Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 28

2019 m. liepos 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. liepos 3 d. – liepos 9 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1, 16, 20, 21, 28, 32, 34, 37, 37-2, 78 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-3 straipsniu įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2249, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11167, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23-1 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-3 straipsniu įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2250, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11169, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 119-1 straipsniu ir 590, 614 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2251, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11170, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 88, 89, 90, 93, 102 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 89-1 straipsniais įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2252, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11172, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2253, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10923, įsigalioja 2019-07-04)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3, 4-1, 5, 6-1, 7, 7-1, 9, 10, 14, 23, 23-1, 24, 25, 26, 28, 29, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25-1, 25-2, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5, 29-6, 29-7 ir 29-8 straipsniais įstatymo Nr. XIII-1858 21, 22, 28 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2254, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10924, įsigalioja 2019-07-04)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2255, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10925, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2256, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10926, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 3, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2257, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10927, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 2, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2258, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10928, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2259, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10929, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo
(2019-06-27 Nr. XIII-2260, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11176, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2261, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10930, įsigalioja 2019-07-04)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2262, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10931, įsigalioja 2019-07-04)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 67, 70, 71, 74, 75, 85, 92 ir 243 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2263, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11177, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2264, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11180, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 309, 339, 342, 353, 354, 357, 358, 360, 361, 362 ir 364 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2265, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11182, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo Nr. XI-1860 pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2266, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11184, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 6, 7, 8, 12, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 36, 40 straipsnių pakeitimo ir 43 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2267, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11186, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo Nr. XIII-1387 4, 10 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2268, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11188, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2269, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11190, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 603, 626, 692 ir 755 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2270, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11192, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2271, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11193, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2274, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11194, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2275, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11196, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2276, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11197, įsigalioja 2020-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros politikos strategijos patvirtinimo
(2019-06-26 Nr. 665, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10879, įsigalioja 2019-07-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 666, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10882, įsigalioja 2019-07-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 667, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10884, įsigalioja 2019-07-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo
(2019-07-03 Nr. 668, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11074, įsigalioja 2019-07-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio
(2019-07-03 Nr. 669, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11076, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-03 Nr. 670, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11077, įsigalioja 2019-07-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-26 Nr. 673, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11080, įsigalioja 2019-07-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Europos teisės departamento prie teisingumo ministerijos reorganizavimo, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų peržiūros, siekiant panaikinti Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus perkeliančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir užtikrinti reglamentų tiesioginį taikymą, tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-03 Nr. 674, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11081, įsigalioja 2019-07-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 675, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11082, įsigalioja 2019-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 936 „Dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 676, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11083, įsigalioja 2019-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 678, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11207, įsigalioja 2019-07-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1141 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamų asmenų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-03 Nr. 679, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11208, įsigalioja 2019-07-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 680, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11209, įsigalioja 2019-07-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narių, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narių, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narių, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos narių, Teisėjų garbės teismo narių, išskyrus šių komisijų ir Teisėjų garbės teismo narius teisėjus, darbo apmokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-03 Nr. 681, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11210, įsigalioja 2019-07-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 687, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11364, įsigalioja 2019-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 688, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11365, įsigalioja 2019-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-03 Nr. 689, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11367, įsigalioja 2019-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 690, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11369, įsigalioja 2019-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-03 Nr. 691, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11373, įsigalioja 2019-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 692, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11374, įsigalioja 2019-07-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 693, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11375, įsigalioja 2019-07-10)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. 1K-207, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11213, įsigalioja 2019-07-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. A1-379, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11001, įsigalioja 2019-07-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-03 Nr. A1-380, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11002, įsigalioja 2019-07-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. A1-382/V-784, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11241, įsigalioja 2019-07-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-08 Nr. A1-386, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11272, įsigalioja 2019-07-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurso nominacijų patvirtinimo
(2019-07-09 Nr. A1-390, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11357, įsigalioja 2019-07-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodikos patvirtinimo
(2019-07-08 Nr. 4-409, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11277, įsigalioja 2019-07-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-08 Nr. D1-401, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11261, įsigalioja 2019-07-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. V-778/A1-376, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11359, įsigalioja 2019-07-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-925 „Dėl Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. V-779, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11037, įsigalioja 2019-07-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-82 „Dėl nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. V-793, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11348, įsigalioja 2019-07-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-81 „Dėl nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. V-794, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11349, įsigalioja 2019-07-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2019-06-28 Nr. V-763, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11317, įsigalioja 2019-07-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. V-766, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10887, įsigalioja 2019-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. V-774, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-10998, įsigalioja 2019-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Labai retoms būklėms gydyti skirtų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. V-776, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10919, įsigalioja 2019-07-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomų ir Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų elektroninės sveikatos sistemos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo išankstinės pacientų registracijos informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-03 Nr. V-777, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11047, įsigalioja 2019-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. V-787, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11157, įsigalioja 2019-07-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. V-791, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11246, įsigalioja 2019-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. V-792, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11202, įsigalioja 2019-07-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamo pozitronų emisijos tomografijos tyrimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. V-793, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11269, įsigalioja 2019-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-08 Nr. V-797, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11267, įsigalioja 2019-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-08 Nr. V-798, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11268, įsigalioja 2019-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-08 Nr. V-800, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11360, įsigalioja 2019-07-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1R-204 „Dėl Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-04 Nr. 1R-218, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11044, įsigalioja 2019-07-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 3-328, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10970, įsigalioja 2019-07-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-722 „Dėl Leidimų į laisvąjį uostą išdavimo taisyklių ir leidimų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 3-330, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10973, įsigalioja 2019-07-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-23 „Dėl Užsienio valstybių laivų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. 3-334, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11030, įsigalioja 2019-07-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 3-492 „Dėl Privalomų patikrinimų, užtikrinančių saugų keleivinių įvažiuojamųjų laivų ir greitaeigių keleivinių laivų valdymą, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. 3-335, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11031, įsigalioja 2019-07-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos plano 2020 metams, pašto ženklų, pašto blokų ir ženklintų atvirukų leidybos planuojamų temų 2021 metams sąrašo ir pašto ženklų ir pašto blokų leidybos planuojamų temų 2022 metams sąrašo patvirtinimo
(2019-07-08 Nr. 3-343, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11257, įsigalioja 2019-07-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-08 Nr. 3-345, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11263, įsigalioja 2019-07-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-938 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 3D-404, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11026, įsigalioja 2019-07-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 383 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. 3D-409, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11204, įsigalioja 2019-07-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. 3D-410, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11205, įsigalioja 2019-07-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-08 Nr. 3D-411, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11351, įsigalioja 2019-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-164 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-08 Nr. 3D-412, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11352, įsigalioja 2019-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-08 Nr. 3D-413, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11353, įsigalioja 2019-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-07-09 Nr. 3D-414, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11354, įsigalioja 2019-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir dėl šių ligų taikomas veterinarinės sanitarijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. 3D-416, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11368, įsigalioja 2019-07-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 1V-601, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10944, įsigalioja 2019-07-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-07-08 Nr. 1V-614, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11247, įsigalioja 2019-07-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-08 Nr. 1V-615, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11271, įsigalioja 2019-07-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo
(2019-07-02 Nr. V-583, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10972, įsigalioja 2019-07-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos nuostatų bei įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-21 Nr. V1-165, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-10994, įsigalioja 2019-07-05)

Lietuvos auditorių rūmų nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2018 m. vasario 26 d. nutarimo 1.4-7.2.6.6 „Dėl Kvalifikacinių Lietuvos auditorių rūmų narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. 1.4-45.7.1.1, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-10995, įsigalioja 2019-07-05)

Lietuvos auditorių rūmų nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2018 m. vasario 26 d. nutarimo 1.4-7.2.6.3 „Dėl Lietuvos auditorių rūmų narių profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. 1.4-45.7.1.2, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-10996, įsigalioja 2019-07-05)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Naudojimosi centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 1S-108, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10895, įsigalioja 2019-07-04)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1S-106 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. 1S-109, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11148, įsigalioja 2019-07-06)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų bei Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų pirkimų priežiūros ir neperkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų organizacijų pagal Reglamentus pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-08 Nr. 2019/8-172, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11260, įsigalioja 2019-07-09)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. VE(1.3 E)-38 „Dėl Lietuvos valstybės archyvuose saugomų išskirtinę vertę turinčių dokumentų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. VE-35, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11195, įsigalioja 2019-07-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. B1-478, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11248, įsigalioja 2019-07-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. B1-480, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11273, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. B1-255 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikoma sustiprinta valstybinė maisto kontrolė, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-05 Nr. B1-481, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11250, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1K-186 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų teritorinių ligonių kasų sutarčių su ūkio subjektais dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos išlaidų kompensavimo tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 1K-150, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10945, įsigalioja 2019-07-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-308 „Dėl Išmokų natūra kitų Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. 1K-152, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11090, įsigalioja 2019-07-05)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų teikimo
(2019-07-03 Nr. 3R-25, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11254, įsigalioja 2019-07-09)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3R-25 „Dėl Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-08 Nr. 3R-26, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11245, įsigalioja 2019-07-09)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų stebėsenos atlikimo
(2019-07-03 Nr. T-66, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-10999, įsigalioja 2019-07-05)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-14 Nr. V1-13, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11316, įsigalioja 2019-07-10)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-07-01 Nr. V1-130, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10920, įsigalioja 2019-07-04)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-07-02 Nr. V1-135, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10890, įsigalioja 2019-07-04)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-07-04 Nr. V1-136, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11200, įsigalioja 2019-07-06)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-07-04 Nr. V1-137, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11255, įsigalioja 2019-07-09)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Žinių ir gebėjimų patikrinimo studijų kokybės vertinimo centre tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-03 Nr. V-71, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11062, įsigalioja 2019-07-05)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Paramos skyrimo žinių ir inovacijų bendrijų pagrindiniams partneriams aprašo patvirtinimo
(2019-07-04 Nr. 2V-226, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11043, įsigalioja 2019-07-05)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. V-63, TAR, 2019-07-09, kodas 2019-11362, įsigalioja 2019-07-10)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Pavadinimų pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-04 Nr. VE-311(1.3 E), TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11041, įsigalioja 2019-07-05)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-99 „Dėl Administracinių sprendimų, priimtų nevykdant teritorijų planavimo proceso, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. 1V-104, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10891, įsigalioja 2019-07-04)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-166 „Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. 1V-111, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11109, įsigalioja 2019-07-08)

Vilniaus apygardos teismo pirmininko įsakymas
Dėl Vilniaus apygardos teismo vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
(2019-06-06 Nr. V-106, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10853, įsigalioja 2019-07-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinės ataskaitos ŽŪ-20 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-07-01 Nr. DĮ-164, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10955, įsigalioja 2019-07-04)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.6-2019 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninė priežiūra, stebėjimas ir patikrinimai“ patvirtinimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-136, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10957, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-188 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-137, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10956, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-138, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10954, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-139, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10953, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ir naudojimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-140, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10952, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-141, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10951, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-295 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.5-2018 „Branduolinės energetikos objekto pripažinimas tinkamu eksploatuoti“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-142, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10950, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-143, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10949, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-144, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10948, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-145, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10947, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 22.3-146, TAR, 2019-07-03, kodas 2019-10946, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo
(2019-07-04 Nr. 22.3-148, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11095, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo  
(2019-07-04 Nr. 22.3-149, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11094, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 22.3-169 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.4-2018 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ patvirtinimo“ pakeitimo  
(2019-07-04 Nr. 22.3-150, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11096, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 22.3-60 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reikalvimai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-04 Nr. 22.3-151, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11097, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių Branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. 22.3-152, TAR, 2019-07-04, kodas 2019-11098, įsigalioja 2019-11-01)


<< Atgal