Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 37

2019 m. rugsėjo 11 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. rugsėjo 4 d. – rugsėjo 10 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-09-04 Nr. (22.35)3-4006, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14142, įsigalioja 2019-09-05)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-09-04 Nr. (22.35)3-4007, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14143, įsigalioja 2019-09-05)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl kompetentingos institucijos pasikeitimo
(2019-09-10 Nr. (22.35)3-4086, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14401, įsigalioja 2019-09-10)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-09-10 Nr. (22.35)3-4087, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14402, įsigalioja 2019-09-10)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2019-09-10 Nr. (22.35)3-4088, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14400, įsigalioja 2019-09-10)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 73 „Dėl Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 892, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14113, įsigalioja 2019-09-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 897, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14133, įsigalioja 2019-09-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 504 „Dėl Bankrutavusių įmonių ir fizinių asmenų įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 898, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14136, įsigalioja 2019-09-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 900, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14201, įsigalioja 2019-09-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 901, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14208, įsigalioja 2019-09-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 902, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14209, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl Kelionių organizatoriaus ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 903, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14211, įsigalioja 2019-09-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 905, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14212, įsigalioja 2019-09-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 908, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14261, įsigalioja 2019-09-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 387 „Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 911, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14264, įsigalioja 2019-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2063 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, platinimo, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, F4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 912, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14266, įsigalioja 2019-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 913, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14268, įsigalioja 2019-11-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 914, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14276, įsigalioja 2019-09-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 916, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14321, įsigalioja 2019-09-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 917, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14322, įsigalioja 2019-09-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo
(2019-09-04 Nr. 918, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14335, įsigalioja 2019-09-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 921, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14370, įsigalioja 2019-09-11)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-05 Nr. 1K-260, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14418, įsigalioja 2019-09-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. A1-435 „Dėl Socialinės apsaugos srities investicijų projektų planavimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-05 Nr. A1-489, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14191, įsigalioja 2019-09-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2019-09-05 Nr. A1-493, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14192, įsigalioja 2019-09-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-163 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. A1-504, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14315, įsigalioja 2019-09-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-713 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. A1-505, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14316, įsigalioja 2019-09-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nepilnamečio individualaus vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-09 Nr. A1-509, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14331, įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A1-380 „Dėl Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. A1-510, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14332, įsigalioja 2019-09-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-716 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. A1-511, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14333, įsigalioja 2019-09-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. A1-512, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14354, įsigalioja 2019-09-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-09-09 Nr. A1-513, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14355, įsigalioja 2019-09-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ partnerių (darbdavių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų) atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-10 Nr. A1-516, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14420, įsigalioja 2019-09-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-447 „Dėl Aukštųjų universitetinių mokyklų studentų (magistrantų) ir jų mokslinių vadovų, pasirenkančių darbų temas, susietas su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, skatinimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-05 Nr. 4-511, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14203, įsigalioja 2019-09-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-06 Nr. 4-522, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14303, įsigalioja 2019-09-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 359 „Dėl prekių naikinimo būdų, kuriems nereikia aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento leidimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-07 Nr. D1-476, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14130, įsigalioja 2019-09-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. D1-508, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14210, įsigalioja 2019-09-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. D1-526, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14430, įsigalioja 2019-09-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. D1-529, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14403, įsigalioja 2019-09-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 „Dėl Privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų nustatymo valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. D1-532, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14386, įsigalioja 2019-09-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-10 Nr. V-1002, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14410, įsigalioja 2019-09-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo
(2019-09-04 Nr. V-976, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14105, įsigalioja 2019-09-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1072 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-707 priemonės „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-09-04 Nr. V-978, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14129, įsigalioja 2019-09-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų II pusmetį bus atliekamas visuminis išorinis vertinimas, atrankos kriterijų patvirtinimo
(2019-09-04 Nr. V-979, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14131, įsigalioja 2019-09-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų II pusmetį bus atliekamas visuminis išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo
(2019-09-04 Nr. V-980, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14132, įsigalioja 2019-09-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų II pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo
(2019-09-04 Nr. V-981, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14135, įsigalioja 2019-09-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. V-999, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14352, įsigalioja 2019-09-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-06 Nr. V-1051, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14351, įsigalioja 2019-09-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. 3D-499, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14043, įsigalioja 2019-09-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-535 „Dėl Augalų apsaugos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. 3D-500, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14045, įsigalioja 2019-09-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2019-09-04 Nr. 3D-501, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14145, įsigalioja 2019-09-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 239 „Dėl Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-06 Nr. 3D-502, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14300, įsigalioja 2019-09-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-06 Nr. 3D-503, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14301, įsigalioja 2019-09-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-10 Nr. 3D-504, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14404, įsigalioja 2019-09-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-667 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-10 Nr. 3D-505, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14405, įsigalioja 2019-09-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo
(2019-09-10 Nr. 3D-507, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14406, įsigalioja 2019-09-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-10 Nr. 3D-508, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14407, įsigalioja 2019-09-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-10 Nr. 3D-509, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14408, įsigalioja 2019-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-05 Nr. 1V-750, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14216, įsigalioja 2019-09-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Tęstinės medicininės priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-02 Nr. V-744, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14082, įsigalioja 2019-09-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-806 „Dėl Krašto apsaugos sistemos organizuojamų renginių dalyvio mokesčio nustatymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. V-747, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14083, įsigalioja 2019-09-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. V-748, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14084, įsigalioja 2019-09-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-41 „Dėl Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. VA-67, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14323, įsigalioja 2019-09-10)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams deklaracijų (teminių ataskaitų) pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2019-09-04 Nr. EV-253, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14078, įsigalioja 2019-09-05)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. ĮV-576, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14137, įsigalioja 2019-09-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo
(2019-09-04 Nr. B1-649, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14350, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pavedimo ir kontrolinio pirkimo pažymos formų patvirtinimo
(2019-09-04 Nr. 1-237, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14108, įsigalioja 2019-09-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 1K-194, TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14125, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 1K-196, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14200, įsigalioja 2019-09-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-10 Nr. 1K-197, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14419, įsigalioja 2019-09-11)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-05 Nr. V-89, TAR, 2019-09-05, kodas 2019-14205, įsigalioja 2019-09-06)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. 1-277, TAR, 2019-09-10, kodas 2019-14396, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-05 Nr. 1V-153, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14228, įsigalioja 2019-09-10)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2019-09-05 Nr. 1V-919, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14227, įsigalioja 2019-09-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl techninės priežiūros mokymo organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 147 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo
(2019-09-09 Nr. 2BE-252, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14313, įsigalioja 2019-09-10)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3K-92 „Dėl prašymų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-06 Nr. 3K-167, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14275, įsigalioja 2019-09-07)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3K-93 „Dėl prašymų priėmimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ pakeitimo
(2019-09-06 Nr. 3K-168, TAR, 2019-09-06, kodas 2019-14305, įsigalioja 2019-10-01)

Kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo
(2019-09-03 Nr. KRF-49(1.15), TAR, 2019-09-04, kodas 2019-14124, įsigalioja 2019-09-05)


<< Atgal