Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 38

2019 m. rugsėjo 18 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. rugsėjo 11 d. – rugsėjo 17 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutartis dėl nuteistųjų asmenų perdavimo
(2018-09-26, TAR 2019-09-13, kodas 2019-14567)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl įdarbinimo ir bendradarbiavimo darbo migracijos srityje
(2018-12-07, TAR 2019-09-13, kodas 2019-14568)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos Bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl asmenų readmisijos
(2018-12-07, TAR 2019-09-13, kodas 2019-14569)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 919, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14439, įsigalioja 2019-09-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą
(2019-09-04 Nr. 924, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14446, įsigalioja 2019-09-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-04 Nr. 925, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14448, įsigalioja 2019-09-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymą
(2019-09-04 Nr. 926, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14449, įsigalioja 2019-09-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl reikalavimo turėti vizą netaikymo diplomatinių pasų turėtojams patvirtinimo
(2019-09-11 Nr. 929, TAR, 2019-09-13, kodas 2019-14560, įsigalioja 2019-09-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo
(2019-09-11 Nr. 934, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14624, įsigalioja 2019-09-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-11 Nr. 935, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14625, įsigalioja 2019-09-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-11 Nr. 945, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14702, įsigalioja 2019-09-18)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-11 Nr. 1K-268, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14652, įsigalioja 2019-09-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-11 Nr. A1-517, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14441, įsigalioja 2019-09-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. A1-493 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-11 Nr. A1-518, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14464, įsigalioja 2019-09-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2019-09-11 Nr. A1-519, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14465, įsigalioja 2019-09-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2019-09-11 Nr. A1-520, TAR, 2019-09-12, kodas 2019-14472, įsigalioja 2019-09-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020 – 2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-09-16 Nr. A1-530, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14661, įsigalioja 2019-09-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. A1-531, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14665, įsigalioja 2019-09-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. A1-534, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14703, įsigalioja 2019-09-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. A1-536, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14698, įsigalioja 2019-09-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. A1-537, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14699, įsigalioja 2019-09-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. 4-527, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14641, įsigalioja 2019-09-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 4-427 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. 4-528, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14617, įsigalioja 2019-09-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. D1-525, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14447, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti, paskirstymo pagal savivaldybes sąrašų patvirtinimo
(2019-09-13 Nr. D1-543, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14638, įsigalioja 2019-09-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. D1-545, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14630, įsigalioja 2019-09-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pavirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-12 Nr. V-1008, TAR, 2019-09-12, kodas 2019-14523, įsigalioja 2019-09-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. V-1014, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14614, įsigalioja 2019-09-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1046 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. V-1017, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14615, įsigalioja 2019-09-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-17 Nr. V-1028, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14683, įsigalioja 2019-09-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-09 Nr. V-1054, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14452, įsigalioja 2019-09-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sudarymo
(2019-09-13 Nr. V-1059, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14678, įsigalioja 2019-09-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. V-1061, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14648, įsigalioja 2019-09-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2019-09-13 Nr. V-1062, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14679, įsigalioja 2019-09-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1R-317 „Dėl Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. 1R-257, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14613, įsigalioja 2019-09-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-11 Nr. 3-415, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14443, įsigalioja 2019-09-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3-3 „Dėl Geležinkelių transporto veiklų apskaitos ir ataskaitų rinkinio rengimo reikalavimų patvirtinimo ir šio rinkinio skelbimo“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. 3-420, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14654, įsigalioja 2019-12-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Maistui skirtų grūdų techninio reglamento ir Maistui skirtų grūdų produktų techninio reglamento patvirtinimo
(2019-09-11 Nr. 3D-511, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14470, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. 3D-514, TAR, 2019-09-13, kodas 2019-14572, įsigalioja 2019-09-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-419 „Dėl Dalies garantinės įmokos kompensavimo lizingu perkantiems subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. 3D-517, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14681, įsigalioja 2019-09-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. 3D-518, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14684, įsigalioja 2019-09-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 1V-457 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 15 straipsnį“ pakeitimo
(2019-08-29 Nr. 1V-736, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14616, įsigalioja 2019-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-827 „Dėl Europos prieglobsčio paramos biuro“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. 1V-777, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14705, įsigalioja 2019-09-18)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-12 Nr. VA-69, TAR, 2019-09-12, kodas 2019-14492, įsigalioja 2019-09-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. VA-70, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14697, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-11 Nr. V-376, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14467, įsigalioja 2019-09-12)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje archyvų sistemoje taisyklių patvirtinimo
(2019-09-13 Nr. VE-43, TAR, 2019-09-13, kodas 2019-14566, įsigalioja 2019-10-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-10 Nr. 1B-792, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14640, įsigalioja 2019-09-23)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. (1.72E)1A-1349, TAR, 2019-09-13, kodas 2019-14565, įsigalioja 2019-09-14)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 11V-34 „Dėl Dokumentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios formos rengimo, eskizo bei grafinio projekto tvirtinimo, gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, dingimo įforminimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. 11V-118, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14647, įsigalioja 2019-09-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai kitoje Europos Sąjungos šalyje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse apdraustų asmenų išlaidų būtinajai medicinos pagalbai, suteiktai Lietuvoje, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-12 Nr. 1K-198, TAR, 2019-09-12, kodas 2019-14515, įsigalioja 2019-09-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1K-2 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo
(2019-09-12 Nr. 1K-199, TAR, 2019-09-13, kodas 2019-14555, įsigalioja 2019-09-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-115 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. 1K-201, TAR, 2019-09-13, kodas 2019-14558, įsigalioja 2019-09-14)

Nacionalinė žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo vidiniu kanalu ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-11 Nr. 1P-251-(1.3 E.), TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14463, įsigalioja 2019-09-12)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 2017/8-144 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems projektų paraiškas pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014-2020 metų programą patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-11 Nr. 2019/8-231, TAR, 2019-09-11, kodas 2019-14444, įsigalioja 2019-09-12)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo tvarkos patvirtinimo
(2019-09-17 Nr. 2019/8-237, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14675, įsigalioja 2019-09-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. B1-665, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14687, įsigalioja 2019-09-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. B1-674, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14694, įsigalioja 2019-09-18)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. 1V-956, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14649, įsigalioja 2019-09-17)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V1-6 „Dėl Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. V1-46, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14655, įsigalioja 2019-09-17)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento patvirtinimo
(2019-09-13 Nr. V-448, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14701, įsigalioja 2019-09-18)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių, Projekto (projekto etapo) vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatos ir viešinimo planų formų patvirtinimo
(2019-09-05 Nr. KRF-51(1.15), TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14635, įsigalioja 2019-09-17)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Projekto įvykdymo rezultatų ataskaitų, faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų ir projekto informacijos apie įgyvendintas veiklas formų patvirtinimo
(2019-09-05 Nr. KRF-52(1.15), TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14639, įsigalioja 2019-09-17)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-09-16 Nr. V-60, TAR, 2019-09-16, kodas 2019-14653, įsigalioja 2019-09-17)

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 78 „Dėl Kvalifikacijos dokumentų išdavimo ir kvalifikacijos egzaminų laikymo mokesčių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-12 Nr. 18, TAR, 2019-09-13, kodas 2019-14564, įsigalioja 2020-01-01)


<< Atgal