Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 27

2019 m. liepos 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. birželio 26 d. – liepos 2 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2214, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10320, įsigalioja 2019-06-28)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 20, 67, 68, 69, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2215, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10322, įsigalioja 2019-06-28)

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2221, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10324, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2222, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10325, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 175-1, 366, 632 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2223, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10337, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2224, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10338, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 114 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2225, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10339, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 23 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2226, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10340, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2227, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10341, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 83, 85, 86, 87 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 85-1 straipsniu įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2228, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10342, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 66, 68, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2229, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10343, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 73, 75, 76 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2230, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10344, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2231, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10348, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 143, 147, 148, 154 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2232, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10349, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2233, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10350, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2234, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10353, įsigalioja 2019-07-02)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 10 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2235, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10354, įsigalioja 2019-07-02)

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1477 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2236, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10355, įsigalioja 2019-06-28)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 9-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2237, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10358, įsigalioja 2019-07-02)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10-3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2238, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10360, įsigalioja 2019-07-02)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2239, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10362, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 9 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2240, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10363, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2241, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10365, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 3, 5, 6, 7, 9 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2242, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10367, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2243, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10371, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2244, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10373, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2245, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10376, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34-31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2246, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10380, įsigalioja 2019-06-28)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2273, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10570, įsigalioja 2019-09-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-07-01 Nr. (22.35)3-3010, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10670, įsigalioja 2019-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. 734 „Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 606, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10212, įsigalioja 2019-06-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 535 „Dėl Kino projektų vertinimo ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-26 Nr. 610, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10377, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 613, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10385, įsigalioja 2019-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 617, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10399, įsigalioja 2019-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimo
(2019-06-19 Nr. 618, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10400, įsigalioja 2019-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. 1408 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 619, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10403, įsigalioja 2019-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 620, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10406, įsigalioja 2019-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų pasirašyti 2020 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį suteikimo
(2019-06-26 Nr. 623, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10423, įsigalioja 2019-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 625, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10427, įsigalioja 2019-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 626, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10428, įsigalioja 2019-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 627, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10429, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 632, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10534, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 633, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10535, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 281 „Dėl teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 634, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10536, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 312 „Dėl Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 635, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10537, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 159 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, tarptautinių sutarčių, jų projektų vertimo ir vertimo autentiškumo tvirtinimo tvarkos aprašo ir Klaidų ištaisymo Europos Sąjungos teisės aktuose ir kituose dokumentuose Lietuvių kalba tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 639, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10660, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Pranešimų pagal Jungtinių Tautų žmogaus teisių apsaugos konvencijas, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai rengimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijų sudarymo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 640, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10661, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo, Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašo ir Vyriausybės atstovų įstaigos nuostatų patvirtinimo
(2019-06-19 Nr. 645, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10760, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 125 „Dėl biudžetinės įstaigos nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 646, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10727, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 647, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10687, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2019-06-19 Nr. 648, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10688, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 649, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10689, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 650, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10696, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl garantijų Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, nutrūkus jos įgaliojimams
(2019-06-26 Nr. 658, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10731, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėju Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje
(2019-06-26 Nr. 659, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10732, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. 662, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10736, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 663, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10738, įsigalioja 2019-07-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1K-251 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-07 Nr. 1K-181, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10567, įsigalioja 2019-06-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. A1-358, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10278, įsigalioja 2019-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. A1-359, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10279, įsigalioja 2019-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-180 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. A1-364, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10280, įsigalioja 2019-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. A1-365, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10285, įsigalioja 2019-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. A1-366, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10345, įsigalioja 2019-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. A1-368/V-754, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10646, įsigalioja 2019-07-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 4-169 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 4-395, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10359, įsigalioja 2019-06-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 4-265 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 4-396, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10361, įsigalioja 2019-06-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-737 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 4-397, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10368, įsigalioja 2019-06-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. 4-401, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10542, įsigalioja 2019-06-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. 4-405, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10811, įsigalioja 2019-07-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. D1-386, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10571, įsigalioja 2019-06-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-172 „Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-01 Nr. D1-387, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10676, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 „Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-01 Nr. D1-388, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10787, įsigalioja 2019-07-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-302 „Dėl Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-01 Nr. D1-389, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10737, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-710 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-01 Nr. D1-390, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10671, įsigalioja 2019-07-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Povandeninių impulsinių triukšmų registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių impulsinių triukšmų registrui, kurį administruoja tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-01 Nr. D1-391, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10747, įsigalioja 2019-07-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-01 Nr. D1-393, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10818, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. D1-394, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10813, įsigalioja 2019-07-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. D1-395, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10812, įsigalioja 2019-07-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. V-755, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10232, įsigalioja 2019-06-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. V-757, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10286, įsigalioja 2019-06-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės sporto tarybos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. V-759, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10517, įsigalioja 2019-06-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Sporto projektų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. V-760, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10518, įsigalioja 2019-06-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. ISAK-965 „Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. V-763, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10520, įsigalioja 2019-06-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokyklų, kurioms 2019 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, sąrašų patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. V-766, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10569, įsigalioja 2019-06-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų, kurioms 2019 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metais projektą, sąrašų patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. V-767, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10607, įsigalioja 2019-07-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl dokumentų, reglamentuojančių duomenų subjektų teises, patvirtinimo
(2019-07-01 Nr. V-768, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10761, įsigalioja 2019-07-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1443 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymasi neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti, planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. V-704, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10230, įsigalioja 2019-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-1041 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. V-740, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10200, įsigalioja 2019-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-315 „Dėl Vaikų alergologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. V-748, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10402, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. V-749, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10401, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.gruodžio 14 d. Įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. V-752, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10611, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. V-753, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10468, įsigalioja 2019-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. V-755, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10665, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. V-757, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10556, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. V-758, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10565, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. V-760, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10594, įsigalioja 2019-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. V-762, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10698, įsigalioja 2019-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. V-767, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10842, įsigalioja 2019-07-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl įgaliojimo suteikimo valstybės įmonei Registrų centrui
(2019-06-27 Nr. 1R-203, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10313, įsigalioja 2019-06-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“
(2019-07-02 Nr. 1R-212, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10816, įsigalioja 2019-07-03)

Susisiekimo ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 3-518/A1-563/V-923 „Dėl Laivų ir jų įgulų atitikties tarptautiniams reikalavimams dėl darbo jūrų laivyboje vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. 3-287/A1-341/V-713, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10699, įsigalioja 2019-07-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 3-317, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10222, įsigalioja 2019-06-27)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 3-324, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10378, įsigalioja 2019-06-28)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1-330 „Dėl Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbų kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-27 Nr. 1-179, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10538, įsigalioja 2019-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1-180, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10318, įsigalioja 2019-07-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. 1-181, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10317, įsigalioja 2019-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1-183, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10505, įsigalioja 2019-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-01 Nr. 1-185, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10663, įsigalioja 2019-07-02)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-01 Nr. 1-186, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10662, įsigalioja 2019-07-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nario nešališkumo deklaracijos ir Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nario konfidencialumo pasižadėjimo patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. ĮV-438, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10773, įsigalioja 2019-07-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-01 Nr. ĮV-459, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10798, įsigalioja 2019-07-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-01 Nr. ĮV-460, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10774, įsigalioja 2019-07-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-542 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 3D-391, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10506, įsigalioja 2019-06-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-268 „Dėl Žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. 3D-392, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10522, įsigalioja 2019-06-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-933 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2019 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. 3D-393, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10544, įsigalioja 2019-06-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. 3D-395, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10788, įsigalioja 2019-07-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3D-519 „Dėl Į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą įvežamos medinės pakavimo medžiagos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-02 Nr. 3D-396, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10789, įsigalioja 2019-07-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 62 „Dėl Apdoroto tabako natūralios netekties normų“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. 3D-398, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10790, įsigalioja 2019-07-03)

Žemės ūkio ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir finansų ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3D-171/1K-080 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. 3D-403/1K-204, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10827, įsigalioja 2019-07-03)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiais ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. 1V-574/V-195, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10281, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 1V-577, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10204, įsigalioja 2019-06-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 1V-578, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10205, įsigalioja 2019-06-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 1V-579, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10206, įsigalioja 2019-06-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1V-377 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-580, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10284, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-357 „Dėl Užsieniečio paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-581, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10287, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-583, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10319, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-584, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10326, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1V-96 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-585, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10330, įsigalioja 2019-06-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-408 „Dėl Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-588, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10444, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-589, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10447, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. 1V-590, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10515, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1V-634/V-147 „Dėl Vietinio eismo per sieną leidimo išdavimo, keitimo ir panaikinimo Baltarusijos Respublikos pasienio gyventojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. 1V-591/V-200, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10609, įsigalioja 2019-07-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1V-369 „Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-28 Nr. 1V-592, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10574, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1V-290 „Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-28 Nr. 1V-593, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10578, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. 1V-594, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10583, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-714/V-191 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-01 Nr. 1V-595/V-204, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10723, įsigalioja 2019-07-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Biudžetinės įstaigos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatų ir organizacinės struktūros patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. V-411, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10561, įsigalioja 2019-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-618 „Dėl Valstybės įmonės „Infostruktūra“ įstatų tvirtinimo“ ir krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-128 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo tvarkytojui valstybės įmonei „Infostruktūra“ mokamo atlyginimo už naudojimąsi saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu dydžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
(2019-06-26 Nr. V-572, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10211, įsigalioja 2019-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. VA-55, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10750, įsigalioja 2019-07-02)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. VA-56, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10636, įsigalioja 2019-07-02)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. EV-197, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10566, įsigalioja 2019-06-29)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties nustatytiems kriterijams ir ketinimo tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai
(2019-07-02 Nr. EV-199, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10806, įsigalioja 2019-07-03)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 1S-100, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10471, įsigalioja 2019-06-29)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 1S-101, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10472, įsigalioja 2019-06-29)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. 1S-106, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10822, įsigalioja 2019-07-03)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-07-02 Nr. 1S-107, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10823, įsigalioja 2019-07-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2019-06-27 Nr. 1B-591, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10529, įsigalioja 2019-06-29)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įsakymas
Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. 1-191, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10564, įsigalioja 2019-06-29)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 1-161 „Dėl Bendrojo pagalbos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. 1-293, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10563, įsigalioja 2019-07-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Vienkartinės piniginės išmokos už įrodymų pateikimą konkurencijos tarybai skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. 1S-85 (2019), TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10412, įsigalioja 2019-07-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. 1S-86 (2019), TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10437, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo taikymo
(2019-06-25 Nr. 03-121, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10202, įsigalioja 2019-06-27)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-25 Nr. 03-125, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10217, įsigalioja 2019-06-27)

Valstybinė ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1K-143, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10476, įsigalioja 2019-06-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-22 „Dėl Tipinės kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. 1K-149, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10843, įsigalioja 2019-07-03)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo arba 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutarties bendrųjų sąlygų patvirtinimo
(2019-07-01 Nr. 2019/20-3-1, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10748, įsigalioja 2019-07-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. B1-299 „Dėl Eksportuojamų į jungtines amerikos valstijas kiaušinių gaminių saugos reikalavimų“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. B1-460, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10760, įsigalioja 2019-07-03)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-19 Nr. BRA-45, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10182, įsigalioja 2019-06-27)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. BRA-50, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10521, įsigalioja 2019-06-29)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės 2018 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje
(2019-06-27 Nr. O3E-203, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10388, įsigalioja 2019-06-28)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl 2018 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje
(2019-06-27 Nr. O3E-210, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10392, įsigalioja 2019-06-28)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl 2018 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
(2019-06-27 Nr. O3E-214, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10420, įsigalioja 2019-06-28)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl 2018 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių
(2019-06-27 Nr. O3E-216, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10422, įsigalioja 2019-06-28)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo tvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-218, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10455, įsigalioja 2019-06-29)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Bendrosios visų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių apkrovų perskirstymo ar kompensacinės prekybos išlaidų pasidalijimo metodikos patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-219, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10426, įsigalioja 2019-06-28)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl 2018 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo
(2019-06-27 Nr. O3E-222, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10424, įsigalioja 2019-06-28)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-225, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10448, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-226, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10449, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-227, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10451, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. O3-308 ,,Dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. O3E-228, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10453, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Administracinių nusižengimų tyrimo, bylų nagrinėjimo ir nutarimų administracinių nusižengimų bylose vykdymo kontrolės Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos taisyklių patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-229, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10454, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-230, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10456, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-231, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10457, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-232, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10458, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-233, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10459, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-234, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10460, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-235, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10461, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarkos patvirtinimo
(2019-06-27 Nr. O3E-236, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10463, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. O3E-237, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10552, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. O3E-238, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10553, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. O3E-239, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10554, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, Prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir Leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo
(2019-06-28 Nr. O3E-240, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10555, įsigalioja 2019-07-02)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. II pusmečiui patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. V-322, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10227, įsigalioja 2019-07-01)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. V-46, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10228, įsigalioja 2019-06-27)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 13P-10-(7.1.2) „Dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. 13P-122-(7.1.2), TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10726, įsigalioja 2019-08-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2019 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 13P-91-(7.1.2) „Dėl Asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašo pakeitimo
(2019-06-28 Nr. 13P-125-(7.1.2), TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10791, įsigalioja 2019-07-03)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. 2-110, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10246, įsigalioja 2019-06-28)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisyklių patvirtinimo
(2019-07-02 Nr. V-250, TAR, 2019-07-02, kodas 2019-10824, įsigalioja 2019-07-03)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1-47, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10346, įsigalioja 2019-07-01)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1-48 „Dėl Užsakymų išrašyti valstybės tarnautojo pažymėjimus ar atnaujinti valstybės tarnautojo pažymėjimuose įrašytus valstybės tarnautojo sertifikatus teikimo Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir valstybės tarnautojo pažymėjimų perdavimo valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1-48, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10386, įsigalioja 2019-07-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1V-293 „Dėl Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-666, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10407, įsigalioja 2019-06-28)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros, įskaitant radijo stebėseną, ir telefono ryšių numerių naudojimo priežiūros tarifų koeficiento nustatymo
(2019-06-27 Nr. 1V-667, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10411, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-175 „Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 1V-87, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10323, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-99 „Dėl Administracinių sprendimų, priimtų nevykdant teritorijų planavimo proceso, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-90, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10321, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-91, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10347, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2018 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-11 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos suteikimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 1V-95, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10452, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomų valstybės ir kitų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir saugos įgaliotinio paskyrimo
(2019-06-27 Nr. 1V-96, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10504, įsigalioja 2019-06-29)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 2V-171 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. 2V-137 (1.4), TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10421, įsigalioja 2019-06-28)

Migracijos departamento direktoriaus ir Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 3K-10/5-V-66 „Dėl Dokumentų su asmens duomenimis, esančių Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniuose, teikimo susipažinti valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-27 Nr. 3K-88/5-V-510, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10516, įsigalioja 2019-07-01)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų su asmens duomenimis, esančių Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teikimo susipažinti valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams taisyklių patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. 3K-89, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10519, įsigalioja 2019-07-01)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo
(2019-06-28 Nr. 3K-91, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10568, įsigalioja 2019-07-01)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl prašymų formų patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. 3K-92, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10604, įsigalioja 2019-07-02)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl prašymų priėmimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(2019-06-28 Nr. 3K-93, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10603, įsigalioja 2019-07-02)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo
(2019-06-28 Nr. 3K-94, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10606, įsigalioja 2019-07-02)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas ir Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. KS-30/1V-661, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10327, įsigalioja 2021-02-02)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. V1-123, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10209, įsigalioja 2019-06-27)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. V1-124, TAR, 2019-06-26, kodas 2019-10192, įsigalioja 2019-06-27)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-9 „Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. V-81, TAR, 2019-06-28, kodas 2019-10557, įsigalioja 2019-06-29)


<< Atgal