Nr. DĮ-150, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09193, įsigalioja 2019-06-07)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl Priimančiosios šalies paramos galimybių katalogo rengimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-06 Nr. V-116, TAR, 2019-06-06, kodas 2019-09214, įsigalioja 2019-06-07)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V1-140 „Dėl Palydovinės Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-10 Nr. V1-74, TAR, 2019-06-10, kodas 2019-09417, įsigalioja 2019-06-11)


<< Atgal