Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 26

2019 m. birželio 26 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. birželio 19 d. – birželio 25 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2166, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09862, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2167, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09939, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 straipsnio pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2168, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09940, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2169, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09941, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 10 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2170, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09977, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 28 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2171, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09942, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2172, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09944, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2173, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09945, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2174, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09947, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2175, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09949, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2176, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09950, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2177, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09954, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2178, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09957, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2179, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09959, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2180, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09962, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 papildymo 10-1 straipsniu įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2181, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09963, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 4, 17, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2182, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09964, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2183, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09965, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2184, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09967, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 1, 4, 5, 6, 7 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2185, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09968, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 20-1, 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2186, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09969, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2187, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09971, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2188, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09843, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2189, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09845, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2190, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09846, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2191, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09847, įsigalioja 2019-06-20)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2192, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09848, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2, 13, 21, 34, 48 ir 51 straipsnių pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2193, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09851, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2194, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09852, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2195, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09854, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2196, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09855, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2197, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09856, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo Nr. X-1241 8, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2198, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09857, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 28 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2205, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09824, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo Nr. VIII-1313 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2207, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09825, įsigalioja 2019-06-20)

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2212, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09827, įsigalioja 2019-06-20)

Lietuvos Respublikos pašto įstatymo Nr. VIII-1141 1, 19, 20, 23, 26, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2213, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09830, įsigalioja 2019-11-23)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2216, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09858, įsigalioja 2019-06-20)

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 13, 14, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2217, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10159, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2218, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10160, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 33, 39 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1 straipsniu įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2219, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10161, įsigalioja 2019-07-02)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 15 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2220, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10162, įsigalioja 2019-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-06-18 Nr. (22.35)3-2792, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09829, įsigalioja 2019-06-19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Sprendimo dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti iš trečiosios valstybės ir į ją apribojimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-12 Nr. 585, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09866, įsigalioja 2019-06-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 586, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09921, įsigalioja 2019-06-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 590, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09966, įsigalioja 2019-06-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 591, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09970, įsigalioja 2019-06-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 597, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10044, įsigalioja 2019-06-22)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
2019-06-25 Nr. KT18-N9/2019, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10150, įsigalioja 2019-06-25)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 1K-195, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10151, įsigalioja 2019-06-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo  
(2019-06-25 Nr. A1-354, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10170, įsigalioja 2019-06-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-413 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. A1-355, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10171, įsigalioja 2019-06-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 4-799 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinės sistemos nuostatų ir Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. 4-387, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10139, įsigalioja 2019-06-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-150 „Dėl Gido pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Gido pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. 4-388, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10140, įsigalioja 2019-06-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 4-86 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. 4-390, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10173, įsigalioja 2019-06-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-21 Nr. D1-376, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10057, įsigalioja 2019-06-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategijos įgyvendinimo 2019–2021 metų tarpinstitucinio veiklos plano 2.1.10 priemonės 2019 m. detaliojo plano patvirtinimo
(2019-06-25 Nr. V-736, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10102, įsigalioja 2019-06-26)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-13 Nr. V-709/1R-193, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09930, įsigalioja 2019-06-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-17 Nr. V-723, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09872, įsigalioja 2019-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1085 „Dėl Vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-18 Nr. V-726, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09871, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. V-728, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10061, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo
(2019-06-20 Nr. V-731, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10060, įsigalioja 2019-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. V-732, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10052, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. V-734, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10059, įsigalioja 2019-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. V-735, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10142, įsigalioja 2019-06-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. V-736, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10051, įsigalioja 2019-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-21 Nr. V-737, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10148, įsigalioja 2019-06-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3-168 „Dėl Fizinių asmenų ir įmonių, pageidaujančių teikti laivų agentavimo paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 3-294, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09837, įsigalioja 2019-06-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. ĮV-409, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10093, įsigalioja 2019-06-26)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. ĮV-411/V-694, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10094, įsigalioja 2019-06-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-1145 „Dėl nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos vertinimo tvarkos aprašo, Nacionalinio, valstybinio ir savivaldybės teatro ir koncertinės įstaigos metinės kūrybinės veiklos programos pavyzdinės formos bei Praėjusių metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-18 Nr. ĮV-422, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09821, įsigalioja 2019-06-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. 3D-359, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09919, įsigalioja 2019-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 3D-378, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09955, įsigalioja 2019-06-21)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 3D-379/D1-370, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09958, įsigalioja 2019-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 3D-834 „Dėl galvijų genetinio vertinimo pagal produktyvumo, reprodukcijos, ūkinio naudojimo trukmės požymius metodikų ir Veislinių bulių vertinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 3D-381, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09956, įsigalioja 2019-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 3D-383, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09978, įsigalioja 2019-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 3D-384, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-09982, įsigalioja 2019-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-313 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-20 Nr. 3D-385, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-09981, įsigalioja 2019-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 3D-386, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-09985, įsigalioja 2019-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3D-541 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastosios programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 3D-387, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-09983, įsigalioja 2019-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-60 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 3D-388, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-09984, įsigalioja 2019-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 3D-376 „Dėl 2018 m. susietosios paramos už sėklines bulves mokėjimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 3D-389, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-09991, įsigalioja 2019-06-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 1V-563, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-09979, įsigalioja 2019-06-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 1V-564, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09974, įsigalioja 2019-06-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl Laikinojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-21 Nr. 1V-565, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10029, įsigalioja 2019-06-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-21 Nr. 1V-566, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10032, įsigalioja 2019-06-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-21 Nr. 1V-567, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10035, įsigalioja 2019-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-21 Nr. 1V-568, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10039, įsigalioja 2019-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. 1V-570, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10100, įsigalioja 2019-06-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Specialiųjų priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-18 Nr. V-554, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10037, įsigalioja 2019-06-22)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. VA-52, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09935, įsigalioja 2019-06-21)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VA-198 „Dėl Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. VA-53, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09936, įsigalioja 2019-06-21)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo
(2019-06-21 Nr. VA-54, TAR, 2019-06-21, kodas 2019-10030, įsigalioja 2019-06-22)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo
(2019-06-19 Nr. 1S-95, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09873, įsigalioja 2019-06-20)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-20 Nr. 1S-98, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10086, įsigalioja 2019-06-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-756/B1-573 „Dėl Vaistinių preparatų pardavimo pagal veterinarinių vaistų receptus ir paraiškas vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-17 Nr. V-721/B1-428, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09929, įsigalioja 2019-06-21)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ patvirtinimo
(2019-06-17 Nr. V-340, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09822, įsigalioja 2019-06-20)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo ir saugos įgaliotinio skyrimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. V-57, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09877, įsigalioja 2019-06-20)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 5-V-758 „Dėl Duomenų apie užsienietį tikrinimo, siekiant nustatyti, ar užsienietis kelia grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei, ir išvados dėl grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 5-V-479, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09832, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės miškų tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Asmenų, auginančių ir (ar) tiekiančių rinkai, įvežančių į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežančių iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą, išbraukimo iš Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo
(2019-06-20 Nr. 168-19-V, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10113, įsigalioja 2019-06-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-06-25 Nr. 2BE-202, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10145, įsigalioja 2019-06-26)


<< Atgal