Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 32

2019 m. rugpjūčio 7 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 6 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 50 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2349, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12633, įsigalioja 2019-08-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53-1, 53-2, 54, 55-1, 57, 61, 63, 69-1, 76, 78, 84, 85, 88, 91-2, 91-3, 91-4, 91-5, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 44-1 straipsniu ir nauja VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2372, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12836, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2373, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12796, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 393, 595, 602, 681, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2374, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12798, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymas
(2019-07-18 Nr. XIII-2377, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12799, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-18 Nr. XIII-2378, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12801, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-18 Nr. XIII-2379, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12802, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 5, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-18 Nr. XIII-2380, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12803, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-18 Nr. XIII-2381, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12804, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 370-1 straipsniu ir 370-1, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-07-23 Nr. XIII-2390, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12805, įsigalioja 2019-08-03)

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-23 Nr. XIII-2391, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12806, įsigalioja 2019-08-03)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. 785, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12664, įsigalioja 2019-08-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. 787, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12678, įsigalioja 2019-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms skyrimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. 799, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12790, įsigalioja 2019-08-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. 800, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12792, įsigalioja 2019-08-03)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. 801, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12832, įsigalioja 2019-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Viešosios įstaigos Vyriausybės strateginės analizės centro įstatų patvirtinimo
(2019-07-31 Nr. 802, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12833, įsigalioja 2019-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. 806, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12849, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 957 „Dėl Prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis, ginklų priedėliais tarpininkų registravimo ir sutikimų tarpininkauti užsienio valstybių ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių gamintojams, importuotojams, eksportuotojams, prekiautojams ar pirkėjams išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. 807, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12854, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą
(2019-07-31 Nr. 808, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12852, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1457 „Dėl Valstybinio ginklų registro reorganizavimo į Ginklų registrą ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. 809, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12856, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1111 „Dėl Ūkinės komercinės veiklos, susijusios su ginklais ir šaudmenimis, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. 810, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12857, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui nustatymo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-07-31 Nr. 814, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12896, įsigalioja 2019-08-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 1K-179, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12677, įsigalioja 2019-08-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. A1-433, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12575, įsigalioja 2019-08-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. A1-437, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12646, įsigalioja 2019-08-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2019-08-01 Nr. A1-440, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12706, įsigalioja 2019-08-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-01 Nr. A1-441, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12708, įsigalioja 2019-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2019-08-02 Nr. A1-446, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12729, įsigalioja 2020-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybei atstovaujančios institucijos rašto dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei nustatymo rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2019-08-01 Nr. 4-453, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12676, įsigalioja 2019-08-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. D1-446, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12593, įsigalioja 2019-08-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. D1-449, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12627, įsigalioja 2019-08-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-07-31 Nr. D1-451, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12681, įsigalioja 2019-08-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-01 Nr. D1-452, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12680, įsigalioja 2019-08-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-01 Nr. D1-454, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12877, įsigalioja 2019-08-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr.  D1-457, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12837, įsigalioja 2019-08-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. D1-1010 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. D1-459, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12838, įsigalioja 2019-08-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. D1-683 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonės „Potvynių rizikos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. D1-460, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12830, įsigalioja 2019-08-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-792 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. D1-461, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12831, įsigalioja 2019-08-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. D1-181 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2019-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. D1-462, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12881, įsigalioja 2019-08-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-164 „Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. D1-469, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12880, įsigalioja 2019-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-09 Nr. V-791, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12684, įsigalioja 2019-08-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Bendrosios praktikos slaugytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-934, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12577, įsigalioja 2019-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gydytojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti medicinos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-935, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12578, įsigalioja 2019-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Akušerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal akušerio profesiją ar laikinai ir kartais teikti akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-936, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12579, įsigalioja 2019-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1003 „Dėl Profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint Lietuvos Respublikoje dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-937, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12580, įsigalioja 2019-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Gydytojo odontologo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gydytojo odontologo profesiją ar laikinai ir kartais teikti odontologijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-26 Nr. V-938, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12581, įsigalioja 2019-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-01 Nr. V-959, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12683, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-41 „Dėl Insulino pompų, taikomų ambulatoriniam gydymui nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių skyrimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-01 Nr. V-960, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12689, įsigalioja 2019-08-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-01 Nr. V-961, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12690, įsigalioja 2019-08-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1462 „Dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. V-964, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12812, įsigalioja 2019-08-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-02 Nr. V-965, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12811, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. V-967, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12768, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-387 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. V-969, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12797, įsigalioja 2019-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. V-819 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 88:2006 „Gydytojas vaikų endokrinologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. V-971, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12829, įsigalioja 2019-08-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. 3-381, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12853, įsigalioja 2019-08-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 18 „Dėl Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. 3-382, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12855, įsigalioja 2019-08-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-808 „Dėl tarptautinių kultūros programų centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. ĮV-496, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12584, įsigalioja 2019-08-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-320 „Dėl Bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-02 Nr. ĮV-520, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12786, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl preliminaraus 2020 metų studijų programų, pagal kurias studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose asmenims iš žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros sritimis“apmokama jų studijų kaina, sąrašo patvirtinimo
(2019-07-31 Nr. 3D-457, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12589, įsigalioja 2019-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-07-31 Nr. 3D-458, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12640, įsigalioja 2019-08-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3D-34 „Dėl 2019 m. Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų sąmatų pagal priemones patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-01 Nr. 3D-460, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12709, įsigalioja 2019-08-03)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. V-226, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12886, įsigalioja 2019-08-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. 1V-697, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12858, įsigalioja 2019-08-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. 1V-698, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12860, įsigalioja 2019-08-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-01 Nr. V-672, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12851, įsigalioja 2019-08-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. VA-78 „Dėl Vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatytų prekių gamybą taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-06 Nr. VA-62, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12891, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Informavimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-06 Nr. VA-63, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12892, įsigalioja 2019-11-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. EV-234, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12767, įsigalioja 2019-08-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-22 Nr. 1B-658, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12673, įsigalioja 2019-08-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2019-07-30 Nr. 1B-697, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12672, įsigalioja 2019-08-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. 1B-703, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12828, įsigalioja 2019-08-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. B1-517 „Dėl veisimo organizacijos pripažinimo ir veisimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-30 Nr. B1-551, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12573, įsigalioja 2019-08-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. B1-554, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12629, įsigalioja 2019-08-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. B1-555, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12630, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-05 Nr. B1-568, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12884, įsigalioja 2019-08-07)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo (parengties) gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus užtikrinimo nuostatų patvirtinimo
(2019-08-05 Nr. 1-342, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12835, įsigalioja 2019-08-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, Medicininių intervencijų klasifikacijos, Kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2019-08-01 Nr. 1K-169, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12697, įsigalioja 2019-08-02)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-06 Nr. 1T-101 (1.12.E), TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12915, įsigalioja 2019-08-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-02 Nr. O3E-296, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12784, įsigalioja 2019-08-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2018 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių paskelbimo
(2019-08-02 Nr. O3E-300, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12793, įsigalioja 2019-08-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo
(2019-08-02 Nr. O3E-301, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12794, įsigalioja 2019-08-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. O3E-303, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12795, įsigalioja 2019-08-03)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. O3E-304, TAR, 2019-08-05, kodas 2019-12810, įsigalioja 2019-08-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2019 m. skatinimo kvotų paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų aprašo patvirtinimo
(2019-08-02 Nr. O3E-305, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12807, įsigalioja 2019-08-03)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo
(2019-07-31 Nr. V-353, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12603, įsigalioja 2019-08-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-337 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-01 Nr. V-356, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12703, įsigalioja 2019-08-02)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 2V-27 „Dėl ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-31 Nr. 2V-253, TAR, 2019-07-31, kodas 2019-12600, įsigalioja 2019-08-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. DI-591 „Dėl Įspėjamųjų užrašų pateikimo lošimų organizavimo vietose ir lošimus organizuojančių bendrovių interneto svetainėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. DIE-479, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12898, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-51 „Dėl Laivo radijo operatorių, globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio operatorių, elektromechanikų, eilinių jūrininkų ir žvejybos laivų vadovaujančiųjų specialistų kompetencijos įvertinimo egzaminų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. 2BE-230, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12893, įsigalioja 2019-08-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-06 Nr. 2BE-231, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12894, įsigalioja 2019-08-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl locmanų stažuočių, egzaminavimo ir kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos atitinkantys asmenys įgyja teisę vesti tam tikrų dydžių laivus, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-06 Nr. 2BE-233, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12913, įsigalioja 2019-08-07)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 4-116 „Dėl Sienos kontrolės nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-01 Nr. 4-365, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12675, įsigalioja 2019-10-01)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-321 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-01 Nr. V-275, TAR, 2019-08-01, kodas 2019-12663, įsigalioja 2019-08-02)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 22.3-182 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. 22.3-186, TAR, 2019-08-06, kodas 2019-12909, įsigalioja 2019-08-07)


<< Atgal