Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 29

2019 m. liepos 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. liepos 10 d. – liepos 16 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 695, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11470, įsigalioja 2019-07-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3511
(2019-07-10 Nr. 696, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11496, įsigalioja 2019-07-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 698, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11551, įsigalioja 2019-07-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 702, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11609, įsigalioja 2019-07-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 707, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11617, įsigalioja 2019-07-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 708, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11618, įsigalioja 2019-07-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo
(2019-07-03 Nr. 709, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11620, įsigalioja 2019-07-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ pakeitimo
(2019-07-03 Nr. 710, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11641, įsigalioja 2019-07-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 718, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11709, įsigalioja 2019-07-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 719, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11711, įsigalioja 2019-07-17)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio (2013 m. birželio 18 d. redakcija) 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-07-11 Nr. KT21-N10/2019, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11475, įsigalioja 2019-07-11)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. 1K-198, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11546, įsigalioja 2019-07-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. 1K-205, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11545, įsigalioja 2019-07-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-038 „Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. 1K-206, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11547, įsigalioja 2019-07-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-10 Nr. 1K-212, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11544, įsigalioja 2019-07-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 1K-297 „Dėl Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. 1K-215, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11543, įsigalioja 2019-07-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų šalpos išmokoms, tikslinėms kompensacijoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. A1-394, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11464, įsigalioja 2019-07-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-16 Nr. A1-400, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11689, įsigalioja 2019-07-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. D1-181 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2019-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. D1-409, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11422, įsigalioja 2019-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-841 „Dėl Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. D1-412, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11428, įsigalioja 2019-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-729 „Dėl asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. D1-413, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11427, įsigalioja 2019-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. D1-415, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11552, įsigalioja 2019-07-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-446 „Dėl Kvalifikacinių girininkų klasių suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-12 Nr. D1-416, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11637, įsigalioja 2019-07-16)

Aplinkos ministro, Sveikatos apsaugos ministro, Žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 681/689/525/753 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų, genetiškai modifikuotų organizmų arba jų, kaip atskirų produktų ar esančių kituose produktuose, rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. D1-417/V-824/3D-423/B1-495, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11560, įsigalioja 2019-09-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. D1-990 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.1.1-APVA-V-006 „Potvynių rizikos valdymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-16 Nr. D1-421, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11717, įsigalioja 2019-07-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-860 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. V-819, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11549, įsigalioja 2019-07-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl paramos teikimo asmenims iš Ukrainos karo zonos pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms
(2019-07-12 Nr. V-820, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11574, įsigalioja 2019-07-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-296 „Dėl 2019 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. V-824, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11576, įsigalioja 2019-07-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-16 Nr. V-831, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11716, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. V-801, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11461, įsigalioja 2019-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-540 „Dėl Intervencinės radiologijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir ligų ir būklių, kurioms esant taikomos intervencinės radiologijos procedūros, ir šių procedūrų taikymo indikacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. V-802, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11462, įsigalioja 2019-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Onkologijos radioterapijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. V-804, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11457, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. V-805, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11472, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. V-809, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11460, įsigalioja 2019-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. V-810, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11557, įsigalioja 2019-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. V-814, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11584, įsigalioja 2019-07-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. V-817, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11477, įsigalioja 2019-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. V-820, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11559, įsigalioja 2019-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V-1115 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. V-821, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11558, įsigalioja 2019-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-876 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 140:2007 „Gydytojas urologas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. V-822, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11585, įsigalioja 2019-07-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Konsultacijos prašymo dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų maisto produktų naujo maisto produkto statuso nustatymo teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-12 Nr. V-823, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11625, įsigalioja 2019-07-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. V-827, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11624, įsigalioja 2019-07-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. V-828, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11623, įsigalioja 2019-07-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. 3-347, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11483, įsigalioja 2019-11-01)

Kultūros ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcijos patvirtinimo
(2019-07-10 Nr. ĮV-471/4-416, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11492, įsigalioja 2019-07-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-677 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. 3D-417, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11429, įsigalioja 2019-07-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-18 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. 3D-422, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11479, įsigalioja 2019-07-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 3D-424, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11563, įsigalioja 2019-07-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-319 „Dėl konkurso „Geriausias ekologinės gamybos ūkis“ arba „Geriausia ekologinės gamybos įmonė“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 3D-426, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11564, įsigalioja 2019-07-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „ Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 3D-430, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11565, įsigalioja 2019-07-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 3D-431, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11566, įsigalioja 2019-07-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 3D-432, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11567, įsigalioja 2019-07-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3D-391 „Dėl Pagal sąlygines išlaidas įvertintų žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir Žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 3D-433, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11570, įsigalioja 2019-07-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 3D-434, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11577, įsigalioja 2019-07-13)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Išorės paslaugų teikėjo pasirinkimo ir bendradarbiavimo su juo tvarkos aprašo ir Išorės paslaugų teikėjo atrankos ir bendradarbiavimo vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo
(2019-07-09 Nr. V-211, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11425, įsigalioja 2019-07-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. 1V-626, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11473, įsigalioja 2019-07-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-767 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-15 Nr. 1V-635, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11613, įsigalioja 2019-07-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1282 „Dėl įgaliojimo tvarkyti Saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-12 Nr. V-613, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11627, įsigalioja 2019-07-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-834 „Dėl karinės jėgos prieš bepiločius orlaivius panaudojimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. V-614, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11626, įsigalioja 2019-07-16)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. VA-57, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11424, įsigalioja 2019-07-11)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. VA-58/1B-620, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11471, įsigalioja 2019-07-22)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. VA-59, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11481, įsigalioja 2019-07-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. VA-60, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11561, įsigalioja 2019-07-13)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl Asmens socialinio draudimo numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-16 Nr. V-301, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11718, įsigalioja 2019-07-17)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1B-519 „Dėl atrankos į laisvas muitinės pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-01 Nr. 1B-602, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11695, įsigalioja 2019-07-17)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1B-645 „Dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. 1B-621, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11622, įsigalioja 2019-07-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 1B-624, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11621, įsigalioja 2019-07-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su valstybine ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. 1K-155, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11412, įsigalioja 2019-07-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. 1K-156, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11413, įsigalioja 2019-07-12)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 1K-159, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11569, įsigalioja 2019-07-13)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1T-1(1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-12 Nr. 1T-78(1.12.E), TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11571, įsigalioja 2019-07-13)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1T-54(1.12.E) „Dėl Vaizdo stebėjimo teisėtumo patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-12 Nr. 1T-79 (1.12.E), TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11572, įsigalioja 2019-07-13)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1T-11(1.12.E) „Dėl Informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo ir Rekomenduojamos informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-12 Nr. 1T-80 (1.12.E), TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11573, įsigalioja 2019-07-13)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1T-7(1.12.) „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-12 Nr. 1T-84 (1.12.E), TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11578, įsigalioja 2019-07-13)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1T-17(1.12.) „Dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais teisėtumo patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-15 Nr. 1T-88(1.12.E), TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11715, įsigalioja 2019-07-17)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1-142 „Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 1-303, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11420, įsigalioja 2019-07-11)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1-268 „Dėl Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 1-304, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11421, įsigalioja 2019-07-11)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1-44 „Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-15 Nr. 1-311, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11642, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-186 „Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. 1V-116, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11692, įsigalioja 2019-07-17)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-07-12 Nr. V1-140, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11554, įsigalioja 2019-07-13)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-07-15 Nr. V1-141, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11628, įsigalioja 2019-07-16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-12 Nr. V-337, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11612, įsigalioja 2019-07-16)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniuose skyriuose vadovo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-16 Nr. V-64, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11693, įsigalioja 2019-07-17)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2014 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. v-85 „Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentų pateikimo patikrinti ar išankstinei patikrai informacinėje sistemoje „Geomatininkas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-11 Nr. VE-324 (1.3 E), TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11458, įsigalioja 2019-07-12)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-150 (101.2E) „Dėl administracinių nusižengimų tyrimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. VE-333 (1.3 E), TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11555, įsigalioja 2019-07-13)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2-53 ,,Dėl Atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. 2-119, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11390, įsigalioja 2019-07-11)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Sprendimų dėl atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo bei vizos atšaukimo priėmimo
(2019-07-10 Nr. 4-321, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11610, įsigalioja 2019-07-16)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 4-142 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio sulaikymo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 4-322, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11673, įsigalioja 2019-07-17)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 4-20 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“ pakeitimo
(2019-07-16 Nr. 4-332, TAR, 2019-07-16, kodas 2019-11708, įsigalioja 2019-07-17)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymo NR. V-101 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-11 Nr. V-258, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11482, įsigalioja 2019-07-12)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-12 Nr. V-118, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11633, įsigalioja 2019-07-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo
(2019-07-12 Nr. 2BE-210, TAR, 2019-07-12, kodas 2019-11533, įsigalioja 2019-07-13)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių lankytojų skaičiavimui patvirtinimo
(2019-07-08 Nr. 2V-145 (1.4), TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11484, įsigalioja 2019-07-12)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3K-94 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. 3K-104, TAR, 2019-07-15, kodas 2019-11631, įsigalioja 2019-07-16)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento reikalavimų laikymosi patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) patvirtinimo
(2019-07-08 Nr. Į-192, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11384, įsigalioja 2019-07-11)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikoje esančio užsienio valstybėms reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtų tipinių informacinių lentelių projekto patvirtinimo
(2019-07-11 Nr. TĮ-23, TAR, 2019-07-11, kodas 2019-11489, įsigalioja 2019-07-12)


<< Atgal