Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 31

2019 m. liepos 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. liepos 24 d. – liepos 30 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 70 straipsnių ir II skyriaus pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2279, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12227, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2280, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12171, įsigalioja 2019-08-01)

Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 3, 4, 6, 8, 9 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2282, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12172, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 7, 8, 9 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2283, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12240, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 128 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2284, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12173, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626, 628, 629, 668 ir 691 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2285, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12174, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2286, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12175, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2287, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12176, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2288, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12177, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2290, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12178, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 34 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2291, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12179, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2292, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12180, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2293, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12181, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 2, 4, 7, 9, 21, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2294, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12182, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymo Nr. VIII-1527 pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2297, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12183, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 2, 3, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2302, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12185, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Protokolo, kuriuo pakeičiamas Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo papildomas protokolas, ratifikavimo
(2019-07-11 Nr. XIII-2308, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12186, įsigalioja 2019-07-25)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutarties dėl nuteistųjų asmenų perdavimo ratifikavimo
(2019-07-11 Nr. XIII-2309, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12187, įsigalioja 2019-07-25)

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2312, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12392, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2313, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12395, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymo Nr. VIII-512 3, 4, 5 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo 1 priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2315, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12188, įsigalioja 2019-07-25)

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto papildymo 70-1 straipsniu įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2316, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12358, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2317, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12359, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2321, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12360, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 preambulės, 2, 4, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2322, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12366, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2326, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12396, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25 ir 139 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2327, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12397, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 3, 13, 24, 28, 31, 32, 39, 40, 46, 48, 49, 53-1, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 84, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 67-1 ir 67-2 straipsniais įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2328, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12391, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 ir 367 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2329, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12370, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso XXXV skyriaus pavadinimo ir 456, 457, 458 ir 459 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2330, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12371, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 658, 659, 660 ir 663 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2331, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12373, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 156 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2332, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12376, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 14, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2333, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12377, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 8, 95, 205, 206, 207 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 100-3 straipsniu įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2334, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12378, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 21, 22, 53, 54, 105, 188 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 27-2, 189-1 straipsniais įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2335, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12386, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 10, 45 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2336, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12387, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje ratifikavimo
(2019-07-16 Nr. XIII-2337, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12527, įsigalioja 2019-07-31)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2338, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12401, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2339, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12402, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo Nr. XII-2111 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2340, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12536, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 35, 56, 57, 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2341, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12405, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2342, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12407, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2343, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12409, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2344, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12435, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2345, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12436, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2346, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12437, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2347, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12438, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1, 2, 142 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo X-1 skyriumi įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2348, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12439, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2350, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12440, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 10, 10-1 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2351, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12441, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 25, 40-1, 87, 108, 118, 145, 148, 156, 158 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-2 straipsniu įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2352, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12442, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1329 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2353, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12443, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 188-1 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2354, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12444, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo Nr. IX-2183 papildymo 56-1 straipsniu įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2355, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12388, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270 2, 5, 15, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2365, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12389, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 papildymo 30-2 straipsniu įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2366, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12445, įsigalioja 2019-08-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 14 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2367, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12448, įsigalioja 2019-08-01)

Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2368, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12446, įsigalioja 2019-08-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 36, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2369, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12449, įsigalioja 2019-08-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2370, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12450, įsigalioja 2019-08-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 34 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-18 Nr. XIII-2382, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12390, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-07-25 Nr. XIII-2398, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12398, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo Nr. I-1093 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-25 Nr. XIII-2399, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12399, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 4-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-25 Nr. XIII-2410, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12400, įsigalioja 2019-09-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-07-29 Nr. (22.35)3-3472, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12493)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 751, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12230, įsigalioja 2019-07-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 752, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12232, įsigalioja 2019-07-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 753, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12236, įsigalioja 2019-07-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 754, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12406, įsigalioja 2019-07-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo įgyvendinimo
(2019-07-17 Nr. 755, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12408, įsigalioja 2019-07-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 756, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12410, įsigalioja 2019-07-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 757, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12411, įsigalioja 2019-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 758, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12412, įsigalioja 2019-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 311 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 759, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12413, įsigalioja 2019-07-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 760, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12537, įsigalioja 2019-07-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 951 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-24 Nr. 761, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12274, įsigalioja 2019-07-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Užsieniečių registro reorganizavimo ir Užsieniečių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 762, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12280, įsigalioja 2019-07-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 764, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12291, įsigalioja 2019-07-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 765, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12297, įsigalioja 2019-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 766, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12298, įsigalioja 2019-07-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 768, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12321, įsigalioja 2019-07-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2019-07-17 Nr. 772, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12333, įsigalioja 2019-07-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 611 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-24 Nr. 776, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12361, įsigalioja 2019-12-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-24 Nr. 778, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12453, įsigalioja 2019-07-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-457 „Dėl Biudžeto pajamų planų šališkumo vertinimo ir išvadų dėl šališkumo rengimo Finansų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. 1K-224, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12161, įsigalioja 2019-07-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-25 Nr. 1K-226, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12332, įsigalioja 2019-08-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo
(2019-07-24 Nr. A1-412, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12146, įsigalioja 2019-07-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo
(2019-07-30 Nr. A1-426, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12528, įsigalioja 2019-07-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 4-442, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12154, įsigalioja 2019-07-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2019-07-24 Nr. 4-443, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12155, įsigalioja 2019-07-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2020 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo
(2019-07-08 Nr. D1-403, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12147, įsigalioja 2019-07-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. D1-432, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12234, įsigalioja 2019-07-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. D1-435, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12271, įsigalioja 2019-07-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. D1-229 „Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-25 Nr. D1-438, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12524, įsigalioja 2019-07-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-29 Nr. D1-444, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12490, įsigalioja 2019-07-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. D1-447, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12541, įsigalioja 2019-07-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 555 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 42-02 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-30 Nr. D1-448, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12549, įsigalioja 2019-07-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo
(2019-07-25 Nr. V-858, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12255, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. V-925, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12260, įsigalioja 2019-07-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-928, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12379, įsigalioja 2019-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-547 „Dėl Onkologijos chemoterapijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-930, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12382, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-931, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12383, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-932, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12384, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 164:2019 „Vaikų infekcinių ligų gydytojas“ patvirtinimo
(2019-07-29 Nr. V-939, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12487, įsigalioja 2019-07-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašą, tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumo tikrinimo ir jų deaktyvinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. V-948, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12540, įsigalioja 2019-10-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. 3-371, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12356, įsigalioja 2019-07-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1-13 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 1-216, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12158, įsigalioja 2019-07-25)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. 1-219, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12385, įsigalioja 2019-08-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. 1-220, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12380, įsigalioja 2019-07-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
(2019-07-29 Nr. 1-221, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12488, įsigalioja 2020-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. 3D-451, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12556, įsigalioja 2019-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. 3D-452, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12550, įsigalioja 2019-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. 3D-454, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12554, įsigalioja 2019-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. 3D-455, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12552, įsigalioja 2019-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. 3D-456, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12551, įsigalioja 2019-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-25 Nr. 1V-673, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12265, įsigalioja 2019-07-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. 1V-679, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12403, įsigalioja 2019-07-27)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1200 „Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-661, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12461, įsigalioja 2019-07-30)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-07-24 Nr. VA-61, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12191, įsigalioja 2019-07-25)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. EV-221, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12151, įsigalioja 2019-07-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-16 Nr. 1B-635, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12417, įsigalioja 2019-08-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 1B-664, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12242, įsigalioja 2019-08-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1B-697 „Dėl Laisvosios zonos įrengimo derinimo nuostatų ir Reikalavimų įrengiamos laisvosios zonos teritorijai ir muitinio tikrinimo vietai patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 1B-666, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12243, įsigalioja 2019-07-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. B1-632 „Dėl Reikalavimų prekiautojams, tiekiantiems maistą tiesiogiai galutiniam vartotojui laikinose prekyvietėse, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-26 Nr. B1-544, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12415, įsigalioja 2019-07-27)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2018–2019 metais plano pakeitimo
(2019-07-23 Nr. 03-130, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12471, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 5 eurų monetos, skirtos skautams, etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2019-07-23 Nr. 03-131, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12472, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 20 eurų monetos, skirtos Sapiegų rūmams (iš serijos „Lietuvos rūmai ir dvarai“), etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2019-07-23 Nr. 03-132, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12474, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. 03-133, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12475, įsigalioja 2019-08-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. 03-134, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12477, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. 03-135, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12478, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. 03-219 „Dėl Reikalavimų vartojimo kredito davėjo, kredito davėjo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus, sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus, valiutos keityklos operatoriaus dalyviams įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-23 Nr. 03-136, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12526, įsigalioja 2019-07-31)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, įgaliotų dalyvauti statybos užbaigimo ir teritorijų planavimo procedūrose, sąrašo patvirtinimo ir įgaliojimų jiems suteikimo
(2019-07-29 Nr. 1-330, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12459, įsigalioja 2019-07-30)

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų patvirtinimo
(2019-07-23 Nr. 1S-98 (2019), TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12460, įsigalioja 2019-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-25 Nr. O3E-265, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12261, įsigalioja 2019-07-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodikos derinimo
(2019-07-25 Nr. O3E-277, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12266, įsigalioja 2019-07-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-25 Nr. O3E-279, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12299, įsigalioja 2019-07-26)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. (1.4)-1T-26 „Dėl Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-18 Nr. (1.4)-1T-33, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12148, įsigalioja 2019-07-25)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Prokuratūros darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-24 Nr. I-222, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12434, įsigalioja 2019-07-30)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. I-222 „Dėl Prokuratūros darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-25 Nr. I-225, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12416, įsigalioja 2019-07-30)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
(2019-07-26 Nr. V-273, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12404, įsigalioja 2019-07-27)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos steigimo ir Informacijos apie pažeidimus Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2019-07-23 Nr. 47V-935, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12184, įsigalioja 2019-07-25)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T-28 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-29 Nr. T-75, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12530, įsigalioja 2019-07-31)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. T-33 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-29 Nr. T-76, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12531, įsigalioja 2019-07-31)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2019 metais“ pakeitimo
(2019-07-29 Nr. V-349, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12504, įsigalioja 2019-07-31)

Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-188 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-24 Nr. V-78, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12156, įsigalioja 2019-07-25)

Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-619 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-24 Nr. V-79, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12157, įsigalioja 2019-07-25)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Alinkos ministerijos viršininko 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Alinkos ministerijos reidų galimoms neteisėtoms statyboms išsiaiškinti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. 1V-125, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12393, įsigalioja 2019-07-31)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 2V-67 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. 2V-157 (1.4), TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12394, įsigalioja 2019-07-27)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V1-15 „Dėl individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose pagal ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose teises patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-25 Nr. V1-88, TAR, 2019-07-25, kodas 2019-12267, įsigalioja 2019-07-26)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 22.3-113 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vykdomų patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-29 Nr. 22.3-179, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12462, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. 22.3-181, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12547, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 1997 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 69 pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-30 Nr. 22.3-182, TAR, 2019-07-30, kodas 2019-12548, įsigalioja 2019-11-01)


<< Atgal