Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 30

2019 m. liepos 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. liepos 17 d. – liepos 23 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 14, 16, 19, 26, 41 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 16-1, 16-2, 24-1 straipsniais įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2295, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12123, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2298, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12106, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2299, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12107, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2300, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12124, įsigalioja 2019-07-24)

Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo Nr. I-56 14, 17, 19 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2301, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12108, įsigalioja 2019-07-24)

Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2310, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12109, įsigalioja 2019-07-24)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2311, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12110, įsigalioja 2020-02-01)

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2314, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12112, įsigalioja 2019-07-24)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2318, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12113, įsigalioja 2019-08-01)

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 11, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2319, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12114, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo Nr. I-920 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2320, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12115, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2323, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12116, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1960 pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2324, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12117, įsigalioja 2019-07-24)

Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2325, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12118, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2356, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11978, įsigalioja 2019-07-21)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 16, 27, 44 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2357, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11979, įsigalioja 2019-07-21)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 3, 25, 35, 53, 56, 58, 59, 62, 82, 111 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62-1 straipsniu įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2358, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11980, įsigalioja 2019-07-21)

Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 4 straipsnio įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2359, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11981, įsigalioja 2019-07-21)

Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 28, 34, 55, 130, 153, 157, 159, 171 ir 173 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2360, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11982, įsigalioja 2019-07-21)

Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 2, 9, 20, 28, 30, 44, 46, 50, 65 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2361, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11983, įsigalioja 2019-07-21)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 3, 18, 25, 61 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2362, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11984, įsigalioja 2019-07-21)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo Nr. XII-2443 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2363, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11985, įsigalioja 2019-07-21)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43-7 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2364, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11986, įsigalioja 2019-07-21)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 722, TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11762, įsigalioja 2019-07-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programos patvirtinimo
(2019-07-10 Nr. 728, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11827, įsigalioja 2019-07-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 730, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11837, įsigalioja 2019-07-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 741, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12035, įsigalioja 2019-07-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 742, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12037, įsigalioja 2019-07-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 746, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12044, įsigalioja 2019-07-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 749, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12129, įsigalioja 2019-07-24)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-008 „Dėl Atsiskaitymo už atstovavimo šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti fondų lėšų naudojimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-16 Nr. 1K-220, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11820, įsigalioja 2019-07-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. A1-404, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11774, įsigalioja 2019-07-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. A1-405, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11775, įsigalioja 2019-07-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-180 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. A1-410, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12086, įsigalioja 2019-07-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-22 Nr. 4-437, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12043, įsigalioja 2019-07-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-27 Nr. D1-379, TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11746, įsigalioja 2019-07-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. D1-408, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12084, įsigalioja 2019-07-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. D1-410, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12083, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. D1-425, TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11745, įsigalioja 2019-07-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-22 Nr. D1-431, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12049, įsigalioja 2019-07-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019–2020 metų strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo
(2019-05-16 Nr. V-563, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12095, įsigalioja 2019-07-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Informavimo apie sportininko baigiamą ar atnaujinamą karjerą
(2019-05-23 Nr. V-632, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12094, įsigalioja 2019-07-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-18 Nr. V-727, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12093, įsigalioja 2019-07-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo
(2019-07-17 Nr. V-835, TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11758, įsigalioja 2019-07-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-19 Nr. V-836, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11936, įsigalioja 2019-07-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-294 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-22 Nr. V-842, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12036, įsigalioja 2019-07-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl Minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. V-843, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12092, įsigalioja 2019-07-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų doktorantūros vietų, į kurias 2019 metais priimami doktorantai, skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis
(2019-07-23 Nr. V-847, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12111, įsigalioja 2019-07-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-746 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. V-850, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12119, įsigalioja 2019-07-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-1156 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, siūlomų apmokėti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, teikimo reikalavimų rengimo ir bazinių kainų skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-16 Nr. V-837, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11777, įsigalioja 2019-07-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. V-838, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11829, įsigalioja 2019-07-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl Kalbos korekcijos paslaugos, priskiriamos papildomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, bazinės kainos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-840, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11902, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-841, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11903, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 17 „Dėl ortodontinio aparato ir breketų sistemos bazinių kainų bei ligų ir ortodontinių anomalijų, kurioms gydyti naudojami kompensuojamieji ortodontiniai aparatai ir breketų sistemos, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-842, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11904, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-843, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11906, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-844, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11907, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-845, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11908, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-846, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11909, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-847, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11910, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-848, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11911, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-849, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11912, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-850, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11913, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-851, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11914, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-852, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11915, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-853, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11919, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-854, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11920, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-855, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11921, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-856, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11922, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-857, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11923, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-858, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11924, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1111 „Dėl Stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-859, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11925, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-860, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11926, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-861, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11927, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-862, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11929, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-863, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11930, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-470 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų, teikiamų suaugusiesiems ir vaikams Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-864, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11931, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-865, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11932, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-866, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11933, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-867, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11935, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-868, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11940, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-869, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11941, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1060 „Dėl Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-870, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11942, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, Normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, Bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-871, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11943, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-872, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11944, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1167 „Dėl Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašo ir Spindulinės terapijos dienos stacionaro paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-873, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11950, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-874, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11951, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1064 „Dėl Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-875, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11952, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-876, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11953, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-877, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11954, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Visuotinio naujagimių tikrinimo dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-878, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11955, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-879, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11956, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1045 „Dėl Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-880, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11957, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1046 „Dėl Plaučių transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-881, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11958, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1064 „Dėl Kasos ir inksto komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-882, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11959, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugų teikimo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-883, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11960, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl Oftalmologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-884, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11961, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1452 „Dėl Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-885, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11962, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-149 „Dėl Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacijų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Dienos stacionaro paslaugų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-886, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11963, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-541 „Dėl Nėštumo patologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-887, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11964, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-1173 „Dėl Onkologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. V-888, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11965, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1246 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-19 Nr. V-892, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11905, įsigalioja 2019-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pasirengimo gripo pandemijai 2019–2023 metų programos patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. V-899, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11966, įsigalioja 2019-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir Dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-19 Nr. V-912, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12122, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 111:2006 „Gydytojas vaikų hematologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-19 Nr. V-914, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11969, įsigalioja 2019-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Dantų amalgamų naudojimo mažinimo plano patvirtinimo
(2019-07-22 Nr. V-915, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12052, įsigalioja 2019-07-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-1140 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-22 Nr. V-916, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12051, įsigalioja 2019-07-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. V-918, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12091, įsigalioja 2019-07-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-22 Nr. 1R-229, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12048, įsigalioja 2019-07-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 3-356, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11771, įsigalioja 2019-07-19)

Susisiekimo ministro, Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3-577/D1-841/V-1038 „Dėl Laivų balastinio vandens ir nuosėdų valdymo ir kontrolės priemonių, skirtų išvengti kenksmingųjų ir ligas sukeliančių vandens organizmų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. 3-360/D1-427/V-889, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12047, įsigalioja 2019-11-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-19 Nr. 3-364, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11939, įsigalioja 2019-07-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-19 Nr. 3-365, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11948, įsigalioja 2019-07-20)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimo Nr. 6 rezervinių projektų sąrašo patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. 1-202, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11916, įsigalioja 2019-07-20)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimo Nr. 5 rezervinių projektų sąrašo patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. 1-203, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11917, įsigalioja 2019-07-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. ĮV-486, TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11759, įsigalioja 2019-07-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-17 Nr. ĮV-487, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11769, įsigalioja 2019-07-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-267 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. 3D-436, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11833, įsigalioja 2019-07-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Licencijuotuose sandėliuose saugomų varpinių, ankštinių ir aliejinių augalų grūdų, jų sėklinės medžiagos, ankštinių ir varpinių žolių sėklų, bulvių, daržovių ir vaisių normatyvinių kainų sąrašo patvirtinimo
(2019-07-18 Nr. 3D-437, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11834, įsigalioja 2019-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. 3D-439, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11835, įsigalioja 2019-07-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-19 Nr. 3D-443, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11895, įsigalioja 2019-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. 3D-444, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11898, įsigalioja 2019-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2019 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. 3D-445, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11897, įsigalioja 2019-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pagrindinės tiesioginės išmokos mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. 3D-446, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11896, įsigalioja 2019-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-237 „Dėl Nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo  asmenims, perkantiems turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. 3D-448, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12098, įsigalioja 2019-07-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-579 „Dėl Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. 3D-449, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12099, įsigalioja 2019-07-24)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-15 Nr. 1V-636/V-214, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12014, įsigalioja 2019-07-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose
(2019-07-22 Nr. 1V-645, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12085, įsigalioja 2019-07-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-07-22 Nr. 1V-652, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12064, įsigalioja 2019-07-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-23 Nr. 1V-655, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12087, įsigalioja 2019-07-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. 1V-659, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12096, įsigalioja 2019-07-24)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V1-341 „Dėl Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. V4-162, TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11753, įsigalioja 2019-07-18)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V1-399 „Dėl Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. V4-163, TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11754, įsigalioja 2019-07-18)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V4-108 „Dėl Bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo testo organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-02 Nr. V4-164, TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11755, įsigalioja 2019-07-18)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. EV- 158 „Dėl Valstybinės darbo inspekcijos kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-19 Nr. EV-218, TAR, 2019-07-19, kodas 2019-11947, įsigalioja 2019-07-20)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-07-17 Nr. 1T-92(1.12.E), TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11748, įsigalioja 2019-07-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis bei jų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis sutarties formos patvirtinimo
(2019-07-17 Nr. 1K-166, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11776, įsigalioja 2019-07-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
(2019-07-19 Nr. O3E-250, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-11993, įsigalioja 2019-07-23)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. O3E-251, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-11994, įsigalioja 2019-07-23)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. O3E-252, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-11995, įsigalioja 2019-07-23)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-22 Nr. 2V-241, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12026, įsigalioja 2019-07-23)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos atstovų dalyvavimo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (COST) veiklose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-17 Nr. V-388, TAR, 2019-07-18, kodas 2019-11819, įsigalioja 2019-07-19)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Švietimo sektoriaus ir bibliotekų veiklos profesinio standarto patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. V1-143, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12088, įsigalioja 2019-07-24)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-16 Nr. V-338, TAR, 2019-07-17, kodas 2019-11728, įsigalioja 2019-07-18)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Baudžiamojo proceso dokumento formos patvirtinimo
(2019-07-19 Nr. I-219, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-11987, įsigalioja 2019-07-23)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Atsakymų į prašymus dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų terminų nustatymo
(2019-07-23 Nr. 1V-781, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12089, įsigalioja 2019-07-24)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo reikalavimų įgyvendinimo patikrinimų kontrolinio klausimyno formos patvirtimo
(2019-07-22 Nr. 22.3-170, TAR, 2019-07-22, kodas 2019-12041, įsigalioja 2019-11-01)


<< Atgal