Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 39

2019 m. rugsėjo 25 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. rugsėjo 18 d. – rugsėjo 24 d.

 

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo
(2019-09-19 Nr. XIII-2426, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14995, įsigalioja 2019-09-23)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-11 Nr. 946, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14810, įsigalioja 2019-09-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymą
(2019-09-18 Nr. 948, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14814, įsigalioja 2019-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 1099 „Dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-18 Nr. 949, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14816, įsigalioja 2019-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. 950, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14817, įsigalioja 2019-09-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. 956, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14840, įsigalioja 2019-09-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansines priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-18 Nr. 958, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14899, įsigalioja 2019-09-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. 963, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14911, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 864 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-18 Nr. 964, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14912, įsigalioja 2019-09-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. 965, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14926, įsigalioja 2019-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. 966, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14966, įsigalioja 2019-09-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. 967, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14967, įsigalioja 2019-09-24)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-09-19 Nr. KT25-N11/2019, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14836, įsigalioja 2019-09-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse
(2019-09-11 Nr. 1K-267, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14910, įsigalioja 2019-09-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2019 metų valstybės biudžeto dotacijos piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti paskirstymo savivaldybėms
(2019-09-18 Nr. 1K-272, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14891, įsigalioja 2019-09-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-229/1V-289/V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. A1-538/1V-780/V-1067, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14932, įsigalioja 2019-09-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. A1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-24 Nr. A1-545, TAR, 2019-09-24, kodas 2019-15033, įsigalioja 2019-09-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-24 Nr. A1-546, TAR, 2019-09-24, kodas 2019-15034, įsigalioja 2019-09-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-24 Nr. A1-548, TAR, 2019-09-24, kodas 2019-15035, įsigalioja 2019-09-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 4-541, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14992, įsigalioja 2019-09-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2019-09-23 Nr. 4-542, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14984, įsigalioja 2019-09-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2019-09-23 Nr. 4-543, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14985, įsigalioja 2019-09-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-189 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. D1-558, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14821, įsigalioja 2019-09-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. D1-373 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. D1-562, TAR, 2019-09-24, kodas 2019-15044, įsigalioja 2019-09-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. V-1033, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14738, įsigalioja 2019-09-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-558 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. V-1036, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14851, įsigalioja 2019-09-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2019 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-23 Nr. V-1037, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14969, įsigalioja 2019-09-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašo patvirtinimo
(2019-09-23 Nr. V-1054, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14993, įsigalioja 2019-09-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Religinių bendruomenių ar bendrijų mokyklų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2020 metais, sąrašo patvirtinimo
(2019-09-24 Nr. V-1059, TAR, 2019-09-24, kodas 2019-15045, įsigalioja 2019-09-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-888 „Dėl Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo ir silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-27 Nr. V-647, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14714, įsigalioja 2019-09-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-29 Nr. V-876, TAR, 2019-09-24, kodas 2019-15042, įsigalioja 2019-09-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-13 Nr. V-1063, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14706, įsigalioja 2019-09-19)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 432/77 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatų“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. V-1065/A1-529, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14728, įsigalioja 2019-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2019-09-18 Nr. V-1066, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14736, įsigalioja 2019-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. V-1068, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14735, įsigalioja 2019-09-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. V-1069, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14729, įsigalioja 2019-09-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 111:2019 „Gydytojas vaikų onkohematologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. V-1070, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14739, įsigalioja 2019-09-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 167:2019 „Skubiosios medicinos pagalbos paramedikas“ patvirtinimo
(2019-09-18 Nr. V-1077, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14827, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. V-1083, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14988, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tikslinių gyventojų grupių sveikos mitybos ir sveikatai palankaus maisto gaminimo mokymų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-20 Nr. V-1088, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-15002, įsigalioja 2019-09-24)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. 1R-259, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14806, įsigalioja 2019-09-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Išlaidų, susijusių su dalyvavimu Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo teisenoje, atlyginimo didžiausių dydžių ir jų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-19 Nr. 1R-261, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14807, įsigalioja 2019-09-20)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 1R-121 „Dėl Sprendimų priėmimo, įvertinus individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašo ir Rekomenduojamos sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 1R-265, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14933, įsigalioja 2019-09-21)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1R-45 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklos ataskaitos rengimo ir pateikimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 1R-266, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14934, įsigalioja 2019-09-21)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-124 „Dėl Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 1R-267, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14935, įsigalioja 2019-09-21)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1R-158 „Dėl prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 1R-268, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14936, įsigalioja 2019-09-21)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 1R-478 „Dėl Duomenų apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą rinkimo, kaupimo ir pateikimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 1R-269, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14937, įsigalioja 2019-09-21)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-24 Nr. 1R-272, TAR, 2019-09-24, kodas 2019-15039, įsigalioja 2019-09-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2019 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo
(2019-09-20 Nr. 3D-521, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14928, įsigalioja 2019-09-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 3D-522, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14929, įsigalioja 2019-09-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2019-09-20 Nr. 3D-523, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14931, įsigalioja 2019-09-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 3D-524, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14930, įsigalioja 2019-09-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų ir augalų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 3D-525, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14938, įsigalioja 2019-09-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 3D-527, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14939, įsigalioja 2019-09-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1V-294 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-20 Nr. 1V-787, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14889, įsigalioja 2019-09-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 1V-788, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14924, įsigalioja 2019-09-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. VA-71, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14842, įsigalioja 2019-09-20)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1B-791 „Dėl Muitinės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-16 Nr. 1B-824, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14750, įsigalioja 2019-09-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vištų dedeklių gerovės reikalavimų patvirtinimo
(2019-09-20 Nr. B1-685, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14977, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. B1-945 „Dėl Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. B1-686, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14978, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kiaulių gerovės reikalavimų patvirtinimo
(2019-09-20 Nr. B1-687, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14979, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. B1-173 „Dėl Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. B1-688, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14980, įsigalioja 2019-09-24)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Veršelių gerovės reikalavimų patvirtinimo
(2019-09-20 Nr. B1-689, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14981, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo
(2019-09-20 Nr. B1-690, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14982, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Nutarimo konfiskuoti gyvūną vykdymo, konfiskuoto gyvūno perdavimo, įtraukimo į apskaitą, saugojimo (laikymo) ir pripažinimo atliekomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. B1-691, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14983, įsigalioja 2019-09-24)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų registravimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-19 Nr. 03-165, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14915, įsigalioja 2019-09-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą 2020 metais nustatymo
(2019-09-19 Nr. 03-166, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14916, įsigalioja 2019-09-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 03-172 „Dėl Minimalių saugumo reikalavimų, keliamų internetu atliekamiems mokėjimams, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-19 Nr. 03-167, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14917, įsigalioja 2019-09-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 03-179 „Dėl Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. 03-168, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14918, įsigalioja 2019-12-31)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. 03-170, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14852, įsigalioja 2019-09-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 03-180 „Dėl Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. 03-171, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14919, įsigalioja 2019-09-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 03-44 „Dėl Vertybinių popierių prospekto rengimo, tvirtinimo ir viešo informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. 03-172, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14920, įsigalioja 2019-09-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 03-45 „Dėl Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai platinant vidutinio dydžio emisijas, rengimo reikalavimų ir atvejų, kai jo rengti nereikia, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. 03-173, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14921, įsigalioja 2019-09-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. 03-174, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14922, įsigalioja 2019-09-21)

Nacionalinė teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 6P-112-(1.1) „Dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. 6P-132-(1.1), TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14808, įsigalioja 2019-09-20)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. 1-390, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14733, įsigalioja 2019-10-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-18 Nr. 1-393, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14734, įsigalioja 2019-09-19)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektų nuosavo įnašo padengimo įnašu natūra apskaičiavimo ir taikymo metodikos patvirtinimo
(2019-09-19 Nr. DR-20-2-2019-11, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14829, įsigalioja 2019-09-20)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-19 Nr. V-100, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14831, įsigalioja 2019-09-20)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2V-292 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 2V-307, TAR, 2019-09-20, kodas 2019-14908, įsigalioja 2019-09-21)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V1-42 „Dėl Paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-07 Nr. V1-38, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14732, įsigalioja 2019-09-19)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. VE-18 (1.3E) „Dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-19 Nr. VE-448 (1.3 E), TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14832, įsigalioja 2019-09-20)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-09-17 Nr. V-61, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14712, įsigalioja 2019-09-19)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-09-19 Nr. V-63, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14830, įsigalioja 2019-09-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus turinio reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-19 Nr. 2BE-270, TAR, 2019-09-19, kodas 2019-14841, įsigalioja 2019-12-08)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kaimo turizmo sodybų statistinio tyrimo anketos TUR-11 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-09-17 Nr. DĮ-194, TAR, 2019-09-18, kodas 2019-14727, įsigalioja 2019-09-19)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. DĮ-125 „Dėl Statistinių formuliarų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. DĮ-196, TAR, 2019-09-23, kodas 2019-14940, įsigalioja 2019-09-24)


<< Atgal