Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 33

2019 m. rugpjūčio 14 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 13 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą“ pakeitimo
(2019-08-07 Nr. 817, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13069, įsigalioja 2019-08-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-07 Nr. 818, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13070, įsigalioja 2019-08-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 783 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-07 Nr. 819, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13071, įsigalioja 2019-08-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos
(2019-08-07 Nr. 820, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13072, įsigalioja 2019-08-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo
(2019-08-07 Nr. 821, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13073, įsigalioja 2019-08-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2019-08-07 Nr. 829, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13089, įsigalioja 2019-08-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 507 „Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-07 Nr. 832, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13093, įsigalioja 2019-09-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. 1K-243, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13038, įsigalioja 2019-08-10)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. 1K-244, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13037, įsigalioja 2019-08-10)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 1K-247, TAR 2019-08-13, kodas 2019-13128, įsigalioja 2019-08-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Atitinkamų apgyvendinimo paslaugų rūšių klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo
(2019-08-08 Nr. 4-462, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-12990, įsigalioja 2019-08-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl Inksto piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-09 Nr. V-979, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13051, įsigalioja 2019-08-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-180 „Dėl Ankilozinio spondilito ir kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos (neradiografinio ašinio spondiloartrito) gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-12 Nr. V-981, TAR 2019-08-13, kodas 2019-13120, įsigalioja 2019-08-14)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1R-175 „Dėl Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 1R-236, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-12999, įsigalioja 2019-08-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-379(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ J06-CPVA-V priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 3-384, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-13002, įsigalioja 2019-08-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo
(2019-08-13 Nr. 3-389, TAR 2019-08-13, kodas 2019-13131, įsigalioja 2019-08-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-07 Nr. 1-233, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-12967, įsigalioja 2019-08-09)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-12 Nr. ĮV-530, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13086, įsigalioja 2019-08-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. 3D- 462, TAR, 2019-08-07, kodas 2019-12930, įsigalioja 2019-08-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos teikimo vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms taisyklių patvirtinimo
(2019-08-08 Nr. 3D-464, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-12985, įsigalioja 2019-08-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 3D-465, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-12986, įsigalioja 2019-08-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 3D-466, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-13000, įsigalioja 2019-08-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-622 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-09 Nr. 3D-469, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13054, įsigalioja 2019-08-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-09 Nr. 1V-716, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13057, įsigalioja 2019-08-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-566 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-12 Nr. 1V-719, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13096, įsigalioja 2019-08-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-119 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-12 Nr. VA-64, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13062, įsigalioja 2019-08-13)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo
(2019-07-29 Nr. V4-190, TAR, 2019-08-07, kodas 2019-12917, įsigalioja 2019-08-26)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V4-248 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. V4-210, TAR 2019-08-13, kodas 2019-13125, įsigalioja 2019-08-26)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-09 Nr. V-331, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13046, įsigalioja 2019-08-10)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1B-550 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-07 Nr. 1B-721, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-13016, įsigalioja 2019-08-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-07 Nr. B1-578, TAR, 2019-08-07, kodas 2019-12936, įsigalioja 2019-08-08)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-09 Nr. B1-595, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13068, įsigalioja 2019-08-13)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pavojingus gaminius ir produktų saugos rinkoje priežiūros valstybės institucijas ir jų įgaliojimus teikimo Europos Komisijai ir (ar) Europos Sąjungos valstybėms narėms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-07-15 Nr. 1-198, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-13007, įsigalioja 2019-08-09)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Turizmo paslaugų teikėjų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklių patvirtinimo
(2019-08-13 Nr. 1-220, TAR 2019-08-13, kodas 2019-13135, įsigalioja 2019-08-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 03-117 „Dėl Reguliuojamos rinkos operatoriaus vidaus valdymo ir kapitalo reikalavimų taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-08 Nr. 03-144, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-13005, įsigalioja 2019-08-09)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 03-115 „Dėl Finansų maklerių atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 03-145, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-13006, įsigalioja 2019-08-09)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. AV-297 „Dėl Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-22 Nr. AV-222, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13053, įsigalioja 2019-07-22)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. T1-1201, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13090, įsigalioja 2019-08-13)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 2-38 „Dėl Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 2-131, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-13003, įsigalioja 2019-08-09)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl į Lietuvos Respubliką importuotų, atvežtų, pagamintų ar specialiojo statuso subjektų į civilinę apyvartą perduotų ginklų žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-12 Nr. 5-V-618, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13063, įsigalioja 2019-09-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 5-V-514 „Dėl Akredituoto ir reziduojančio užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių diplomatinio, administracinio techninio ir aptarnaujančiojo personalo, kuriems atitinkamas privilegijas suteikia tarptautiniai susitarimai, ginklų ir šaudmenų įsigijimo ir laikymo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-12 Nr. 5-V-628, TAR, 2019-08-12, kodas 2019-13079, įsigalioja 2019-08-13)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir Anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. 1V-136, TAR, 2019-08-07, kodas 2019-12937, įsigalioja 2019-08-12)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-5 „Dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 1V-141, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-13021, įsigalioja 2019-08-12)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 1V-842, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-12991, įsigalioja 2019-08-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 1V-843, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-12998, įsigalioja 2019-08-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. 1V-844, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-12997, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-09 Nr. 2BE-235, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13045, įsigalioja 2019-08-10)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V(E)-4 „Dėl Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. V-137, TAR, 2019-08-08, kodas 2019-12992, įsigalioja 2019-08-09)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-172 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-09 Nr. V-138, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13042, įsigalioja 2019-08-10)


<< Atgal