Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 35

2019 m. rugpjūčio 28 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 27 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 4 ir 4-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-08-22 Nr. XIII-2418, TAR, 2019-08-23, kodas 2019-13433, įsigalioja 2020-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-156 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 3 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.3.1-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-26 Nr. A1-466, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13466, įsigalioja 2019-08-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-26 Nr. A1-468, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13467, įsigalioja 2019-08-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl savivaldybių, kuriose teikiama valstybės parama perkeliamųjų asmenų integracijai, sąrašo tvirtinimo
(2019-08-26 Nr. A1-470, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13468, įsigalioja 2019-08-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. D1-471, TAR, 2019-08-22, kodas 2019-13398, įsigalioja 2019-08-23)

Alinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-260 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2019 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-26 Nr. D1-496, TAR,2019-08-27, kodas 2019-13520, įsigalioja 2019-08-28)

Alinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 252 „Dėl gyvūnų kaulų tvarkymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-26 Nr. D1-497, TAR,2019-08-27, kodas 2019-13529, įsigalioja 2019-08-28)

Alinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-27 Nr. D1-500, TAR,2019-08-27, kodas 2019-13530, įsigalioja 2019-08-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo
(2019-08-22 Nr. V-929, TAR, 2019-08-22, kodas 2019-13389, įsigalioja 2019-08-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-22 Nr. V-931, TAR, 2019-08-22, kodas 2019-13382, įsigalioja 2019-08-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo
(2019-08-23 Nr. V-941, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13454, įsigalioja 2019-08-27)

Sveikatos apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-755/V-106 „Dėl Leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. V-1005/V-235, TAR, 2019-08-21, kodas 2019-13322, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 713 „Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. V-1007, TAR, 2019-08-21, kodas 2019-13341, įsigalioja 2019-08-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. V-1008, TAR, 2019-08-23, kodas 2019-13399, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-22 Nr. V-1011, TAR, 2019-08-22, kodas 2019-13396, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-22 Nr. V-1012, TAR, 2019-08-22, kodas 2019-13397, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1111 „Dėl Stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-23 Nr. V-1016, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13452, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-23 Nr. V-1018, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13451, įsigalioja 2019-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. 1-237, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13463, įsigalioja 2019-08-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-26 Nr. ĮV-539, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13489, įsigalioja 2019-08-27)

Usienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-18 Nr. V-174, TAR,2019-08-27, kodas 2019-13522, įsigalioja 2019-08-28)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-22 Nr. V-710, TAR, 2019-08-23, kodas 2019-13428, įsigalioja 2019-08-24)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V4-191 „Dėl Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo
(2019-08-21 Nr. V4-218, TAR, 2019-08-22, kodas 2019-13384, įsigalioja 2019-08-23)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-26 Nr. V-356, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13470, įsigalioja 2019-08-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-21 Nr. 1B-741, TAR, 2019-08-22, kodas 2019-13395, įsigalioja 2019-08-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1B-71 „Dėl Prekių iškrovimo, laikinojo saugojimo ir gabenimo naudojant valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krovinių ir prekių informacinę sistemą (KIPIS) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-22 Nr. 1B-749, TAR, 2019-08-23, kodas 2019-13411, įsigalioja 2019-08-24)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-21 Nr. 1-224, TAR, 2019-08-23, kodas 2019-13409, įsigalioja 2019-08-24)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2019-08-23 Nr. 1-225, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13471, įsigalioja 2019-08-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1K-239 „Dėl Kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-22 Nr. 1K-186, TAR, 2019-08-23, kodas 2019-13405, įsigalioja 2019-08-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-21 Nr. B1-619, TAR, 2019-08-21, kodas 2019-13346, įsigalioja 2019-08-22)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo kontrolės
(2019-08-23 Nr. B1-624, TAR, 2019-08-23, kodas 2019-13436, įsigalioja 2019-08-24)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų ir Informacinės sistemos „E. sąskaita“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2019-08-26 Nr. V-316, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13486, įsigalioja 2019-08-27)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Įgaliojimų registro paslaugos „Įgaliojimų sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre“ naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2019-08-26 Nr. VE-408(1.3E), TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13488, įsigalioja 2019-08-28)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-23 Nr. 2-140, TAR, 2019-08-23, kodas 2019-13434, įsigalioja 2019-08-24)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl A, B kategorijų graižtvinių trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-26 Nr. 5-V-641, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13487, įsigalioja 2019-09-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-26 Nr. 5-V-642, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13464, įsigalioja 2019-09-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-27 Nr. I-243, TAR,2019-08-27, kodas 2019-13523, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 4R-100 „Dėl Vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-22 Nr. 2BE-240, TAR, 2019-08-23, kodas 2019-13408, įsigalioja 2019-08-24)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-26 Nr. 2V-273, TAR, 2019-08-26, kodas 2019-13483, įsigalioja 2019-08-27)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. KRF-10(1.15 E) „Dėl Projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. KRF-42(1.15), TAR, 2019-08-21, kodas 2019-13337, įsigalioja 2019-08-22)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. KRF-10(1.15 E) „Dėl Projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-08 Nr. KRF-43(1.15), TAR, 2019-08-21, kodas 2019-13338, įsigalioja 2019-08-22)


<< Atgal